Gemeenten en provincies willen collegetijden voor studenten aanpassen

Nieuws | de redactie
2 augustus 2021 | De druk op het hoger onderwijs om studenten vanaf aankomend studiejaar uit de spits te weren neemt toe. Ook wethouders en provincies roepen onderwijsinstellingen via het kabinet op om hun roosters aan te passen.
Treinstation Arnhem, foto: Michiel Verbeek

Drie provincies en vier grote gemeenten hebben het kabinet een brief geschreven met de oproep ervoor te zorgen dat studenten niet meer volop gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer tijdens de spits. Via het kabinet vragen zij hoger onderwijsinstellingen om de roosters tijdens de spitsuren aan te passen.   

Het kan tegen lagere maatschappelijke kosten 

In de brief die gericht is aan de ministers van Sociale Zaken, Infrastructuur en Milieu en Onderwijs schrijven de vier wethouders van Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag samen met gedeputeerden uit Utrecht, Noord-Holland, Brabant en Limburg dat het ‘Uur u’ is. “Reizen kan comfortabel en tegen lagere maatschappelijke kosten. Met de ervaringen tijdens de corona-crisis hebben we gezien dat beter spreiden en minder mobiliteit kan! OV-bedrijven geven aan dat 20-30 minuten spreiden al scheelt in de spits.” 

Meld u hier aan de ScienceGuide Nieuwsbrief

De nood is hoog en die zal alleen nog maar toenemen door het stijgende aantal studenten, zo zeggen de briefschrijvers. “Grijpen we deze kans nu niet dan zitten we zo weer aan een hypervolle hyperspits. En het aantal reizigers groeit de komende jaren alleen maar. Het aantal studenten in het (MBO-HBO-WO) onderwijs bedraagt in de Metropoolregio Amsterdam ruim 210.000, in Zuid-Holland 270.000, in Utrecht ruim 100.000 in Noord -Brabant 170.000 en in Limburg 67.000 en deze aantallen nemen alleen maar toe. Met deze groei stijgt hun aandeel in de hyperspits ook.” 

De Coronacrisis heeft volgens de gedeputeerden en de wethouders laten zien dat studenten minder laten reizen werkt. “Wat goed gewerkt heeft is het protocol Onderwijs en Veilig OV, zoals opgesteld vanuit het ministerie van OCW. Door dit protocol hebben de onderwijsinstellingen hun lesroosters aangepast conform het dakpanmodel en zijn de lestijden gespreid gedurende de coronaperiode. En waar mogelijk zijn er maatwerkafspraken gemaakt tussen Onderwijsinstellingen en OV-bedrijven, om zoveel mogelijk buiten de spits te reizen. Ook deze maatregel heeft tijdens de coronaperiode positieve effecten gehad op de hyperspits.”  

Niet ten koste van de kwaliteit van het onderwijs 

In de brief staat te lezen dat de lokale overheden graag het gesprek aangaan met onderwijsinstellingen om te zorgen dat de roosters aangepast worden. “Nu in het belang van de student het onderwijs weer heropent, willen we samen met onderwijsinstellingen onderzoeken welke maatregelen mogelijk blijven om de hyperspits te vermijden. Uiteraard zonder dat dit ten koste gaat van kwalitatief goed onderwijs en het welzijn van de student.” 

De vraag aan het kabinet is dan ook om met krachtige maatregelen te komen en om afspraken vast te leggen tussen onderwijs en overheid. Dit kan door (fiscale) regelgeving, cao’s en afspraken met landelijke koepelorganisaties, zoals VNO-NCW, MKB, Onderwijsraden om daar het belang van spreiden en mijden van de hyperspits vast te leggen. “Bijvoorbeeld door het aanpassen van lestijden van onderwijs of het instellen van thuiswerkdagen bij bedrijven en instellingen op verschillende dagen van de week.”  

Hyperspits met studenten zet winstgevendheid OV-bedrijven onder druk 

 Onlangs werd al duidelijk dat de Vereniging Hogescholen en de VSNU er niet veel voor voelen om landelijke afspraken te maken met vervoersbedrijven om studenten uit de spits te weren. Ook in de Kamer vreest men dat studenten in het weekend en in de avonden les moeten krijgen omdat studenten uit de spits geweerd moeten worden.  

De discussie gaat het niet alleen over het vermijden van drukte. Vervoersbedrijven geven toe dat veel studenten vervoeren tijdens de spits ook hun winstgevendheid onder druk zet. Daarom zou het hun belang dienen wanneer hoger onderwijsinstellingen de roosters aanpassen.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK