Vlaanderen gaat Nederlandse studenten diergeneeskunde weren

Nieuws | de redactie
31 augustus 2021 | Ze kosten veel geld en ze halen zowel het rendement als de kwaliteit van de opleiding omlaag; Vlaanderen wil minder Nederlandse studenten diergeneeskunde en voert selectie in.

Het is al geruime tijd een doorn in het oog van de Vlaamse parlement dat er veel Nederlandse studenten diergeneeskunde komen studeren die bij de Universiteit Utrecht niet door de selectie zijn gekomen. Nu wordt er actie ondernomen.  

De kwaliteit staat ernstig onder druk 

Momenteel bestaat ruim 40 procent van de studenten diergeneeskunde in Vlaanderen uit Nederlanders. Daardoor staat de kwaliteit van de Vlaamse opleiding ernstig onder druk; Nederlandse studenten hebben namelijk een veel lager studierendement dan Vlaamse studenten. Daarom is besloten dat er vanaf het studiejaar 2023- 2024 selectie zal plaatsvinden bij de diergeneeskundeopleidingen in Gent en in Antwerpen. Slechts een vastgesteld aantal studenten zal de opleiding dan nog kunnen starten. 

Ben Weyts, de Vlaamse minister van Onderwijs van de NV-A, legt uit dat hij dit doet om de kwaliteit veilig te stellen. “We stellen grenzen aan het aantal studenten, anders gaat de opleiding ooit nog eens ten onder aan de grote toestroom van studenten, vooral uit het buitenland. Het is beter voor mens én dier om het aantal kandidaat-dierenartsen te beperken, want nu studeren er te veel mensen af die de job – waarvoor ze zolang studeerden – niet kunnen uitoefenen.” 

Veel studenten hebben onvoldoende kennis van wiskunde 

Wetyts loopt wel tegen hetzelfde probleem als zijn Nederlandse collega Van Engelshoven; binnen de Europese Unie mogen er geen studenten worden uitgesloten van deelname aan het onderwijs. Aangezien studenten uit heel de EU dezelfde rechten hebben, kunnen er alleen instroombeperkingen worden opgelegd aan buitenlandse studenten door hen in aanmerking te laten komen middels een toelatingsexamen. 

Meld u hier aan voor de ScienceGuide Nieuwsbrief

 

In een nota die aan het Vlaamse parlement is gestuurd maakt Weyts zijn bezwaren kenbaar tegen het grote aandeel Nederlandse studenten aan de opleiding diergeneeskunde. Niet alleen hun studierendement ligt lager dan dat van Belgische studenten, veel van de Nederlandse studenten missen daarnaast kennis van wiskunde en andere exacte vakken, zo schrijft Weyts aan het Vlaamse parlement. 

Een argument dat daarnaast niet verloren mag gaan is dat diergeneeskunde ook een dure opleiding is, zo zegt de Vlaamse minister. De masteropleiding bestaat namelijk uit 180 studiepunten. Dit rechtvaardigt een beperking, ook omdat d behoefte aan afgestudeerde dierenartsen in Vlaanderen niet er groot is. Bovendien staat de kwaliteit van de opleidingen dusdanig onder druk dat ook de veiligheid van docenten en studenten in het geding komt.  

Lichamelijke schade 

Door de grote aantallen studenten dat dagelijks de kliniek bezoekt, komt de persoonlijke veiligheid van de studenten, het personeel en zelfs het cliënteel en hun dieren in het gedrang. De combinatie van het noodzakelijk omgaan met zowel grote als kleine huisdieren tijdens de klinische opleiding en een massa studenten brengt soms gevaarlijke situaties met zich mee. In een aantal gevallen leidt dit zelfs, en ondanks de aandacht van tal van medewerkers, tot lichamelijke schade, beschrijft Weyts. 

De studentenaantallen zijn kortom te hoog om een kwalitatief goede opleiding te kunnen blijven aanbieden. Dit houdt in dat er een reëel risico is dat de Vlaamse opleidingen de Europese accreditatie van de European Association of Establishments for Veterinary Education verliest. Die wezen in hun laatste accreditaties ook al op het feit dat de opleidingen te lijden hebben onder de hoge instroom van studenten.

“Er zijn ook nog eens te veel dierenartsen, vooral voor kleine huisdieren, zodat niet elke dierenarts genoeg patiënten heeft. We grijpen nu dus structureel in, met een toelatingsexamen. De opleidingen Diergeneeskunde zullen er wel bij varen,” zo besluit de Vlaamse minister van onderwijs. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK