Hbo-studenten waren meest ongelukkig, wo-studenten misten fysiek onderwijs het meest

Nieuws | de redactie
14 december 2021 | Hbo-studenten ervaren het meest stress door de coronacrisis, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In geen enkele onderwijssector hebben leerlingen of studenten zoveel stress ervaren door de coronacrisis als in het hbo. Dat blijkt uit het onderzoek van het CBS naar het welzijn en de stress van jongeren in coronatijd. Van de hbo-studenten geeft 53,7 procent aan tijdens de coronacrisis meer stress te hebben ervaren dan daarvoor. In het wo ligt dit percentage elf procent lager. Aan de universiteit zijn er ook meer studenten die juist minder stress ervaren door de coronacrisis dan in het hbo – achttien procent van de wo-studenten en 12,4 procent van de hbo-studenten geeft dit aan.  

Wo-studenten misten de universiteit heel erg 

Ook wat betreft de behoefte aan sociaal contact bestaat er een verschil tussen hbo-studenten en wo-studenten. Zo geeft 51 procent van de studenten aan de universiteit aan dat zij de bezoeken aan de universiteit heel erg hebben gemist. De hbo-instelling als ontmoetingsplaats voor studenten blijkt iets minder gemist te zijn; 41 procent van de hbo-studenten gaf in het onderzoek aan dat zij het heel erg hebben gemist om naar de hogeschool gaan.  

Uit het onderzoek van het CBS blijkt verder dat studenten in het hbo en het wo vaker dan studenten in het mbo tevreden zijn met het onderwijs tijdens de coronacrisis. 

Wo-studenten tevredener dan hbo-studenten 

In het hbo is 73,9 procent van de studenten tevreden met het onderwijs dat men volgt; daarnaast zegt 20,3 procent niet tevreden of ontevreden te zijn, en 5,8 procent is ronduit ontevreden. Aan de universiteit is 81 procent van de studenten tevreden en 15 procent niet tevreden of ontevreden. Slechts 4,1 procent van de wo-studenten is ronduit ontevreden.  

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

Ook is er een opmerkelijk verschil tussen hbo- en wo-studenten met betrekking tot de tevredenheid over de hoeveelheid geld die men kan uitgeven aan persoonlijke dingen. In het wo is 70,7 procent van de studenten daar tevreden over, maar onder hbo-studenten ligt die tevredenheid met 62 procent ruim lager. Wel hebben wo-studenten meer stress door studieschuld; een derde van de studenten aan de universiteit ervaart hierdoor stress, terwijl dit onder hbo-studenten voor iets minder dan een kwart geldt.  

Daarnaast ervaren wo-studenten vaker stress door studiedruk. Zo geeft 70,5 procent van de wo-studenten aan stress te ervaren om goede studieresultaten te behalen, wat erop lijkt te wijzen dat de prestatiedruk bij universiteiten hoog is. Daarnaast heeft 41,6 procent van de wo-studenten stress omdat de studielast te hoog, maar wo-studenten hebben in vergelijking met hbo-studenten weer minder stress door opgelopen studieachterstand. Dat geldt namelijk voor 17,6 procent van de wo-studenten tegen 26,8 procent van de hbo-studenten. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK