Saxion komt met inkeerregeling voor frauderende studenten

Nieuws | de redactie
22 maart 2022 | Saxion-studenten die toetsfraude hebben gepleegd krijgen drieënhalve week de tijd om gebruik te maken van een inkeerregeling, meldt de hogeschool. In dat geval mogen zij de toets opnieuw maken. Melden zij zich niet en blijken ze later toch te hebben gefraudeerd, dan kunnen zij van de opleiding worden verwijderd of hun reeds behaalde diploma verliezen.
“Saxion wil jou dan de kans bieden spijt te betuigen”, schrijft de hogeschool aan studenten die toetsfraude hebben gepleegd.

In februari werd hogeschool Saxion opgeschrikt door het bericht dat het bestuur aangifte deed tegen een medewerker die vermoedelijk toetsen verkocht aan studenten. Terwijl de politie en het Openbaar Ministerie nog onderzoek doen, biedt de hogeschool frauderende studenten een inkeerregeling aan. Als ze eerlijk vertellen dat ze vooraf inzage hadden in een toets, mogen ze die opnieuw maken zonder verder gestraft te worden. 

Genade is niet de enige beweegreden voor inkeerregeling 

In een bericht legt de hogeschool uit dat de betrouwbaarheid van diploma’s een groot goed is en dat daarom grondig wordt nagegaan of toetsen op een eerlijke manier zijn gemaakt of niet. Als blijkt dat dit bij sommige studenten niet het geval is, kunnen deze studenten op stevige sancties rekenen. Wie nog studeert, kan van de opleiding worden verwijderd, en wie al een diploma heeft behaald, kan dat worden afgenomen.  

“Als jij voorinzage hebt gehad in toetsen die deel uitmaken van jouw studiecontract, kunnen we ons voorstellen dat je schrikt van deze aanpak”, luidt de toenadering van de hogeschool richting mogelijk gemoedsbezwaarde studenten. “Saxion wil jou dan de kans bieden spijt te betuigen.” Genade is echter niet de enige beweegreden voor de inkeerregeling; die moet ook bijdragen aan het interne onderzoek. Wanneer een student toegeeft bepaalde toetsen of toetsvragen van tevoren te hebben ingezien, weet de hogeschool immers meteen in welke richtingen het kwaad moet worden gezocht.  

Een persoonlijk hoorgesprek 

Studenten die het te heet onder de voeten wordt kunnen tot 15 april gebruikmaken van de inkeerregeling. Als zij aangeven dit te willen doen, wacht hen eerst een persoonlijk hoorgesprek met een onderzoekscommissie. Als die het verhaal van de student aannemelijk acht, zal de examencommissie het eerder gehaalde resultaat ongeldig verklaren en de student daarna in de gelegenheid stellen om de toets(en) opnieuw te maken.  

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

Ook studenten die reeds een diploma hebben gehaald kunnen gebruikmaken van deze inkeerregeling. In hun geval worden zij, nadat de examencommissie hun diploma ongeldig verklaart, opnieuw ingeschreven als student van Saxion. In die hoedanigheid kunnen zij de betreffende toets(en) opnieuw maken.  

Sancties voor wie inkeerregeling niet gebruikt 

Wie niet gebruikmaakt van de inkeerregeling maar op een later moment toch wordt ontmaskerd als fraudeur, staat strenge sancties te wachten. “Wanneer een student geen gebruik maakt van de inkeerregeling, maar later uit onderzoek blijkt dat deze student vooraf verkregen toetsvragen heeft gebruikt, dan volgen er sancties waarvan de impact voor deze student zeer groot kan zijn”, zo waarschuwt bestuursvoorzitter Anka Mulder. 

Hoewel de zwaarte van de sanctie zal afhangen van de omvang van de fraude, zijn de twee zwaarste straffen dus bekend. Wie nog student is, zal de deur van de opleiding worden gewezen, en wie al een diploma heeft behaald, zal dat worden afgenomen.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK