Studentpromovendi verliezen rechtszaak tegen het UMCG

Nieuws | de redactie
5 januari 2022 | Groningse studentpromovendi hebben geen recht op hetzelfde loon als werknemerspromovendi, oordeelt de rechter. Die vindt bovendien dat deze studentpromovendi in een florissante positie verkeren als hun arbeidsrechtelijke situatie wordt vergeleken met postbezorgers en buitenlandse vrachtwagenchauffeurs.

Groningse studentpromovendi hebben geen recht op hetzelfde loon als werknemerspromovendi, oordeelt de rechter. Die vindt bovendien dat deze studentpromovendi in een florissante positie verkeren, in vergelijking met postbezorgers en buitenlandse vrachtwagenchauffeurs.  

Maar liefst 48 studentenpromovendi hebben onlangs een rechtsszaak aangespannen tegen het Groningse universitaire ziekenhuis omdat zij zich ongelijk behandeld voelen in vergelijking met normale werknemerspromovendi die een salaris krijgen van het academische ziekenhuis. De rechter gaat niet mee in de bezwaren van de studentpromovendi en zegt dat de promovendi wisten waar ze ja tegen zeiden toen ze aan dit traject begonnen.  

Het zijn studenten 

De studentpromovendi aan het UMCG doen een MD/PhD-traject. Dat is een programma waarmee promovendi promoveren en hun opleiding tot arts afronden. Zij zijn daarom ook studenten, vindt het UMCG. 

Al in 2019 hebben 58 van deze MD/PhD’s bezwaar gemaakt de studentenstatus en de ongelijke beloning in vergelijking met andere promovendi. De studentpromovendi zijn van mening dat ze allereerst promovendi zijn, geen studenten. Dat zou betekenen dat ze recht hebben op uitbetaling van achterstallig loon, vakantiegeld en aansluiting bij een pensioenfonds. De bedragen die de betreffende studentpromovendi vorderen liggen tussen de vijfduizend en de vijftienduizend euro. 

Geen productieve arbeidsprestatie 

Volgens het UMCG is er echter geen sprake van een arbeidsovereenkomst omdat er geen sprake is van een productieve arbeidsprestatie en is er evenmin sprake van loon. Studentpromovendi krijgen namelijk een beurs die wordt gefinancierd vanuit het profileringsfonds.  

De rechter gaat hierin mee en zegt dat er, gezien de overeenkomst die gesloten is, geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. De studentpromovendi hebben zich gecommitteerd aan een overeenkomst waarvan onderwijs, opleiding, begeleiding en facilitering de basis vormen die uiteindelijk leidt tot een proefschrift en een academische graad. Tevens oordeelt de rechter dat de beurs van studentpromovendi niet als loon kan worden gezien.  

Vrije onderwerpkeuze en geen onderwijsverplichting 

Daarnaast zijn de studentpromovendi niet verplicht om onderwijs te geven en hebben ze de vrije keuze wat betreft het onderwerp van hun promotietraject. Daarom kan er geen sprake zijn van een vast dienstverband. Bovendien zijn de studentpromovendi een opleidingsovereenkomst aangegaan, zegt de rechter.  

De rechter zegt daarbij dat de studentpromovendi, gezien hun arbeidsrechtelijke situatie, een beetje zeuren, en geeft een reeks aan voorbeelden van werkenden die het nog veel slechter hebben dan de Groningse studentpromovendi. “De eisers zijn in een florissante positie vergeleken met andere groepen die de bescherming van het arbeidsrecht hebben gezocht: buitenlandse werkers op een Groningse scheepswerf, buitenlandse vrachtwagenchauffeurs bij een Drents transportbedrijf, postpakketbezorgers, mensen met een uitkering op een postpakketsorteercentrum en maaltijdbezorgers.” 

De eis van de studentpromovendi wordt dan ook afgewezen en de proceskosten van 3100 euro komen voor hun rekening.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK