Hogescholen en universiteiten willen zelf geen verantwoordelijkheid nemen voor coronapas

Nieuws | de redactie
6 december 2021 | Hogescholen en universiteiten hebben aangegeven niet zelf verantwoordelijk te willen zijn voor de coronapas. Dat is de reden waarom de medezeggenschap geen instemmingsrecht heeft op deze regeling, zegt demissionair minister Hugo de Jonge. Instellingen die niet meewerken kunnen bestuurlijke acties van OCW verwachten.

Hogescholen en universiteiten hebben aangegeven niet zelf verantwoordelijk te willen zijn voor de coronapas. Dat is de reden waarom de medezeggenschap geen instemmingsrecht heeft op deze regeling, zegt demissionair minister Hugo de Jonge. Instellingen die niet meewerken kunnen bestuurlijke acties van OCW verwachten. 

De onderwijskoepels hebben bij de regering aangegeven dat ze zelf geen verantwoordelijkheid willen nemen bij de besluitvorming rondom coronatoegangsbewijzen in het hoger onderwijs. Dat is ook de reden waarom de medezeggenschap geen instemming meer heeft op de invoering van het coronatoegangsbewijs, zo laat Hugo de Jonge, demissionair minister van VWS, weten in een schriftelijk overleg over coronatoegangsbewijzen in het hoger onderwijs.  

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De minister heeft vandaag ook aangegeven dat begin volgend jaar een wet in de Kamer wil behandelen die de invoering van coronatoegangsbewijzen in het hoger onderwijs mogelijk maakt. Daardoor zouden studenten én medewerkers van universiteiten en hogescholen alleen op basis van 3G (een negatieve test, een herstelbewijs of een vaccinatiebewijs) toegang krijgen tot de onderwijsgebouwen.  

Hier mag de politiek het besluit nemen 

Waar universiteiten en hogescholen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland uit eigen beweging kiezen voor coronatoegangsbewijzen, besteden de Nederlandse koepels, de Vereniging Hogescholen en de VSNU (tegenwoordig Universiteiten van Nederland) dit besluit liever uit aan de politiek. 

Dat de medezeggenschap geen instemming meer heeft op coronatoegangsbewijzen, wat indruist tegen de politieke afspraak die afgelopen zomer werd gemaakt, komt omdat de situatie op twee punten is veranderd, zegt de demissionair minister van Volksgezondheid. “Deze insteek komt uit de tijd waarin het coronatoegangsbewijs vooral werd gezien als een instrument dat naar vrije keuze door de onderwijsinstelling zou kunnen worden ingezet, om geldende maatregelen te kunnen versoepelen.” 

Grillig verloop van de epidemie 

Die zienswijze is inmiddels verlaten, en met het schrappen van instemming kan de minister sneller handelen, zo antwoordt De Jonge op een uitgebreide reeks Kamervragen. “Daarmee wordt de procedure die gevolgd moet worden om het coronatoegangsbewijs in te kunnen zetten in het mbo en ho ook versneld. Dit is wenselijk gelet op het feit dat de ervaring leert dat de epidemie een grillig verloop heeft en dat het daarom van belang is dat snel passende maatregelen te kunnen worden genomen als dit nodig is.” 

Bovendien is het een nadrukkelijke wens van de onderwijskoepels geweest om het besluit over coronatoegangsbewijzen in het hoger onderwijs – anders dan in andere Europese landen – in handen te leggen van de minister van Volksgezondheid. “Hiermee komt de regering ook tegemoet aan het verzoek van de onderwijskoepels om de keuze voor de inzet van het coronatoegangsbewijs niet bij de instellingen te laten maar om er een landelijke maatregel van te maken.” 

Handhaving wordt een uitdaging 

De Jonge erkent dat de handhaving een uitdaging wordt, maar kijkt hiervoor al naar goede voorbeelden uit het buitenland. Daarbij benadrukt hij al wel dat een controle in de vorm van steekproeven onder studenten niet voldoende zal zijn. Momenteel verkennen het kabinet en de instellingen nog hoe dit logistiek vorm zal krijgen. De precieze details zullen verder duidelijk worden wanneer er een ministeriële regeling komt waarin daadwerkelijk wordt besloten tot de invoer van het coronatoegangsbewijs in het hoger onderwijs. 

De Onderwijsinspectie moet toezicht gaan houden op de naleving van de regels. “De afspraak is dat de inspectie, bij signalen van bijvoorbeeld studenten, docenten of anderen dat een instelling zich niet houdt aan de regels ten aanzien van de coronatoegangsbewijzen, besturen aanspreekt op de juiste uitvoering van de regels. Na herhaalde overtreding kan dit leiden tot bestuurlijke acties van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap”, aldus De Jonge. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK