Minister: situatie studenten uit Caribisch Nederland zal verbeteren

Nieuws | door Janneke Adema
3 februari 2022 | De instroom van studenten uit Caribisch Nederland zal verbeteren, zegt de minister van OCW in antwoord op schriftelijke vragen van de PvdA, GroenLinks en BIJ1. De introductie van het BSN in Caribisch Nederland moet veel problemen wegnemen.
Foto: Andrea Piacquadio

Studenten uit Caribisch Nederland die hier een opleiding willen volgen lopen tegen tal van problemen aan, bleek vorig jaar uit onderzoek van de Nationale Ombudsman en ResearchNed. “Vaak is onduidelijk wat Caribisch-Nederlandse studenten mogen verwachten van een studie in Nederland, wat er op hen afkomt, bij wie zij moeten aankloppen voor hulp en welke acties ondernomen moeten worden om ervoor te zorgen dat alles goed geregeld is,” schrijft de Ombudsman. Naar aanleiding van deze bevindingen stellen de VVD, D66, GroenLinks, PvdA en BIJ1 nu schriftelijke vragen aan de minister van OCW.

Moeite met huisvesting en geen BSN 

De PvdA en GroenLinks vinden dat studenten uit Caribisch Nederland meer hulp moeten krijgen bij het vinden van geschikte huisvesting. Onderwijsinstellingen zien deze studenten als Nederlands, waardoor ze niet dezelfde ondersteuning krijgen als internationale studenten – ondersteuning die ze wel nodig hebben. Beide linkse partijen vinden dat de Caribisch-Nederlandse student in dit opzicht gelijk geschaald moeten worden aan de buitenlandse student.  

De minister legt in zijn antwoord echter uit dat hulp bij het vinden van huisvesting reeds deel is van de begeleiding die studenten kunnen krijgen. “Wat ons betreft is de kortste en snelste weg naar verbetering op tal van praktische problemen om aankomende studenten en hun ouders of verzorgers in de voorlichting en voorbereiding op de overtocht ervan te overtuigen dat ze er baat hebben bij het kiezen voor begeleiding”, schrijft de minister.  

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De wekelijkse nieuwsbrief is nog korte tijd gratis te ontvangen. De voorwaarden vindt u hier.

BIJ1 wijst de minister erop dat huisvesting noodzakelijk is voor het verkrijgen van een BSN. Problemen bij het vinden van huisvesting hebben dus meerdere negatieve gevolgen. De PvdA en GroenLinks maken zich daarom zorgen over de problemen die Caribische studenten ervaren door het missen van een BSN, en BIJ1 wil weten waarom het BSN nog niet is ingevoerd in Caribisch Nederland. Studenten hebben immers ook een BSN om een DigiD aan te vragen, waarmee ze een Nederlandse bankrekening kunnen openen en zich bij DUO kunnen aanmelden om studiefinanciering aan te vragen.  

De minister antwoordt dat het BSN op korte termijn in Caribisch Nederland zal worden geïntroduceerd, maar dat het traject hiervoor een aanzienlijke doorlooptijd vergt. Tot die tijd zijn er alternatieve manieren voor Caribische studenten studiefinanciering aan te vragen. De minister geeft aan dat jaarlijks alle mbo- en vo-eindexamenleerlingen per brief worden ingelicht over de voorbereidingen die ze moeten treffen, mochten ze in Nederland willen gaan studeren. 

Voor de één Nederlands en voor de ander niet-Nederlands 

Hoewel Caribische studenten door instellingen vaak als Nederlands worden gezien, maken zij daarentegen geen aanspraak op een Nederlandse zorgverzekering of zorgtoeslag, hoewel dat wel de betere optie is, schrijven de PvdA en GroenLinks. Ook D66 verwondert zich over de regeling van de zorgverzekering voor Caribische Nederlanders. De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport werken daarom aan een wetswijziging waardoor alle inwoners van de Caribische delen van het Koninkrijk gebruik kunnen maken van een Nederlandse zorgverzekering tijdens een studie in Nederland, meldt de minister van OCW. Naar verwachting treedt deze regeling op 1 juli 2022 in. 

Meer begeleiding als oplossing 

BIJ1 wijst de minister er ten slotte op dat studenten uit Caribisch Nederland niet altijd hulp kunnen vinden wanneer zij in psychische nood verkeren. “Sociaal-emotionele en psychische problemen leiden bij deze groep studenten vaak tot studie-uitval en studievertraging”, schrijft de partij. “Ook omgekeerd kunnen studievertraging en -uitval tot psychische problemen leiden.” Volgens BIJ1 kunnen medestudenten en oud-studenten een sleutelrol spelen in de begeleiding. 

Het ministerie wil binnen het bestaande begeleidingsprogramma meer aandacht voor psychische en emotionele hulpvragen creëren, reageert de minister. Daarnaast hoopt het ministerie dat in de toekomst meer studenten gebruik zullen maken van deze begeleiding. “Een vertrouwensband met de begeleider kan een essentiële hulplijn zijn in geval van een (beginnende) psychische hulpvraag,” aldus de minister.  

De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) organiseert reeds informatiebijeenkomsten voor leerlingen en ouders of verzorgers. Daarbij wordt informatie over studiefinanciering en begeleiding gegeven, benadrukt de minister.  

Ingrijpende voorstellen van de Regiegroep studiesucces Caribische Studenten 

Daarnaast heeft het ministerie verschillende onderwijsinstellingen in Caribisch Nederland en Europees Nederland gevraagd naar manieren om de onderwijsaansluiting van de studenten te verbeteren. De Regiegroep studiesucces Caribische studenten zal deze voorstellen bundelen en begin dit jaar concrete verbeteropties aanreiken. De Regiegroep wordt geleid door Ron Bormans, bestuursvoorzitter van de Hogeschool Rotterdam. Ook Fontys Hogescholen is bij deze regiegroep betrokken.  

De Regiegroep wil de keten van voorbereiding, overgang en begeleiding beter laten functioneren en zal voorstellen doen waar de onderwijsinstellingen hun eigen invulling aan kunnen geven. De groep hoopt dat ze deze voorstellen op zeer korte termijn kan doen zodat de aanpassingen al in het schooljaar 2022-23 kunnen worden toegepast.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK