Na UD en UHD’s moeten ook docenten een vaste aanstelling krijgen

Nieuws | de redactie
23 maart 2022 | Ook tijdelijke docenten aan universiteiten moeten een vaste aanstelling kunnen krijgen: dat is de belangrijkste inzet van vakbond FNV bij de cao-onderhandelingen. Daarnaast moet er een einde komen aan de eenzijdige oriëntatie op christelijke feestdagen.

In de vorige cao is afgesproken hoe UD’s en UHD’s hoogleraren en ondersteunend personeel sneller in vaste dienst kunnen komen. In de onlangs gestarte onderhandelingen voor de nieuwe cao moet hierop een vervolg komen en moet worden afgesproken dat ook de docenten en de onderzoekers een vaste aanstelling kunnen krijgen en carrière kunnen maken, zegt FNV-bestuurder Jan Boersma tegen ScienceGuide.  

Vaste aanstelling ook voor onderwijstaken 

Deze twee groepen spelen volgens de FNV een belangrijke rol in de primaire taken van onderwijs en onderzoek, maar hebben vooral tijdelijke contracten. Vooral bij docenten is dit vaak het geval; die hebben vaak tijdelijke jaarcontracten terwijl ze wel op structurele meerjarige onderwijstaken worden ingezet. Bovendien zijn hun contracten vaak te klein in verhouding tot de opgedragen onderwijstaken, stelt de FNV. Dat betekent dat ze een deel van hun werk als onbetaald overwerk moeten verrichten. Daarom moet een volledig dienstverband voor deze groep het uitgangspunt worden, aldus de bond.  

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De nieuwsbrief is exclusief toegankelijk voor medewerkers van onze partners.

Onderzoekers met een tijdelijke aanstellingen kennen ook een maximale verblijftijd van vaak korte duur, om vervolgens weer in onzekerheid te belanden over het vervolg van hun loopbaan bij een andere universiteit in binnen- op buitenland. De andere optie is het verlaten van de universitaire arbeidsmarkt. 

Einde aan het tenure track  

In de onderhandelingen met de Universiteiten van Nederland (UNL) ziet de vakbond ook kansen om het tenure track-systeem af te bouwen en in te wisselen voor een meer duurzaam loopbaanbeleid waarbinnen onderzoekers carrière kunnen maken. Bij een tenure track krijgen onderzoekers een contract van zes jaar, waarbij op basis van wetenschappelijke prestaties wordt bepaald of zij een kans maken om door de groeien naar een positie als UD of UHD.   

Op het verlanglijstje van de FNV staat verder de wens om de concurrentie te stoppen tussen werknemerspromovendi en bursalen. Het experiment met beurspromovendi in Groningen moet gestopt worden en deze promovendi moeten een normaal arbeidscontract krijgen, vindt de vakbond. 

Inflatie moet gecompenseerd worden  

Gezien de hoge inflatie vindt de vakbond het ook belangrijk dat er een behoorlijke loonsverhoging wordt doorgevoerd. De inzet is om een automatische prijscompensatie in te stellen om zo koopkracht in de toekomst te behouden.  

Rondom secundaire arbeidsvoorwaarden wil de vakbond tot slot dat er afspraken worden gemaakt over langdurig mantelzorgverlof, rouwverlof en transgenderverlof. Ook wil de FNV af van de eenzijdige oriëntatie op christelijke feestdagen. Op die manier moet er een bijdrage worden geleverd aan een meer diverse en inclusieve universiteit.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK