Kamer wil meer regie van de overheid om studenten uit de spits te weren

Nieuws | de redactie
10 november 2021 | D66 wil dat het kabinet meer inzet toont om studenten de spits te laten mijden. Er zijn namelijk genoeg goede voorbeelden, zoals bij de HAN en Inholland.
foto: Johannes Plenio

Afgelopen week vergaderde de Kamer over de begroting van Infrastructuur en Waterstaat. Daarbij kwam ook het openbaar vervoer aan de orde en hoe de druk op de ov-bedrijven verlicht kan worden tijdens de spits. Al veel langer is er druk op onderwijsinstellingen om studenten uit de spits te weren. Een deel van de Kamer wil dat het kabinet hier meer op inzet en ook serieus in gesprek gaat met de koepels en vakbonden om dit voor elkaar te krijgen.  

Denk aan de HAN en de Radboud Universiteit 

Faissal Boulakjar van D66 zei dat er genoeg goede voorbeelden zijn van afspraken tussen vervoersbedrijven en onderwijsinstellingen. “De afgelopen coronaperiode zijn goede afspraken gemaakt tussen instellingen en ov-bedrijven. Ik denk hierbij aan Hogeschool Inholland, die samen met de NS en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag afspraken heeft gemaakt over lestijden. En denk aan de HAN en de Radboud Universiteit, die een half uur na elkaar starten om zo een grotere spreiding van studenten te krijgen.” 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

Minister Barbara Visser (VVD) moet volgens D66 dan ook meer inzet tonen op dit dossier. “De minister heeft eerder aangegeven te streven naar afspraken, maar deze afspraken liggen er nog niet. De regierol van het Rijk als het erom gaat om die drukke spits te vermijden, mag steviger. Welke kansen liggen hier nog? Denk bijvoorbeeld aan het betrekken van grote koepelorganisaties en vakbonden. Hoe kunnen we regionale en lokale initiatieven ondersteunen zodat gerichte spreidingsafspraken kunnen worden gemaakt?” 

Ook vakbonden en medezeggenschap moeten instemmen 

De voorganger van de minister, staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) is ook zelf naar onderwijsinstellingen gegaan om afspraken te maken, zo zei haar opvolger Barbara Visser. “Zo is de staatssecretaris bijvoorbeeld bij Inholland geweest om te bezien of er met onderwijsinstellingen de afspraak kan worden gemaakt, dat zij hun onderwijsuren iets later en gespreid willen aanbieden. We zijn in de verschillende provincies nu regionaal aan het bekijken welke afspraken er gemaakt kunnen worden over het thuiswerken. Er moet natuurlijk ook met vakbonden en met de medezeggenschap naar gekeken worden wat daarin wel kan en wat daarin niet kan.” 

De minister gaf wel meteen een winstwaarschuwing. “Wij proberen vanuit onze rol met alle partijen afspraken te maken. Die zijn niet afdwingbaar. Als het gaat om onderwijs, dan zit natuurlijk vooral het ministerie van Onderwijs aan tafel, maar we proberen dit bij al onze collega’s onder de aandacht te brengen. We proberen deze afspraken te maken met de partijen met wie we dit kunnen, omdat we ook een regionale rol hebben.” 

Het begint met het goede voorbeeld 

Habtamu de Hoop, die tevens hoger onderwijswoordvoerder is van de PvdA, is van mening dat onderwijsinstellingen meer bereid zouden zijn om studenten de spits te laten mijden. Het zou helpen als de Rijksoverheid zichzelf ook beperkingen zou opleggen, zo denkt De Hoop. “Dat begint bij het goede voorbeeld geven als grootste werkgever van het land, bijvoorbeeld door zelf beleid te voeren dat rijksambtenaren bepaalde tijden niet vergaderen. Is het kabinet bereid om daar een significant gebaar te maken en het goede voorbeeld te geven richting werkgevers en onderwijsinstellingen?” 

Hij diende namens de Partij voor de Dieren, SGP, SP en GroenLinks hiertoe ook een motie in die het kabinet oproept om zelf ook de medewerkers de spits te laten mijden. Volgens De Hoop volgen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen dan snel. Het dictum van de motie luidde dat de Rijksoverheid onderwijsinstellingen pas geloofwaardig kan aanspreken op het mijden van de spits als zij zelf het goede voorbeeld geven. Bijvoorbeeld door rijksambtenaren op bepaalde dagen van de dag niet te laten vergaderen.  

De minister wilde deze motie echter niet uitvoeren omdat de cao Rijksambtenaren niet onder haar verantwoordelijkheid valt maar onder die van de minister van Binnenlandse Zaken. De hoop is dan ook van minister Visser dat in een nieuwe cao hier afspraken over gemaakt gaan worden. Uiteindelijk bleek deze motie ook geen meerderheid te krijgen in de Kamer.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK