Onzekerheid tijdens lockdown deed studenten beter presteren

Nieuws | de redactie
13 juli 2021 | Studenten haalden tijdens de lockdown betere studieresultaten terwijl ze juist minder gemotiveerd waren en minder tijd aan studeren besteedden, schrijven onderzoekers van de VU. Zij hebben echter niet kunnen concluderen wat daarvoor de reden is. Volgens onderzoekers uit Spanje hebben de betere studieresultaten te maken met het feit dat studenten hun studie-inspanningen beter verspreidden.
De lockdown was een situatie waarmee studenten geen ervaring hadden en die hen ertoe aanzette harder, stipter en consequenter te studeren, zeggen Spaanse onderzoekers.

Tijdens de lockdown is de motivatie van studenten gedaald en is hun inspanning afgenomen. Desalniettemin hebben studenten in die periode bovengemiddeld veel studiepunten gehaald, schrijven onderzoekers van de Vrije Universiteit in een preprint. Zij vergeleken de resultaten van meer dan vijftienduizend studenten met hun resultaten uit voorgaande jaren en ondervroegen 166 studenten van de bachelor Psychologie op hun inspanningen en resultaten tijdens het tweede semester van academisch jaar 2019-2020.  

Lagere motivatie leidde niet tot slechtere resultaten 

Dat de motivatie van studenten tijdens de lockdown is afgenomen is niet onverwacht, blijkt uit het schrijven van de onderzoekers. Op basis van de theorie verwachtten zij al dat voornamelijk het gemis van sociale interactie tot een daling van de motivatie van veel studenten zou leiden, wat vervolgens een daling in het aantal aan studie besteedde uren zou veroorzaken. De onderzoeksresultaten bevestigden deze verwachtingen. 

Desalniettemin verslechterden de studieresultaten van studenten niet, terwijl dat wel in de lijn der verwachting lag. Sterker nog, die studieresultaten verbeterden juist, hoewel de resultaten na enkele maanden weer zakten tot het gemiddelde van daarvoor. Daarnaast blijkt uit de onderzoeksresultaten dat de verbetering van de studieresultaten tijdens de lockdown vooral gold voor studenten die in het semester daarvoor slechter presteerden. 

Ook in Spanje betere studieresultaten tijdens lockdown 

Waar de onderzoekers van de Vrije Universiteit geen conclusie over de toedracht van de verbetering van de studieresultaten konden formuleren, verwijzen ze naar Spaans onderzoek dat daarvoor wel een verklaring vond. Daar voerden onderzoekers van de Universidad Autónoma de Madrid vergelijkbaar onderzoek uit waarbij echter specifiek naar de reden achter de betere prestaties van studenten werd gekeken.

Meld u hier aan de ScienceGuide Nieuwsbrief

 

Het Spaanse onderzoek, dat overigens nog niet peer-reviewed is, werd uitgevoerd onder 450 studenten van drie verschillende vakken in drie verschillende leerjaren. Nadat de resultaten van deze studenten tijdens de lockdown werden vergeleken met resultaten uit eerdere jaren, bleken ook de Spaanse studenten bovengemiddeld te hebben gepresteerd na het begin van de lockdown. Ook vergewisten de onderzoekers zich ervan dat de betere resultaten van studenten alleen te maken hebben met de lockdown en niet met andere, jaarlijks voorkomende aanleidingen tot veranderingen in het leergedrag.  

Harder, stipter en consequenter studeren 

Omdat tevens bleek dat de verbetering van de resultaten niet te maken had met andere leerstrategieën van docenten, concluderen de Spaanse onderzoekers dat de verbetering van de resultaten te maken heeft met een algemene verandering in het leerproces van studenten. Als oorzaak van die verandering wordt gewezen op het feit dat de lockdown een situatie is waarmee studenten geen ervaring hadden en die hen ertoe aanzette harder, stipter en consequenter te studeren. 

Waar studenten tijdens de lockdown minder duidelijk konden weten of het goede leertempo aanhielden bij de vakken die ze volgden, motiveerde dat hen zich continu in te spannen en niet pas te gaan leren in de paar dagen voorafgaand aan de toets, schrijven de Spaanse onderzoekers. Daarnaast spanden studenten zich waarschijnlijk meer in omdat ze studievertraging, die tijdens de lockdown meer op de loer leek te liggen dan anders, wilden voorkomen. Een andere mogelijke reden die wordt genoemd is dat studenten tijdens de lockdown harder werkten om zo hun steentje bij te dragen in de uitdagingen waarmee het hoger onderwijs te maken kreeg. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK