Kaag: kabinet niet van plan om compensatie leenstelsel op te hogen

Nieuws | de redactie
24 februari 2022 | De compensatie voor studenten uit de leenstelselgeneratie lijkt niet te worden verhoogd. Hoewel minister Dijkgraaf met studentenorganisaties zoekt naar mogelijkheden voor een ruimere compensatie, zal die verruiming niet financieel zijn, aldus minister Kaag.
Minister Kaag heeft deze week de conceptplannen voor het Europese herstelfonds bekendgemaakt.

Tijdens het debat over de Startnota gaf minister Kaag van Financiën aan dat studenten uit de leenstelselgeneratie niet moeten rekenen op meer compensatie dan tot nu toe is toegezegd. Die uitspraak deed ze in reactie op de inbreng van Mahir Alkaya, Kamerlid voor de SP. 

“Vindt het kabinet het rechtvaardig dat toekomstige generaties worden opgezadeld met de rekening van dit perverse beleid, terwijl zij niet eens gecompenseerd worden voor het gefaalde neoliberale experiment van het schuldenstelsel? (…) Gaat het kabinet deze jongeren ruimhartig compenseren in plaats van de karige fooi te geven die nu in het coalitieakkoord staat?”, zo vroeg Alkaya tijdens de eerste termijn van het debat. 

Dit is niet zomaar compensatie 

Het kabinet is niet van plan om de compensatie op te hogen, was Kaag duidelijk. “Dat is voorlopig niet voorzien.” Daarbij poogde ze de aandacht vooral te richten op de terugkeer van de basisbeurs, de studievouchers en de inspanningen van minister Dijkgraaf om samen met studentenorganisaties te zoeken naar andere manieren van tegemoetkoming richting de studenten.  

Dat zal een lastig gesprek worden als het bedrag van een miljard al vaststaat, reageerde Alkaya. “Hier staat de minister van Financiën en ik wil van haar weten of dat bedrag echt in marmer gebeiteld staat. Of kan er uit dat gesprek ook komen dat die compensatie eerlijker moet? Dit is niet zomaar een compensatie. Dit is een compensatie voor één generatie studenten die de pech hebben gehad precies op het verkeerde moment geboren te zijn. (…) Is de minister van Financiën bereid om het geld hier niet leidend te laten zijn, maar het gesprek open in te gaan?”, vroeg hij daarom. 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De minister van Financiën waagde zich echter niet aan uitspraken over beitels en marmer. Wel gaf ze aan dat er binnen het kabinet nog niet is gesproken over een eventuele ophoging van het compensatiebedrag omdat de keuze voor een compensatie van een miljard nu eenmaal al gemaakt is. Daarbij wees ze erop dat studenten in de toekomst wellicht wel gratis kunnen gebruikmaken van de kinderopvang en dat ze met hun diploma een voorsprong hebben op de arbeidsmarkt. “We moeten naar het hele plaatje kijken,” vatte ze haar antwoord samen, “maar ik begrijp echt als geen ander het ongemak dat veel jonge mensen voelen.” 

Dijkgraaf zoekt naar niet-financiële verruiming 

Ministerieel meeleven en begrip is fijn, maar uiteindelijk gaat het om geld, drong Alkaya nogmaals aan. “Want dat was mijn vraag: staat het in marmer gebeiteld? Is de minister bereid om, aangezien er over zoveel wordt gesproken in dit kabinet, ook dit te bespreken?” 

In principe niet, luidde het antwoord van Kaag. “Dit is een debat over de Startnota, waarvoor we de kaders met elkaar hebben gesteld. Maar om nu te zeggen: we laten alles los … We hebben hierover nagedacht en dit is een van de weegpunten geweest”, aldus de minister van Financiën. Daarbij gaf ze aan dat ook minister Dijkgraaf niet rondloopt met het idee dat er meer dan een miljard is voor de compensatie van studenten. Dijkgraaf zal, samen met studenten, vooral zoeken naar mogelijkheden die buiten het financiële liggen, aldus Kaag. 

Een motie van de SP, GroenLinks, de PvdD, de PvdA en Nilüfer Gündoğan, waarin het kabinet wordt opgeroepen om een volledige compensatie uit te werken voor studenten uit de leenstelselgeneratie, werd dan ook door de minister ontraden. Eerder ontraadde Mark Rutte een motie in de Eerste Kamer die het kabinet oproept om studenten ruimhartiger te compenseren. Deze motie werd desondanks aangenomen. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK