Proctoring leidt op grote schaal tot faalangst

Nieuws | de redactie
9 februari 2022 | Er wordt niet meer gespiekt, de prestaties van studenten veranderen niet, maar studenten hebben wel meer faalangst wanneer zij via proctoring een tentamen moeten maken. Dat is vooral het geval bij vrouwen en studenten met financiële problemen, blijkt uit onderzoek van de TU Eindhoven.
Foto: Andy Babour

Tijdens de pandemie hebben veel universiteiten gebruikgemaakt van proctoring. Hoewel sommige eerdere voorbeelden suggereren dat online proctoring fraude kan verminderen zijn de mogelijke bijwerkingen van proctoring onbekend. Daarom hebben onderzoekers van de TU Eindhoven onderzoek gedaan naar de mate waarin studenten toch verleid worden om te spieken en of er eventueel meer faalangst is voor een tentamen en daarmee ook de prestaties verslechteren. Voor het onderzoek is er een steekproef gehouden onder 1760 studenten van 105 verschillende cursussen aan een Nederlandse universiteit, welke universiteit wordt niet vermeld in het onderzoek.

De pandemie heeft veel aspecten van het onderwijs veranderd, waaronder de manier waarop studenten tentamens afleggen. Om de integriteit van tentamens te waarborgen hebben universiteiten een verscheidenheid aan maatregelen genomen, waaronder andere beoordelingsmodellen en type vragen die tentamenfraude minder lonend moeten maken. Waaronder ook direct online toezicht, het zogenoemde proctoring.

Studenten zien minder kans om te spieken

Proctoring is een van de meest gebruikte methoden om de integriteit van tentamens tijdens de pandemie te waarborgen. Waarbij zowel de visuele en akoestische context van de studenten monitort tijdens het maken van een tentamen. Eerder onderzoek toont ook aan dat studenten minder kans zien om te spieken. Proctoring lijkt daarmee een effectieve methode om wangedrag te voorkomen, hoewel het niet waterdicht is.

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

Toch zijn er ook zorgen bij studenten over de privacy rondom de beelden en geluiden die opgeslagen worden van de studenten. Dit kan ook de gevoelens van ongemak vergroten omdat de eigen ruimte in beeld gebracht wordt en dat kan op die manier de faalangst vergroten. In Nederland hebben studenten dan ook veelvuldig gedemonstreerd zeggen de onderzoekers en sommige instellingen zijn ook gestopt met proctoring.

Er wordt niet meer of minder gespiekt

In wat voor mate er meer of minder gespiekt wordt daar hebben de onderzoekers geen resultaten voor gevonden. Studenten voelen in ieder geval niet meer of minder verleiding om te spieken in vergelijking met een tentamen fysiek op de universiteit. De Eindhovense onderzoekers stellen ook dat studenten niet aantoonbaar meer of minder spieken bij een online tentamen.

Uit het onderzoek wordt ook duidelijk dat online tentamens en proctoring geen invloed hebben op de ervaren moeilijkheidsgraad. Dit heeft wellicht ook te maken met de veronderstelling van docenten dat studenten wellicht (technische) moeilijkheden ervaren met het tentamen en daarom meer tijd gegeven wordt voor het tentamen.

Het leidt tot meer faalangst

Wel blijkt uit dit Eindhovense onderzoek dat proctoring leidt tot meer faalangst bij studenten. Volgens de onderzoekers is dit de eerste studie die dit effect op grote schaal laat zien. Dit kan deels verklaard worden doordat de omschakeling tijdens de pandemie vrij plotseling gebeurde, waardoor studenten weinig tijd hadden om zich aan de nieuwe technologieën aan te passen en dit leidde mogelijk tot meer angst bij studenten.

Toekomstig onderzoek zou meer moeten kijken hoe het plotseling veranderen van tentamenvorm leidt tot meer angst bij studenten. Aangezien dit belangrijke implicaties zou hebben voor het aanbrengen van wijzigingen in een tentamenmethode.

Internetgeletterdheid van de student

Ook hebben de onderzoekers gekeken of er contextuele studentkenmerken zijn die een effect hebben op de faalangst bij proctoring. De gehanteerde leerstrategie voor het online proctering tentamen lijkt geen effect te hebben op de angst. Maar omgevingsfactoren juist wel. Er bleek een relatie te zijn tussen de mate van angst en internetgeletterdheid van de student. Dit is volgens de onderzoekers ook makkelijk te ondervangen, want onderwijsinstellingen kunnen de studenten de juiste digitale vaardigheden leren in een proefomgeving, zodat studenten al kennis kunnen maken met de proctoringomgeving.

Daarnaast blijkt het ontbreken van een juiste studieruimte thuis, gebrek aan betrouwbare technologie vanwege financiële problemen de tentamenangst voor proctoring te vergroten. Tot slot bleken vrouwen grotere angst te hebben dan mannen. Toch werd een groot deel van de angst verklaard door de contextuele factoren van de studenten. Dit geeft dus aan dat er verschillende methodes zijn om de toetsangst met proctoring te verminderen.

Stof tot nadenken voor docenten en bestuurders

Volgens de onderzoekers hebben deze resultaten verschillende implicaties voor onderwijsontwerpers, docenten en bestuurders in het hoger onderwijs. Allereerste benadrukken de bevindingen het belang van een zorgvuldige besluitvorming over de methoden voor identiteitsborging van de student.

Universiteiten kunnen bijvoorbeeld studieplekken op de campus aanbieden om een deel van de angst weg te nemen omdat studenten daar verzekerd zijn van goede technologische hulpmiddelen. Ook de internetgeletterdheid van studenten kan verbeterd worden om de faalangst van de studenten te verminderen. Daarnaast zouden docenten een proctoring tentamen kunnen simuleren in een online omgeving.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK