Kabinet vindt nieuwe acties rondom kennisveiligheid niet nodig

Nieuws | de redactie
31 januari 2022 | Het kabinet heeft beslist dat er geen nieuwe maatregelen komen om de kennisveiligheid in het hoger onderwijs te verbeteren. Men stelt vast dat er een toegenomen bewustzijn is in het hoger onderwijs. Toch is de dreiging vanuit andere landen niet afgenomen.
Foto: David Peterson

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag in de ministerraad de kennisveiligheid in het Nederlandse hoger onderwijs besproken. In dat gesprek is gebleken dat de dreiging vanuit statelijke actoren in de afgelopen periode niet is afgenomen. Nadat het kabinet in gesprek is geweest met vrijwel alle kennisinstellingen, is het echter tot de conclusie gekomen dat extra maatregelen niet nodig zijn. Binnenkort stuurt het kabinet een brief aan de Kamer over kennisspionage. 

Afgelopen jaar is voortgang geboekt 

“Het risico op ongewenste kennisoverdracht en heimelijke beïnvloedings- en inmengingsactiviteiten blijft bestaan. Tegelijk is binnen de kennissector het veiligheidsbewustzijn toegenomen; de sector is zelf in actie gekomen, daarbij geholpen door overheidsmaatregelen”, aldus het kabinet. Afgelopen jaar is veel voortgang geboekt bij het uitwerken van de aangekondigde acties en maatregelen, zo stelt men.

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De wekelijkse nieuwsbrief is nog korte tijd gratis te ontvangen. De voorwaarden vindt u hier.

In de binnenkort te versturen Kamerbrief zal worden gezegd dat er met praktisch alle kennisinstellingen is gesproken over deze problematiek. “Zo heeft in het kader van de kennisveiligheidsdialoog een reeks gesprekken met praktisch alle kennisinstellingen plaatsgevonden. Ook is er met het kennisveld een Nationale Leidraad Kennisveiligheid uitgewerkt waarin wordt beschreven welke dreigingen er zijn en welke maatregelen instellingen kunnen nemen.” 

Bindend toetsingskader voor derdelanders 

Tevens wordt in de brief naar tal van andere initiatieven verwezen die het kabinet al eerder gestart is. “Verder is er een Rijksbreed Loket Kennisveiligheid opgezet waar kennisinstellingen terecht kunnen met vragen rond kennisveiligheid. Daarnaast is gewerkt aan een bindend toetsingskader, dat erop gericht is om derdelanders te toetsen die aan een Nederlandse kennisinstelling toegang willen krijgen tot een zogenaamd ‘risicovakgebied’. Tot slot is in internationaal en EU-verband een netwerk opgebouwd met landen waar Nederland van kan leren en waarmee we samen kunnen optrekken.” 

Afgelopen zomer waarschuwde de AIVD nog in de Tweede Kamer dat hoger onderwijsinstellingen hun kennisveiligheid niet op orde hebben. De AIVD zei dat het hoger onderwijs zich totaal niet bewust is van de digitale dreiging. Dit werd ontkend door zowel de minister als door de hoger onderwijsinstellingen zelf.  

VVD wil wel meer maatregelen 

Onlangs was er opnieuw opschudding in de Kamer toen bleek dat er bij onderzoek van de VU wel sprake was van oneigenlijke beïnvloeding door China. Een onderzoekscentrum naar mensenrechten bleek volledig gefinancierd te zijn door een Chinese universiteit. Voor de VVD was dit aanleiding om nog maar eens te benadrukken dat er een register moet komen waarin dergelijke financieringsstromen moeten worden gemeld wanneer er wetenschappelijk wordt samengewerkt met landen zoals China.  

Op 9 februari vindt er in de Tweede Kamer een debat plaats over Kennisveiligheid. Dan zal ook de brief van de minister besproken worden.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK