Videocolleges versneld kijken leidt niet tot slechtere prestaties

Nieuws | de redactie
17 februari 2022 | Studenten die een vooraf opgenomen videocollege versneld afspelen, presteren niet slechter bij kennistoetsen over de besproken stof, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Pas bij het tweeënhalf keer zo snel afspelen van een college treedt een negatief effect op.
“Het versneld terugkijken van videocolleges heeft geen negatieve impact heeft op de leeropbrengsten”, concluderen de onderzoekers. Beeld: pexels.com

De coronacrisis heeft gezorgd voor een toename in het aanbod van asynchrone videocolleges, oftewel vooraf opgenomen hoorcolleges, schrijven onderzoekers van de University of California. Dit stelt studenten in staat om het college op een hogere snelheid terug te kijken en zodoende de uitleg tot zich te nemen in een kortere tijd. Met name voor studenten die verplichtingen hebben naast hun studie biedt dit gemak, aldus de onderzoekers. 

Tegelijkertijd is onduidelijk hoe het versneld terugluisteren van een college het begrip (comprehension)  van de besproken lesstof beïnvloedt. Eerdere onderzoeksresultaten lopen uiteen: zo is eerder aangetoond dat het versneld afspelen van video’s het begrip niet vermindert of zelfs verhoogt, terwijl uit ander onderzoek blijkt dat een versneld afgespeelde video wel degelijk minder goed wordt begrepen. Deze uiteenlopende conclusies kunnen te wijten zijn aan verschillende meetmomenten, al dan niet aanwezige mogelijkheden om te pauzeren, variaties in de lengte van de getoonde video’s en verschillen in meting, vermoeden de onderzoekers.  

Sneller afspelen videocolleges leidt niet tot slechter begrip 

In hun zoektocht naar duidelijkheid hebben ze in drie experimenten onderzocht hoe het versneld afspelen van opgenomen colleges het begrip daarvan beïnvloedt. In het eerste experiment kregen 231 bachelor-studenten een kort college over de waardering van vastgoed (dertien minuten) of het Romeinse rijk (veertien minuten) op een normaal of een versneld tempo (1.5x, 2x of 2.5x). Daarbij kregen de studenten de opdracht om het college op volledig scherm te kijken, niet te pauzeren en geen aantekeningen te maken. Vervolgens werden zij zowel meteen na het kijken als een week later getoetst op hetgeen ze in het college hadden gehoord en gezien. Hun resultaten werden vergeleken met de toetsresultaten van een controlegroep die de colleges niet had gezien. 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

Uit de data blijkt dat de afspeelsnelheid vrijwel geen effect heeft op de toetsresultaten, schrijven de onderzoekers; alleen studenten die het college op een afspeelsnelheid van 2.5 keken presteerden slechter dan degenen die het college op normale snelheid keken. Daarnaast bleken alle studenten beter te presteren bij het toetsmoment meteen na het kijken dan bij het toetsmoment dat een week later plaatsvond.  

Het terugkijken van een college op anderhalve of dubbele snelheid leidt dus niet tot lagere studieresultaten, concluderen de onderzoekers. “Studenten kunnen tijd besparen en efficiënter leren door vooraf opgenomen colleges versneld terug te kijken, maar ze moeten het college niet sneller dan op dubbele snelheid afspelen”, schrijven zij. 

Kijk videocollege vlak voor de toets op dubbele snelheid terug 

In het tweede experiment werd onderzocht of het tweemaal op dubbele snelheid terugkijken van een college leidt tot betere leeruitkomsten dan eenmaal op normale snelheid kijken. Dat zou te verwachten zijn, omdat bij het eerste experiment bleek dat het afspelen op normale of dubbele snelheid geen invloed heeft op het begrip van de stof, aldus de onderzoekers. Daarom lieten ze de eerdergenoemde colleges over vastgoed en het Romeinse rijk eenmaal op normale of tweemaal op dubbele snelheid kijken door 106 bachelor-studenten. Na afloop maakten de participanten een toets over de colleges.  

Uit de resultaten bleek dat de toetsresultaten van beide groepen niet verschilden. Echter, als de toets een week later plaatsvond en studenten die op dubbele snelheid keken het college vlak voor de toets voor de tweede keer keken, trad er wel verschil op. In dat geval presteerden de studenten die tweemaal op dubbele snelheid keken beter dan studenten die eenmaal op normale snelheid keken – terwijl ze evenveel tijd kwijt zijn aan kijken, benadrukken de onderzoekers.  

Videocolleges kijken op verschillende snelheden levert niets op 

In het derde experiment onderzochten de onderzoekers of de leeruitkomsten verbeteren als studenten videocolleges op meerdere snelheden bekijken. Daarom kregen 108 bachelor-studenten eerst een college op normale snelheid te zien en daarna op dubbele snelheid, of eerst op dubbele snelheid en daarna op normale snelheid. Dit werd toegepast bij beide korte colleges over de waardering van vastgoed en het Romeinse rijk. Vervolgens werd hun begrip van de besproken stof getoetst.  

De verschillende kijk-schema’s bleken geen invloed te hebben op de leeropbrengsten, schrijven de onderzoekers. Ook bij dit experiment werd bekeken of een verandering optrad wanneer het college pas na een week voor de tweede keer werd bekeken. Ook dat leidde niet tot een verschil. Studenten die een college twee keer op een verschillende snelheid kijken hoeven daarbij geen rekening te houden met de volgorde, aldus de onderzoekers.  

PowerPoint is geschikter dan animatie 

Het geheel van het onderzoek duidt aan dat het versneld terugkijken van videocolleges geen negatieve impact heeft op de leeropbrengsten, concluderen de onderzoekers. Het versneld terugkijken biedt dus de kans om efficiënter te studeren. Wanneer de besproken lesstof complexer of moeilijker wordt, zou er wel verschil kunnen optreden tussen de resultaten van studenten die al dan niet versneld kijken.  

Die kanttekening plaatsen de onderzoekers ook bij de combinatie van luisteren en kijken; als er tegelijkertijd veel gezegd wordt en veel te zien is, zal het versneld afspelen van videocolleges wellicht leiden tot een minder begrip van de besproken stof. Daarnaast wijzen de onderzoekers erop dat ook het gekozen visuele middel daarop invloed heeft. Als een college een video of een animatie bevat die tevens versneld wordt afgespeeld, zullen studenten die wellicht minder goed doorgronden. Het gebruik van een simpele presentatie met stilstaand beeld is daarom geschikter voor colleges die versneld worden afgespeeld. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK