Organisatorische voelsprieten belangrijk voor carrièresucces academici

Nieuws | de redactie
9 februari 2022 | Wie kansrijk wil zijn op de ongewisse arbeidsmarkt in de wetenschap moet bereid zijn grote inspanningen te leveren die gericht zijn op het uitbreiden van de eigen kennis en vaardigheden – niet alleen met het oog op hun huidige aanstelling, ook voor hun verdere carrière. Dat schrijven internationale onderzoekers. Dit veronderstelt echter dat academici hierin worden gesteund door zowel hun werkgever als hun nabije naasten, benadrukken de onderzoekers.
Beeld: Fotografie UMC Utrecht.

De arbeidsomstandigheden binnen het hoger onderwijs zijn flink veranderd; zo is het aantal permanente aanstellingen of aanstellingen op een tenure track gestagneerd of gedaald en is de financiering vanuit de overheid gedaald, schrijven de onderzoekers. Daarnaast legt de huidige arbeidsmarkt de verantwoordelijkheid voor carrièreontwikkeling veelal bij het individu. Daarom doen zij onderzoek naar carrièresucces in het hoger onderwijs, waarbij ze specifiek kijken naar de relatie tussen toewijding aan een carrière (career commitment) en de inzetbaarheid (employability) van individuen.  

Toewijding en inzetbaarheid 

De toewijding aan een carrière wordt door de onderzoekers begrepen als de mate waarin iemand zich identificeert met een carrière en zich bezighoudt met carrièreontwikkeling, bijvoorbeeld door het stellen en vasthoudend najagen van persoonlijke carrièredoelen. Deze toewijding hangt vermoedelijk samen met een hogere inzetbaarheid, gedefinieerd als “het voortdurend vervullen, aantrekken of creëren van werk door een optimaal gebruik van competenties” zoals kennis, vaardigheden en gedrag. Werknemers met een hoge inzetbaarheid bewegen gemakkelijk mee met veranderingen in de interne en externe arbeidsmarkt, aldus de onderzoekers.  

Het onderzoek meet de inzetbaarheid van een werknemer langs vijf dimensies; de mate waarin iemand wordt gezien als expert (occupational expertise), proactief aanpassingsvermogen, persoonlijke flexibiliteit, de mate waarin men zich goed door een organisatie weet te bewegen (organisatorische sensitiviteit), en de mate waarin iemand balans weet te houden tussen persoonlijke doelen en doelen van de werkgever. 

Onderzoek binnen een Nederlandse universiteit 

Ook het carrièresucces van werknemers, waarom het de onderzoekers te doen is, kan worden opgedeeld. Als dit succes objectief wordt begrepen, betreft het indicatoren die voor derden zichtbaar zijn, zoals salaris, de positie binnen een organisatie en promoties binnen organisaties. Subjectief carrièresucces betreft daarentegen de wijze waarop iemand de eigen carrière en carrièremogelijkheden beoordeelt. De onderzoekers vermoeden dat de inzetbaarheid van werknemers in positieve relatie staat tot zowel objectief als subjectief carrièresucces.  

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

Daarnaast vermoeden de onderzoekers dat de relatie tussen de toewijding aan een carrière van een werknemer en zowel diens objectief als subjectief carrièresucces ten dele wordt gemedieerd door de inzetbaarheid van deze werknemer. Ook het verschil tussen onderzoekend en onderwijzend personeel enerzijds en ondersteunend personeel anderzijds zal invloed hebben op de relatie tussen inzetbaarheid en toewijding aan de carrière, vermoeden de onderzoekers. De carrièrepaden van academici worden door veel meer onzekerheid getekend dan de carrièrepaden van ondersteunend personeel; daarom zullen academici meer tijd en moeite besteden aan verbeteren en uitbreiden van hun inzetbaarheid. 

De hypothesen van de onderzoekers zijn getoetst aan data die zijn verzameld middels een elektronische enquête onder academisch en ondersteunend personeel van een Nederlandse universiteit. De enquête werd ingevuld door 139 academici (65 vrouwen, 74 mannen) uit alle geledingen van de universiteit en 215 ondersteunende personeelsleden (108 vrouwen, 107 mannen). De gemiddelde leeftijd lag iets boven de 46 jaar en is daarmee representatief voor alle werknemers van deze universiteit, aldus de onderzoekers.  

Inzetbaarheid hangt samen met objectief en subjectief carrièresucces 

Uit het onderzoek bleek dat een grotere toewijding aan de carrière samenhangt met een hogere inzetbaarheid. Echter, niet alle dimensies van inzetbaarheid werden hierdoor beïnvloedt, enkel de mate waarin iemand wordt gezien als expert, persoonlijke flexibiliteit en organisatorische sensitiviteit. Dat een toewijding aan de carrière samenhangt met organisatorische sensitiviteit is niet verrassend, want ambitieuze werknemers die graag hogerop willen komen zijn degenen die beter in staat zijn om invloedrijk te worden binnen een organisatie, aldus de onderzoekers.  

De onderzoeksresultaten bevestigen ook het vermoeden dat de inzetbaarheid van een werknemer samenhangt met diens subjectief en objectief carrièresucces. Meer specifiek is ‘organisatorische sensitiviteit’ is een belangrijke dimensie in de verklaring van zowel subjectief als objectief carrièresucces. Subjectief carrièresucces wordt daarnaast verklaard door de balans tussen persoonlijke doelen en doelen van de werkgever. Volgens de onderzoekers geeft dit aan dat de subjectieve beoordeling van de eigen carrière niet los kan worden gezien van de bredere context van iemands leven.  

Toewijding hangt samen met promoties 

Daarnaast blijkt dat werknemers die toegewijd zijn aan hun carrière en de ontwikkeling daarvan meer kans maken op promoties – zowel binnen de organisatie waar ze werkzaam zijn als in hun gehele loopbaan. Volgens de onderzoeksresultaten komt dat door hun hogere inzetbaarheid, in het bijzonder waar dat de dimensies ‘persoonlijke flexibiliteit’ en ‘organisatorische sensitiviteit’ betreft.  

In tegenstelling tot de vermoedens van de onderzoekers blijkt uit de onderzoeksresultaten niet dat academici meer toegewijd zijn aan hun carrière dan ondersteund personeel van de universiteit. Het feit dat de universiteit in kwestie zich meer richt op onderwijs dan op hoogst competitief onderzoek kan dit wellicht verklaren. Daardoor kan de loopbaanontwikkeling van academici en ondersteunend personeel hier meer gelijkenis vertonen dan bij een universiteit die zich sterker op onderzoek richt, aldus de onderzoekers.  

Investeer in organisatorische sensitiviteit 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het belangrijk is om actief te investeren in de ontwikkeling van de eigen carrière, schrijven de onderzoekers. Werknemers in het hoger onderwijs moeten bereid zijn grote inspanningen te leveren die gericht zijn op het uitbreiden van de eigen kennis en vaardigheden – niet alleen met het oog op hun huidige aanstelling, ook voor hun verdere carrière. De onderzoekers benadrukken dat dit veronderstelt dat zij hierin worden gesteund door zowel hun werkgever als hun nabije naasten, aangezien die steun nodig is om zodanig te kunnen investeren in de eigen carrière.  

Als werknemers van universiteiten investeren in hun eigen inzetbaarheid, doen ze er vooral goed aan zich te richten op het vergroten van hun organisatorische sensitiviteit, aldus de onderzoekers. Uit de onderzoeksresultaten blijkt immers dat organisatorische sensitiviteit een belangrijke factor is in de verklaring van carrièresucces.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK