Aanbod Nederlandstalige universitaire opleidingen verder gedaald

Nieuws | de redactie
20 april 2022 | Het aantal Nederlandstalige universitaire opleidingen is sinds 2016 met bijna een kwart afgenomen. Bovendien is bijna zestig procent van de opleidingen nog uitsluitend in het Engels te volgen, blijkt uit een rapport van Nuffic. Uit het rapport blijkt tevens dat het aantal internationale studenten in Nederland dit collegejaar ten opzichte van 2020-2021 met twaalf procent toenam.
De verwelkoming van studenten in Groningen. Beeld: Merel Weijer.

In collegejaar 2021-2022 hebben zich 115.068 internationale studenten ingeschreven voor een volledige opleiding bij een Nederlandse hoger onderwijsinstelling, rapporteert Nuffic in het jaarlijkse incoming degree mobility-rapport. Dat aantal betekent een stijging van twaalf procent ten opzichte van collegejaar 2020-2021. In totaal is zo’n veertien procent van alle Nederlandse studenten in het hoger onderwijs afkomstig van elders. In 2020-2021 was dat dertien procent.  

Universitaire bacheloropleidingen zijn het meest populair onder internationale studenten; meer dan zevenenveertigduizend van hen kozen hiervoor. Daarna werd een universitaire master het vaakst gekozen (door meer dan drieëndertigduizend studenten), kort gevolgd door een hbo-bachelor (meer dan eenendertigduizend internationale studenten).  

In het hbo komen internationale studenten het vaakst voor de studie International Business. In het wo is Psychologie met afstand de meest populaire studie onder internationale studenten, gevolgd door meerdere studies uit het business-domein en Liberal Arts and Sciences

Gevolgen Brexit voor instroom Britse studenten 

Zowel de instroom vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) als de instroom van buiten de EER is afgelopen jaar gegroeid met respectievelijk veertien en acht procent. Daardoor vormen internationale studenten uit de EER nu zo’n tweeënzeventig procent van de totale groep internationale studenten. Dat is één procent meer dan in 2020-2021. 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De nieuwsbrief is exclusief toegankelijk voor medewerkers van onze partners.

De kleinere groei in de toestroom van studenten van buiten de EER is wellicht een gevolg van de Brexit, schrijven de auteurs van Nuffic. Sindsdien hoort het Verenigd Koninkrijk niet meer bij de EER, waardoor Britse studenten sinds dit jaar het instellingstarief aan collegegeld moeten betalen wanneer ze in Nederland studeren. Dat lijkt effect te hebben op het aantal Britse studenten in Nederland; dat nam in 2021-2022 af met bijna vijfentwintig procent. 

Ook de toegenomen instroom van studenten uit de EER kan wellicht deels door de Brexit worden verklaard. Sindsdien is het voor EER-studenten duurder geworden om in het Verenigd Koninkrijk te studeren. Uit onderzoek van Nuffic in 2021 bleek dan ook dat veel EER-studenten een studie in Nederland als een aantrekkelijk alternatief zagen voor een studie in het Verenigd Koninkrijk.  

Meeste internationale studenten op Universiteit Maastricht 

Uit het Nuffic-rapport blijkt tevens dat de Universiteit Maastricht (UM) het grootste aandeel internationale studenten heeft; zesenvijftig procent van de UM-studenten is afkomstig uit het buitenland. Respectievelijk vierendertig en veertien procent van deze groep komt uit buurlanden Duitsland en België, die geografisch deels tot de ‘regio’ van de Universiteit Maastricht kunnen worden gerekend. 

Daarmee is de Universiteit Maastricht overigens niet de universiteit met de meeste buitenlandse studenten. Dat was het wel, maar in dit collegejaar is de Universiteit van Amsterdam (UvA) de UM voorbijgegaan in absolute aantallen internationale studenten. Waar de UM dit jaar 11.854 internationale studenten heeft, is hun aantal bij de UvA afgelopen jaar met bijna twintig procent gestegen tot 12.504. 

Slechts veertien procent universitaire masteropleidingen Nederlandstalig 

Waar het aantal internationale studenten is toegenomen, is het aantal Nederlandstalige universitaire opleidingen verder afgenomen. Dit collegejaar bieden Nederlandse universiteiten 318 Nederlandstalige opleidingen aan; tien minder dan vorig jaar en bijna honderd minder dan in 2016. Sinds 2016 is het aantal Engelstalige opleidingen bij Nederlandse universiteiten juist met bijna honderd gegroeid – van 578 naar 677. 

De verengelsing is vooral bij universitaire masteropleidingen zichtbaar. Waar drieënvijftig procent van de universitaire bacheloropleidingen in het Nederlands en achtentwintig procent van deze opleidingen in het Engels wordt gegeven, is slechts veertien procent van de universitaire masteropleidingen in het Nederlands te volgen. Zevenenzeventig procent van de 723 universitaire masteropleidingen wordt in het Engels gegeven.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK