Matching effectief voor opsporen studenten met ondersteuningsbehoefte

Nieuws | door Janneke Adema
31 maart 2022 | Matching is een betrouwbare methode om voor aanvang van de studie geschikte en ongeschikte kandidaten op te sporen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg. Echter, internationale studenten met een negatief advies lijken hun achterstand snel in te halen.
Foto: Yan Krukov

Uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg blijkt dat matching een goede methode is om te bepalen of een toekomstige student geschikt is voor de opleiding. Studenten met een positief niet-bindend machtingadvies presteren gedurende het hele eerste studiejaar beter dan studenten met een negatief advies. Echter, bij internationale kandidaten verdwijnt het verschil tussen positief en negatief geadviseerde studenten al in het tweede semester van het eerste jaar. Extra begeleiding kan deze studenten helpen hun achterstand nog sneller in te halen. Matching is daarom ook een hulpmiddel om studenten met behoefte aan extra ondersteuning vroegtijdig op te sporen.  

Niet-bindend studieadvies in plaats van selectie 

Om uitval onder studenten in te perken kunnen instellingen gebruik maken van matching. Daarbij krijgen studenten een niet-bindend studieadvies op basis van een motivatiebrief en behaalde resultaten op de middelbare school. Zodoende kunnen instellingen invloed uitoefenen op de instroom van studenten zonder een strenge selectie te hoeven doen. Zeker voor studies met veel internationale studenten is dit een goed hulpmiddel, omdat deze studenten niet altijd weten wat ze moeten verwachten van het Nederlandse onderwijssysteem, schrijft de onderzoeker. 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

Zij onderzocht het studiesucces van 491 eerstejaarsstudenten die in 2019 begonnen met de bachelor International Business Administration bij de Universiteit van Tilburg. Voor de matching – die verplicht is voor alle studenten die zich inschrijven – gaven de studenten hun cijfers op voor wiskunde, Engels en economie en leverden ze een motivatiebrief aan. Van de studenten die uiteindelijk besloten om de opleiding te starten had ongeveer zeventien procent een negatief studieadvies op zak. Meer dan een derde van alle studenten (37 procent) had een niet-Nederlandse nationaliteit. 

Verschil verdwenen in tweede semester 

Nederlandse studenten met een negatief advies behalen gedurende het hele studiejaar gemiddeld lagere cijfers dan de studenten met een positief advies. Het verschil bleek het grootst bij zeer theoretische en numerieke vakken zoals Statistiek, Wiskunde en Micro-Economie, en het kleinst bij niet-financiële, bedrijfskundige vakken zoals Organizational Behaviour. Daarnaast hadden studenten met een negatief advies meer studievertraging (ongeveer 10 ECTS) en een verhoogde kans om onder de bsa-grens van 42 ECTS te vallen.  

Opvallend genoeg bleek er een groot verschil tussen de studieresultaten van Nederlandse en internationale studenten. De internationale studenten met een negatief matchingadvies presteerden in het eerste semester slechter dan alle andere studenten, maar in het tweede semester verdween het verschil tussen de internationale studenten met een negatief advies en die met een positief advies. Het verschil tussen de positief en de negatief geadviseerde Nederlandse studenten bleef daarentegen vrijwel gelijk. 

Effectiever dan selectie 

Volgens de onderzoeker laten de resultaten zien dat matching een goed hulpmiddel is om toekomstige studenten te adviseren, aangezien de resultaten uit het eerste studiejaar grotendeels overeenkomen met de verwachtingen op basis van de matching. Een instelling kan dankzij matching niet alleen ongeschikte kandidaten adviseren een andere opleiding te zoeken, maar ook vroegtijdig de studenten identificeren die extra steun nodig hebben als zij alsnog beslissen de opleiding te starten. 

Bovendien lijkt matching een effectievere methode om zwakkere studenten op te sporen dan een selectie zoals die bij de studie Geneeskunde wordt gedaan. Door het niet-bindende karakter van matching zijn studenten namelijk minder snel dan bij een bindende advisering geneigd zich beter voor te doen. Daarnaast kan een student die wegens omstandigheden een negatief advies krijgt dat advies naast zich neerleggen en bewijzen toch geschikt te zijn.  

Extra begeleiding 

Daartegenover staat dat studenten matching misschien minder serieus nemen omdat er minder van afhangt, schijft de onderzoeker. Het is daarom aan de instellingen om toekomstige studenten goed in te lichten over de toegevoegde waarde van matching. Verder adviseert zij om studenten met een negatief advies extra te ondersteunen bij de theoretische, numerieke vakken door de bedrijfskundige context ervan duidelijk te maken. 

Tot slot raadt de onderzoeker aan om internationale studenten vanaf het begin van de studie intensiever te begeleiden bij de overstap naar het Nederlandse onderwijs. Internationale studenten met een negatief matchingadvies scoren op den duur even goed als de internationale studenten met een positief advies, wat wijst op een zeer steile leercurve. Als deze studenten meer begeleiding krijgen, zullen ze ook in het eerste semester beter presteren en minder hoeven in te halen in het tweede semester. 

Janneke Adema : 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK