‘Inspiratiebron’ van WOinActie vertrekt bij OCW

Nieuws | de redactie
23 augustus 2021 | Hij bleek onbedoeld de inspiratiebron voor WOinActie; nu vertrekt Marcelis Boereboom, directeur-generaal van OCW, na vier jaar bij het ministerie. Boereboom wordt de hoogste ambtelijke baas op het ministerie van VWS.
Foto: Flex Your Future bijeenkomst waar Marcelis Boereboom in gesprek is onder andere met Anka Mulder, de voorzitter van Saxion Hogeschool

Afgelopen week maakte het kabinet bekend dat de directeur-generaal Marcelis Boereboom, die de leiding heeft over de portefeuilles emancipatie, mbo, wetenschap en hoger onderwijs, vertrekt bij het ministerie van OCW om als hoogste baas bij het ministerie van VWS aan de slag te gaan. In 2017 volgde Boereboom Hans Schutte op, die vertrok naar DUO om daar succesvol orde op zaken te stellen maar inmiddels bestuurder van een mbo-instelling in Den Haag is. 

Ik kijk rond en schrik van de blanke mannen 

Boereboom heeft zich tijdens zijn loopbaan op OCW ingezet voor meer diversiteit in de ambtelijk top. Toch is hij soms geschrokken hoe wit en mannelijk de ambtelijke top nog steeds is, zo zei hij begin 2020 bij de opening van het project ONBEVANGEN van oud ScienceGuide-redacteur Ingeborg van der Ven. “Dan kijk ik zo rond en daar schrik ik dan best van, want dan zit ik met dertien blanke mannen over bijvoorbeeld de veiligheid van Nederland te praten. De enige vrouw die daar dan zit is een vrouw die het verslag maakt. Dan denk ik: nou hier hebben we nog wel wat werk te verzetten. Ook binnen de overheid is het lang nog niet goed.”  

In zijn tijd als directeur-generaal bij OCW blijkt Boereboom ook onbedoeld het zaadje te hebben geplant voor verdere actiebereidheid van WOinActie, de protestbeweging die in 2018 ontstond om verzet te bieden tegen de hoge werkdruk, de onderfinanciering en de vele flexcontracten aan de universiteit. Toen WOinActie werd uitgenodigd op de Hoftoren om de zorgen te bespreken die zij hadden, verzekerde Boereboom aan hoogleraar Filosofie Ingrid Robeyns: “We willen in het wo geen toestanden zoals POinActie’.”  

Geld is niet de oplossing voor problemen aan de universiteit 

De eis van een hoger salaris had het kabinet namelijk 700 miljoen euro gekost aan extra salarissen voor leraren in het po en vo. Dit dreigement van Boereboom was voor Robeyens de stimulans om vooral door te blijven gaan met WOinActie. “Toen dacht ik: ‘Oké, dank je. Dan weten we precies wat we moeten doen’”, zo zei Robeyens over dat weinig bevredigende gesprek met Boereboom. Die voegde er volgens Robeyns nog aan toe dat extra geld niet de oplossing is voor de problemen aan de universiteiten.   

Ook is er veel kritiek op Boerebooms recente benoeming als secretaris-generaal van VWS. Voordat hij aan de slag ging bij OCW was Boereboom namelijk een topambtenaar bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en in die functie verantwoordelijk voor de terugvorderingen van toeslagen van ouders die vermeende fraude hadden gepleegd. Bij de parlementaire hoorzitting eind vorig jaar zei hij daarover dat dit straffe terugvorderingsbeleid nu eenmaal gerechtvaardigd werd door de wet en dat er een aantal rechterlijke uitspraken lagen die dit beleid rechtvaardigden. Bovendien voerde het kabinet een proactief fraudebeleid onder het mom ‘kinderopvang is niet gratis’, zo legde Boereboom uit.  

Het draait maar door met de topfuncties 

Renske Leijten van de SP heeft al haar afkeuring uitgesproken over de benoeming van Boereboom als nieuwe hoogste ambtenaar van VWS. “Het draait maar door met de topfuncties. Nieuwe bestuurscultuur? Nieuw leiderschap? Ze waren het vandaag even vergeten in de ministerraad”, zo reageert zij op de benoeming van Boereboom. Ook op sociale media kan de benoeming op weinig goedkeuring rekenen.  

Boereboom zelf is enthousiast over zijn benoeming op het ministerie waar hij zijn loopbaan als ambtenaar begon. “Het is eervol om leiding te mogen gaan geven aan het departement waar ik mijn ambtelijke loopbaan in 1984 mocht beginnen, en 29 jaar mocht werken”, zo laat hij optekenen in een persbericht van de Algemene Bestuursdienst, die de werving en selectie van topambtenaren regelt.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK