Nieuw lectoraat Zuyd gaat docenten internationale vaardigheden bijbrengen

Nieuws | de redactie
28 september 2021 | In deze internationale wereld moeten studenten én docenten internationale vaardigheden ontwikkelen, vindt Ankie Hoefnagels, de nieuwe lector van Zuyd Hogeschool. Een echte internationale visie zullen studenten volgens haar pas krijgen wanneer ze vanaf de maan naar de aarde kijken, maar haar lectoraat moet een goed alternatief bieden.
Château Betlehem in Maastricht, dat gerund wordt door studenten van de Hotel Management School. Beeld: Kleon3 via Wikimedia Commons.

Hoe zouden mensen kijken naar de aarde als ze onze planeet van buitenaf zouden zien? Twee stralend witte polen, enorme blauwe oceanen, met continenten die soms bruin, soms levendig groen zijn. Zouden mensen van buitenaf kijken grenzen zien op die continenten? Ankie Hoefnagels, lector Global Minds at Work bij Zuyd Hogeschool, denkt van niet. Juist daarom wil zij studenten leren om de aarde vanuit zo’n oogpunt te bekijken.

“Het liefst zou ik alle studenten naar de maan sturen”, zei Hoefnagels dan ook tijdens haar openbare les. Aangezien dit niet haalbaar is, moet de school internationalisering op andere manieren teweegbrengen. In haar lectorale rede vertelt de nieuwe lector dat het curriculum internationaal moet worden om dit te bereiken. Daarbij gaat het niet zozeer om de uitwisseling van studenten naar alle uithoeken van de wereld, maar om het aanleren van internationale en interculturele vaardigheden.

Cultuur gaat verder dan nationaliteit

Onder deze internationale vaardigheden valt alles dat ervoor zorgt dat mensen gericht kunnen communiceren en zich gedragen in interactie met een andere cultuur. Met cultuur wordt in dit geval niet alleen maar gerefereerd aan landgrenzen, maar ook aan verschillen in politieke opvattingen, educatieniveau, religie en sociaaleconomische kenmerken. In een wereld waarin landgrenzen vervagen door internationalisering, zijn deze factoren misschien juist wel belangrijker.

Zeker in maatschappelijke dreigingen en problemen die van internationaal niveau zijn – klimaatverandering, ongelijkheid en de huidige pandemie – is het belangrijk dat studenten leren om op globaal niveau te opereren. In haar lectorale rede vat Hoefnagels die competentie samen in vier elementen.

Globaal handelen bestaat uit meerdere dimensies

Als eerste element wordt kennis genoemd. Studenten moeten op zoek gaan naar globale kennis; het is daarbij de rol van het hoger onderwijs om studenten de vaardigheden mee te geven waarmee ze de juiste kennis kunnen vinden. Studenten kunnen namelijk niet leren van andere culturen zolang ze die culturen niet zelf opzoeken. Daarom moeten zij in een veilige omgeving worden gestimuleerd om hun nieuwsgierigheid tot uiting te brengen.

Met die kennis zou ook het tweede element, het begrijpen van andere wereldbeelden en perspectieven, moeten ontstaan. In een tijd van wereldwijde polarisatie is het des te belangrijker dat studenten leren om vanuit de ogen van anderen te kijken. Respect voor de zienswijzen en culturele verschillen van anderen is van enorm belang op de werkvloer, en het is aan de opleiders om studenten dit te leren, aldus Hoefnagels.

Meld u hier aan voor de ScienceGuide Nieuwsbrief

 

Als studenten eenmaal begrip hebben voor andere standpunten en culturele verschillen, kunnen ze ook makkelijker in gesprek gaan met verschillende mensen. Ze kunnen hun gedrag aanpassen aan deze mensen en op zoek gaan naar overeenkomsten. Op deze manier respecteren de studenten de culturele achtergrond van de ander, staan ze open in de dialoog en kunnen ze zichzelf daarnaast duidelijk uiten. Een onderwijsinstelling kan de benodigde veilige zone zijn waarin studenten hun internationale vaardigheden kunnen ontwikkelen en oefenen, aangezien deze vaardigheden niet altijd vanzelfsprekend zijn. De docent is hierbij van enorm belang, benadrukt Hoefnagels.

Deze drie elementen komen uiteindelijk samen in het globaal handelen, het vierde element. Als de studenten klaar zijn om het werkveld te betreden, moeten ze wel in staat zijn om hun globale kennis en vaardigheden daarin mee te nemen. Dit element is volgens Hoefnagels het belangrijkst, en daarom is binnen het lectoraat een specifieke onderzoekslijn opgesteld voor het onderzoek naar globalisering en globale competenties in verschillende werkvelden. De lessen die hieruit komen zullen gebruikt worden in het onderwijs om studenten aan te leren hun eigen toekomst te vormen.

Lectoraat wil docenten professionaliseren

Deze elementen horen wat Hoefnagels betreft in alle opleidingen terug te komen, dus niet in een specifieke opleiding ‘internationale vaardigheden’. Studenten vanuit allerlei verschillende opleidingen moeten opgeleid worden met de boodschap dat deze vaardigheden van groot belang zijn. Docenten spelen daarin dus een grote rol. Professionalisering en begeleiding van docenten om soms moeilijke gesprekken en discussies aan te gaan over culturele verschillen is daarbij hard nodig, meent Hoefnagels.

Dit is precies een rol die het lectoraat wil oppakken. Naast het optimaliseren van curricula is het professionaliseren van opleiders één van de belangrijkste vragen waarnaar het lectoraat de komende jaren onderzoek gaat doen. Daartoe wil Hoefnagels samenwerken met bijvoorbeeld de hotel- en toeristenindustrie, aangezien deze sectoren veel te maken krijgen met internationale belangen.

Het is daarom niet verrassend dat het lectoraat een thuis heeft gevonden in de Hotel Management School Maastricht van Zuyd. De internationale omgeving die van nature in een hotel gevonden wordt, is een uitstekende omgeving voor praktijkgericht onderzoek en biedt ook een internationale klas. Daarnaast worden mensen in een hotel behandeld zoals zij zelf willen, iets dat ook in een internationale context een handige werkwijze of houding is. Of de studenten nu in deze sector willen werken of niet, de hotelsector biedt veel lessen over internationale vaardigheden, denkt Hoefnagels.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK