Formatie: meer financiële prikkels om aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren

Nieuws | de redactie
17 november 2021 | Het CDA wil een vereenvoudigde studiebeurs en de VVD wil meer financiele prikkels voor aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, blijkt uit de gelekte aanzet tot een regeerakkoord van de twee partijen. Over het extra miljard voor het wetenschappelijk onderwijs wordt daarin echter met geen woord gerept.
Kamerleden Peter Kwint en Lisa Westerveld debatteren met demissionair minister Slob in de nieuwe zaal van de Tweede Kamer.

Uit een uitgelekt document blijkt dat het CDA en de VVD op een aantal punten verschillende prioriteiten hebben rondom het hoger onderwijs. Zo wil de VVD financiële prikkels bij opleidingen om daarmee te stimuleren dat de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in het mbo en hbo verbeterd wordt. Het CDA wil de terugkeer van een vorm van een studiebeurs via een praktische uitvoerbare methode.  

Urgente problemen maar niet bij het hoger onderwijs 

“Om onze welvaart te behouden en te vergroten hebben we de best opgeleide mensen nodig, op elk niveau. De ambitie van een land als Nederland kan niet minder zijn dan het beste onderwijs van de wereld te hebben. Goed onderwijs voor ieder kind is noodzakelijk om kansenongelijkheid bij de bron aan te pakken”, zo zeggen de twee partijen in een door de Volkskrant gepubliceerd document. Om de uitstroom van startende leraren tegen te gaan, zullen die meer begeleiding krijgen en hoeven ze minder uren les te geven. Daarmee moet uitval van beginnende leerkrachten worden voorkomen, luidt het plan van het CDA en de VVD. 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

Volgens deze twee partijen, die dit document hebben geschreven om de formatie uit het slop te trekken, kent het onderwijs urgente problemen zoals het lerarentekort, de daling van de onderwijskwaliteit en onderwijsachterstanden door de coronacrisis. Volgens hen moet er de komende twee kabinetsperiodes extra geld beschikbaar worden gesteld om een herwaardering van het leraarschap te bewerkstelligen.  

Goedwerkende financiële prikkels 

In de zeven concrete punten die het document noemt, staat dat de VVD een verbetering van de aansluiting tussen het beroepsonderwijs (mbo en hbo) en de arbeidsmarkt wil. Goed werkende financiële prikkels moeten opleidingen stimuleren mensen klaar te stomen voor sectoren waar tekorten zijn.  

Wat nog ter bespreking ligt, zo blijkt uit het document, zijn extra middelen voor kleinere klassen, de kenniscoalitie, lerarenbeurzen, de loonkloof tussen het primair en het voortgezet onderwijs, en het verlagen van de werkdruk in het onderwijs. Het is echter nog maar de vraag welke van deze onderwerpen uiteindelijk ook prioriteit gaat krijgen. 

Als er extra geld komt voor de kenniscoalitie, dan wordt daarmee gehoor gegeven aan de recente oproep van de koepelorganisaties VSNU en VH, de KNAW en de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Zij vroegen onlangs om een extra jaarlijkse investering van 300 tot 380 miljoen euro in onderzoek en innovatie.  

In het document van de VVD en het CDA wordt niets gezegd over de ruim 1 miljard die volgens de VSNU nodig is om de werkdruk op universiteiten tegen te gaan.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK