Dennis Wiersma moet van Leven Lang Ontwikkelen een succes maken

Nieuws | door Frans van Heest
10 januari 2022 | Dennis Wiersma, de nieuwe minister voor Primair- en Voortgezet Onderwijs, wordt ook verantwoordelijk voor Leven Lang Ontwikkelen. Een agenda waar de Vereniging Hogescholen en de Universiteiten van Nederland de komende periode grote doorbraken willen realiseren. Zo hebben de koepels bij het Groeifonds een grote aanvraag voor Leven Lang Ontwikkelen ingediend.

Afgelopen weekend vond het constituerend beraad van het nieuwe kabinet plaats. Daar werd duidelijk dat Robbert Dijkgraaf, de nieuwe minister van OCW, verantwoordelijk wordt voor het mbo en het hoger onderwijs. Daar was enige tijd onduidelijkheid over omdat D66 een week eerder op de eigen website had gezegd dat Dijkgraaf verantwoordelijk werd voor het hoger onderwijs en de wetenschap terwijl er met geen woord werd gerept over het mbo, met 500.000 studenten toch de grootste onderwijssector in het Nederlandse vervolgonderwijs.

Ook wordt duidelijk dat Dijkgraaf niet verantwoordelijk wordt voor Leven Lang Ontwikkelen of, zoals het kabinet het noemt, volwassenonderwijs. Waar de minister van OCW in het vorige kabinet nog wel die verantwoordelijkheid droeg, komt Leven Lang Ontwikkelen nu op het bordje van Dennis Wiersma, oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en nieuwe minister voor Primair- en Voortgezet Onderwijs.  

Wiersma wilde meer ruimte voor het private onderwijs 

Dennis Wiersma is niet onbekend met Leven Lang Ontwikkelen. Hij kwam in 2017 de Kamer in en werd toen voor de VVD woordvoerder Sociale Zaken. Hij heeft in die functie veel moties ingediend om het beleid van de twee oude bewindslieden, Wouter Koolmees en Ingrid van Engelshoven, bij te sturen op dit punt. Zo wilde hij meer mogelijkheden voor het private onderwijs om in aanmerking te komen voor publieke bekostiging van Leven Lang Ontwikkelen.  

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

Wiersma sprak tevens zijn zorg uit over de versnippering op dit dossier en waarschuwde dat het geen ‘duizend bloemen bloeien’ moeten worden. Daarnaast was het voor Wiersma belangrijk dat de eigen werkervaring van werknemers kan worden omgezet naar een diploma.  

Leerrechten samen verder vormgeven 

In het nieuwe regeerakkoord is opgenomen dat permanente scholing bevorderd wordt middels leerrechten. Wiersma kan samen met Karien van Gennip (CDA), de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de werkgevers, werknemers en het mbo, hbo en wo verder deze leerrechten vormgeven. 

Wat verder opvalt in de portefeuilleverdeling van het nieuwe kabinet is dat het Groeifonds onder de verantwoordelijkheid blijft van het ministerie van Economische Zaken van Micky Adriaansens (VVD) en het ministerie van Financiën van Sigrid Kaag (D66). Het Groeifonds is in 2020 opgericht door Eric Wiebes en Wopke Hoekstra, destijds verantwoordelijk voor die ministerie, en heeft als doelstelling om het verdienvermogen van de Nederlandse samenleving structureel van een impuls te voorzien. 

Koepels dienen plan in bij het groeifonds 

Het Groeifonds is zeker voor het hbo, wo en mbo van belang. Het mbo, hbo en wo zitten in gezamenlijke werkgroep die onder andere bestaat uit de oud-minister van Sociale Zaken onder Rutte-II, Lodewijk Asscher, de voorzitter van MKB-Nederland, Jacco Vonhoff, de rector van de Universiteit Leiden, Hester Bijl en Zakia Guernina, bestuurder van Hogeschool Rotterdam.  

Deze werkgroep is bezig met een katalysatorplan in te dienen voor het Groeifonds. De doelstelling is om met het mbo, hbo en wo veel geld los te halen bij het fonds, dat 20 miljard euro bevat, om Leven Lang Ontwikkelen in het bekostigde onderwijs een enorme boost te geven.  

Alleen meer aanbod als er 1,1 miljard extra komt 

Ook heeft de Universiteiten van Nederland (voorheen de VSNU) afgelopen najaar een platform gelanceerd voor LLO-aanbod. Werkenden kunnen daar lesmodules volgen. De universiteiten willen dit LLO-aanbod verder uitbouwen, zij het wel onder voorwaarde dat er door een volgend kabinet structureel 1,1 miljard euro extra geïnvesteerd zou worden in het wetenschappelijk onderwijs. UNL-voorzitter Pieter Duisenburg, die een partijgenoot van Dennis Wiersma is, wil namelijk dat Leven Lang Ontwikkelen een nieuwe wettelijke kerntaak wordt voor universiteiten. 

Het is de vraag of de Universiteiten van Nederland het aanbod voor Leven Lang Ontwikkelen nog willen uitbouwen nu blijkt dat er geen 1,1 miljard maar circa 700 miljoen wordt geïnvesteerd.   

Frans van Heest : 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK