Dijkgraaf: Erkennen en Waarderen helpt Nederlandse wetenschap

Nieuws | de redactie
30 maart 2022 | Open Science en Erkennen en Waarderen gaat de internationale positie van de Nederlandse wetenschap niet schaden, vindt minister Dijkgraaf. Integendeel, het gaat de Nederlandse wetenschap alleen maar beter positioneren.
Minister van OCW in de Tweede Kamer.

Onlangs heeft de VVD Kamervragen gesteld over de zorgen over Erkennen en Waarderen die bij een deel van de wetenschappers zijn ontstaan. Zo vrezen zij dat de andere manier van Erkennen en Waarderen de positie van de Nederlandse wetenschap zal schaden omdat niet altijd duidelijk is op basis van welke parameters wetenschappers carrière kunnen maken of aanspraak maken op een onderzoeksbeurs bij NWO. In antwoord op de Kamervragen laat minister Dijkgraaf weten deze zorgen in het geheel niet te delen. Integendeel, zegt hij, Erkennen en Waarderen gaat de positie van de Nederlandse wetenschap internationaal juist verstevigen. 

Welkome modernisering 

Volgens Robbert Dijkgraaf vormt het landelijk programma van Erkennen en Waarderen een welkome modernisering in de erkenning en waardering van wetenschappers in relatie tot hun takenpakket van onderwijs en onderzoek.  

Anders dan de critici denkt Dijkgraaf niet dat de beoordeling van wetenschappelijk onderzoek onder het Erkennen Waarderen-programma meer gebaseerd zal zijn op willekeur en dat het programma op den duur de toekomstige welvaart in gevaar brengt. “Door aandacht te hebben voor de specifieke context en ruimte te laten voor leden van een team om hun eigen bijdrage te leveren aan een gezamenlijk doel, biedt dit systeem juist meer ruimte voor de vele dimensies van kwaliteit – in de brede zin van het academisch werk.” 

Internationaal de vinger aan de pols houden 

Volgens de nieuwe onderwijsminister is het bij iedere transitie zo dat dit gevolgen kan hebben voor individuele wetenschappers. Voor de wetenschap als geheel ziet hij Erkennen en Waarderen echter alleen maar een verbetering. “Zoals bij elke transitie is het denkbaar dat een verandering in de wijze waarop in Nederland academici beoordeeld worden gevolgen kan hebben voor individuele wetenschappers in het internationale veld. Voor de wetenschap als geheel heb ik daar echter op dit moment nog geen signalen van ontvangen. Het blijft bij deze transitie wel belangrijk om zowel nationaal als internationaal de vinger aan de pols te houden.” 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De nieuwsbrief is exclusief toegankelijk voor medewerkers van onze partners.

Hatte van der Woude van de VVD had ook vragen over het feit dat NWO bij de beoordeling van onderzoeksaanvragen niet langer de Journal Impact Factor en de H-index meeneemt. Volgens de minister is NWO daarmee gestopt omdat “het problematische indicatoren zijn voor individuele onderzoeksprestaties. NWO staat niet langer toe dat aanvragers een complete publicatielijst en een volledig overzicht van activiteiten opgeven, maar vraagt hen om een selectie te maken van de meest relevante outputs (breder dan enkel publicaties) en  activiteiten in het kader van de aanvraag. Het is daarbij nog altijd mogelijk om relevante kwalitatieve en/of kwantitatieve indicatoren op te nemen, waarmee de kwaliteit van het voorstel en de ervaring van de onderzoeker kunnen worden onderbouwd.” 

Uitmuntende kwaliteit blijft het uitgangspunt 

Dijkgraaf denkt niet dat excellentie als uitgangspunt naar de achtergrond zal verdwijnen door het nieuwe Erkennen en Waarderen. “Een uitmuntende kwaliteit van kennis blijft ook in het nieuwe erkennen en waarderen het uitgangspunt. Door oog te hebben voor de volledige breedte van het academisch werk kunnen talenten op waarde worden geschat en is er ruimte om ook de prestaties op domeinen zoals onderwijs, impact en leiderschap te belonen.” 

Tot slot heeft de VVD gevraagd of de minister het ook onwenselijk vindt dat er zoveel zorgen zijn over het nieuwe Erkennen en Waarderen. Van der Woude wil van de minister weten of hij serieus in gesprek wil gaan met de voor- en tegenstanders. “Ik ben bekend met de zorgen die leven. Tegelijkertijd zie ik veel academici die hoop putten uit deze cultuurverandering. Het is van het grootste belang dat academici gehoord worden, met elkaar spreken over erkennen en waarderen en dat zij zelf invloed hebben op deze cultuurverandering. Daarom worden door het hele land – bij alle betrokken universiteiten, onderzoeksinstituten en onderzoeksfinanciers –bijeenkomsten georganiseerd. Ook op landelijk niveau is er ruimte voor dialoog.” 

De minister zegt dat hij bij zijn vele werkbezoeken al volop in overleg is met onderzoekers over Erkennen en Waarderen.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK