Basisbeurs keert terug op niveau van 2008

Nieuws | de redactie
24 maart 2022 | De basisbeurs voor studenten, die vanaf studiejaar 2023/2024 moet terugkomen, zal voor thuiswonende studenten 91 euro en voor uitwonende studenten 255 euro per maand behelzen. Dat zijn de bedragen die studenten in 2008 ontvingen. Toen bedroeg het collegegeld echter fors minder.
Studenten protesteren tegen de afschaffing van de basisbeurs.

Volgens het Algemeen Dagblad zal het kabinet binnenkort verschillende voorstellen voor de terugkerende basisbeurs naar de Tweede Kamer sturen. Het kabinet zou echter de voorkeur hebben voor bedragen die op het niveau van 2008 liggen, namelijk 255 euro per maand voor uitwonende studenten en 91 euro per maand voor thuiswonende studenten. In 2008/2009 bedroeg het collegegeld echter nog 1565 euro per jaar, terwijl dat in 2022/2023 al 2350 euro per jaar zou kunnen zijn, berekende het HOP onlangs. Daarmee zou het collegegeld anderhalf keer zo hoog zijn als in 2008, terwijl de basisbeurs gelijk is. 

Studenten aanzetten tot gebruik aanvullende beurs 

De basisbeurs zou zo laag zijn omdat het kabinet studenten ertoe wil aanzetten gebruik te maken van de aanvullende beurs, blijkt uit het bericht van het AD. De bedragen voor aanvullende beurzen zouden namelijk wel hoger liggen dan in 2008. De aanvullende beurs zou vanaf 2023/2024 namelijk maximaal 419 euro per maand bedragen – een bedrag waarop studenten recht hebben wanneer het jaarlijkse inkomen van hun ouders 34.600 euro of minder bedraagt. In 2008 bedroeg de maximale aanvullende beurs voor uitwonende studenten zo’n 228 euro per maand. Daarmee kon een uitwonende student aanspraak maken op maximaal 483 euro per maand; in 2023 zou dat 674 euro moeten zijn. 

Studenten maken aanspraak op tenminste een deel van de aanvullende beurs wanneer hun ouders minder dan 53.900 euro per jaar verdienen, is het plan van het kabinet.  

Hogere compensatie voor studenten met diploma 

Daarnaast heeft het AD informatie gekregen over de tegemoetkoming van de zogeheten ‘pech-generatie’ – de studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd. Uit het coalitieakkoord bleek dat het kabinet één miljard euro heeft gereserveerd om hen te compenseren voor de basisbeurs die zij zijn misgelopen. Hoewel veel politieke partijen dat bedrag te laag vinden, lijkt het kabinet niet bereid te zijn om meer geld uit te trekken. 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

Het kabinet zou van zins zijn om studenten te compenseren met 359 euro voor ieder jaar dat ze onder het leenstelsel hebben gestudeerd. Dit bedrag is overigens geclausuleerd; wie geen diploma heeft behaald, krijgt per gecompenseerd jaar 25 euro minder.  

Vorige week drong de Eerste Kamer in debat met Sigrid Kaag en Mark Rutte nog aan op het uitvoeren van een aangenomen motie die hen ertoe oproept de compensatie alsnog te verhogen.  

Studievoucher pas vijf jaar na afstuderen te gebruiken 

De studievoucher waarop studenten uit de eerste vier jaar van het leenstelsel recht hebben, een andere afspraak uit het coalitieakkoord, is ook sterk geclausuleerd. Zo mag het bedrag, nu 2150 euro, pas vijf jaar na afstuderen worden ingezet. Wie een bachelor-opleiding is begonnen onder het leenstelsel en komend jaar een master-opleiding wil beginnen, kan daarvoor dus niet deze voucher gebruiken en zal daarnaast nog geen recht hebben op een eventuele basisbeurs; die zal pas in 2023/2024 terugkomen.  

Daarnaast waarschuwt het kabinet dat de omvang van de studievoucher kleiner kan worden als de Kamer wil dat het bedrag vrij kan worden besteed. Dan zal er waarschijnlijk meer animo zijn voor de vouchers en zal het kabinet genoopt zijn de omvang daarvan terug te brengen naar 1770 euro per student. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK