Toelatingstoets pabo verdeelt Kamer

Nieuws | de redactie
7 oktober 2021 | De Kamer vreest dat de eisen van de toelatingstoetsen voor de pabo worden verlaagd om de tegenvallende instroom het hoofd te bieden. D66 wil echter helemaal af van deze toets die nu nog voor een kwart van de aspirant-studenten een struikelblok is. De minister vindt echter dat een verandering aan de toets niet tot normverlaging hoeft te leiden en wil onderzoeken welke aanpassingen kunnen worden gemaakt.
Demissionair minister Van Engelshoven vindt dat aanpassingen aan de toelatingstoets voor de pabo niet tot normverlaging hoeven te leiden.

De afgenomen instroom bij de pabo en het feit dat een kwart van de studenten de toelatingstoets niet haalt leidt tot zorgen bij Kamerleden. “Het is begrijpelijk dat we met een toelatingstoets willen voorkomen dat er op de pabo te veel tijd gaat aan het op hetzelfde niveau krijgen van iedereen, maar we zitten niet in de luxe-positie dat we één op de vier pabo-studenten kunnen verliezen”, opende Habtamu de Hoop, Kamerlid voor de PvdA, het debat De Hoop, die zich in het bijzonder zorgen maakte over de lage doorstroom vanuit het mbo, wilde van de minister weten welke rollen een aanpassing van de toelatingstoets of een beter voortraject zouden kunnen spelen in het aanpakken van dit probleem.  

Maar de onderwijskwaliteit is nu al niet op orde 

Het opperen van een aanpassing aan de toelatingstoets kwam De Hoop meteen op kritiek van René Peters, Kamerlid voor het CDA, te staan. Volgens Peters is de kwaliteit van het onderwijs, getuige het feit dat nog steeds een kwart van de jongeren functioneel analfabeet is, nu al niet op orde. “Klopt het dat meneer De Hoop nu voorstelt om het niveau van het onderwijs nog verder te verlagen door het niveau van de toelatingstoets voor de pabo te verlagen?”, wilde Peters weten. 

De Hoop sprak dat echter tegen door erop te wijzen dat hij alleen wil dat de doorstroom vanuit het mbo beter wordt. “Je moet gewoon de aan de eisen voldoen bij de toets voor de pabo, maar de doorstroom is nu nog heel moeilijk”, aldus de Friese PvdA’er. 

Dit leidt alleen tot normverlaging 

Ook Harm Beertema, Kamerlid voor de PVV, reageerde kritisch op de vragen van De Hoop. “Mijn nekharen gaan overeind staan als mensen zoektochten beginnen om mbo’ers naar de pabo te krijgen en in dezelfde alinea de instroomtoets noemen”, wond Beertema er geen doekjes om. “Ik wil meneer De Hoop meegeven dat er dan maar één uitkomst kan zijn: het verlagen van de norm. Dat moeten we niet willen.” 

Volgens Beertema is de toelatingstoets voor de pabo niet voor niets moeilijk. “In het mbo wordt heel weinig aan algemeen vormend onderwijs gedaan; de rekenvaardigheid is buitengewoon slecht, de taalvaardigheid is buitengewoon slecht, en we willen nu eenmaal studenten op de pabo wiens taal- en rekenvaardigheid op orde is. Een zoektocht klinkt heel sympathiek, maar kijk alstublieft uit voor de uitkomsten daarvan”, aldus de PVV’er. 

Schaf die toelatingstoets helemaal af 

De voorstellen van de PvdA konden echter wel op de steun van D66 rekenen. Sterker nog, wat D66 betreft wordt de toelatingstoets in het geheel afgeschaft, zei Kamerlid Paul van Meenen. Nu gaat er veel potentieel verloren doordat aspirant-studenten de toets niet halen; daarom moet worden overwegen om de toets te schrappen, aldus Van Meenen.  

“Het verwijt dat daarmee de kwaliteit afneemt werp ik verre van mij; dit is juist waar onderwijs over gaat, iemand die iets niet kan zover krijgen dat diegene het wel kan – en daar gaan we aan het eind heel stevige eisen aan stellen”, vervolgde hij. “Maar dat je niet naar de pabo mag omdat je niet weet hoeveel stampers een zonnebloem heeft, dat gaat er bij mij niet in.” 

Verandering betekent geen kwaliteitsverlaging 

Ook demissionair minister Van Engelshoven benadrukte dat een heroverweging van de toelatingstoets niet vanzelf tot kwaliteitsverlaging van het onderwijs op de pabo’s hoeft te leiden.en. “Als wij gaan kijken naar de toelatingstoetsen voor de pabo, betekent dat niet dat wij de lat lager gaan leggen. Je kunt best kijken of we onnodig mensen verliezen vanwege die toelatingstoets zonder daarbij te tornen aan de eindtermen van de pabo. Die twee dingen moeten we echt uit elkaar houden”, aldus Van Engelshoven. 

De demissionair minister vertelde dat momenteel wordt bekeken of de doorstroom van mbo’ers kan worden bevorderd door hen middels keuze-onderdelen in het mbo-onderwijs voor te bereiden op de toelatingstoets. Zodanig zelfs dat ze dan eigenlijk al geslaagd zijn voor de toelatingstoets en die dus niet opnieuw hoeven doen, als het aan de minister ligt. Daarnaast bekijkt men de mogelijkheid om de toelatingstoetsen voor de pabo na de poort te laten plaatsvinden, zodat studenten de toets pas tijdens het eerste studiejaar maken en daarbij beter begeleid kunnen worden. De demissionair minister hoopt snel pilots te kunnen starten met deze variant van de toelatingsprocedure en daarmee het aantal instromers te verhogen. 

Halverwege oktober analyse lage instroom 

Daarnaast gaf Van Engelshoven aan zich zorgen te maken over de lage voorlopige aanmeldcijfers voor de pabo. “Ik was hoopvol dat zich dit jaar opnieuw zo veel mensen zouden inschrijven voor de pabo als vorig jaar, maar in de voorlopige aanmeldcijfers zien we een ander beeld. De verwachting is dat de instroom daalt tot het niveau van 2018/2019″, vertelde ze. “Wel is het aantal subsidieaanvragen voor zij-instromers in het primair onderwijs nu al dertig procent hoger dan vorig jaar. Daarnaast zien we bijna twee keer zoveel vooraanmeldingen voor de Ad-opleiding educatief professional. Hopelijk zal een deel daarvan doorstromen naar de pabo.” 

Hoewel de definitieve aanmeldcijfers voor de pabo nog niet bekend zijn, vindt Van Engelshoven dat er nu al acties moeten worden voorbereid om het aantal inschrijvingen in de komende jaren te verhogen. “We zullen ook een analyse maken om te achterhalen hoe dit komt en op welke plaatsen we een daling in de instroom zien, bijvoorbeeld vanwege verschillen in de loopbaanbegeleiding op middelbare scholen.” De minister hoopt deze analyse halverwege oktober te kunnen presenteren.    


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK