‘Met flexstuderen slaan we een fundamenteel andere richting in met het hoger onderwijs’

Nieuws | de redactie
19 april 2022 | Lisa Westerveld (GL) waarschuwt dat flexstuderen een fundamentele herschikking is van het hoger onderwijs. Minister Dijkgraaf wil daarnaast vooral rust en ruimte terug in het stelsel. Daar helpt de invoering van flexstuderen volgens hem niet bij.
Lisa Westerveld in de Tweede Kamer

Afgelopen week werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd over een experiment met flexstuderen. In 2017 is het experiment flexstuderen gestart, waarbij studenten collegegeld betalen naar rato van het aantal studiepunten waar zij zich voor inschrijven. Onlangs is er een rapport verschenen over de resultaten van dit experiment. Uit de evaluatie blijkt dat dit het hoger onderwijs toegankelijker heeft gemaakt voor studenten die onderwijs willen combineren met mantelzorg, topsport, een eigen bedrijf of voor studenten die ziek zijn.

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De nieuwsbrief is exclusief toegankelijk voor medewerkers van onze partners.

De VVD wil de mogelijkheden voor flexstuderen uitbreiden omdat er in de ogen van de woordvoerder Hatte van der Woude veel belangstelling voor is. “Flexstuderen is een grote gekoesterde wens van veel studenten. Hiermee is het gemakkelijker voor studenten om hun eigen studietempo te bepalen en bijvoorbeeld naast hun werk te studeren.” 

Meer vrijheid voor alle studenten 

De VVD wil daarom dat meer studenten toegang krijgen tot flexstuderen. “Wij willen meer vrijheid voor alle studenten die dat willen, om welke reden dan ook, met nadruk op de masterfase”, aldus Van der Woude. “We weten nu eigenlijk niet wat de werkelijke behoefte is. Zonder onderzoek onder een brede groep kunnen we geen passend beleid maken.” 

Samen met de PvdA, het CDA en JA21 diende de VVD een motie in waarin ze de minister vroegen om een onderzoek te laten doen naar de behoefte van flexstuderen onder studenten, zowel in de bachelor als de master, maar ook hoe instellingen flexstuderen in een vergelijkbare vorm aan kunnen bieden.  

Een brede invoering van flexstuderen

Lisa Westerveld van GroenLinks wilde van Van der Woude weten of zij het nu wel een goed idee vond, louter omdat flexstuderen een studie goedkoper maakt. Van der Woude wees Westerveld erop dat deze vorm van onderwijs juist een enorme uitkomst kan zijn voor veel studenten. “Ik geef een voorbeeld. Je werkt ergens of je volgt een stage en die mensen daar willen jou aannemen. Je wilt je master nog doen, dus je wilt dat in een iets langzamer tempo doen.” 

Peter Kwint van de SP heeft ook zorgen over deze nieuwe manier van studeren aan een hogeschool of universiteit. Hij is bezorgd over de werkdruk bij docenten en de samenhang van het onderwijsaanbod. Daarom diende hij een motie in waar hij het kabinet verzocht om nog eens gedetailleerd in kaart te brengen wat de gevolgen zijn van een brede invoering van flexstuderen.  

‘Ik maak me daar zorgen over’  

De inbreng van Lisa Westerveld (GL) was meer principieel van aard. “Ik heb het idee dat als het experiment flexstuderen wordt voortgezet, we te maken hebben met een fundamenteel andere richting die we inslaan met het hoger onderwijs. Ik maak me daar zorgen over. Studeren is meer dan alleen maar vakken sprokkelen en studiepunten halen.” 

“We hebben het over een opleiding in z’n geheel”, meent Westerveld. “Het is een onderdeel van de identiteit van een student. Bij een opleiding hoort een opleidingscommissie. Daar hoort een studievereniging bij, daar hoort een faculteit bij. Ik wil de minister vragen hoe hij ertegenaan kijkt dat een opleiding geen optelsom is van losse pakketjes aan vakken, maar een geheel.” 

Ondanks deze principiële kritiek diende Westerveld nog wel een motie in om opleidingscommissies een nadrukkelijkere rol te geven bij het vormgeven van flexstuderen, mocht het op termijn toch breder worden ingevoerd.  

Minister Dijkgraaf viel in zijn bijdrage Westerveld bij, want hij heeft geen grote organisatorische stelselwijzigingen voor ogen. “Zo’n brede invoering zal zeker niet bijdragen aan de rust en ruimte die ik graag in het stelsel wil brengen. Ik heb daarom op dit moment nog niet een brede invoering van flexstuderen voor ogen. Het is natuurlijk interessant als uit de verkenning waar mevrouw Van der Woude om vraagt, een andere visie naar boven komt.” 

Veel onrust en weinig ruimte voor docenten 

In die zin was Dijkgraaf het ook eens met de motie van Kwint die waarschuwde voor behoedzaamheid en voor de extra werkdruk voor docenten. “Ik zie op een heleboel manieren dat flexstuderen in het stelsel heel veel onrust en juist weinig ruimte geeft voor de docenten.” 

Ook steunde Dijkgraaf het voorstel van Westerveld om opleidingscommissies een nadrukkelijkere rol te geven, mocht uiteindelijk blijken dat uit de evaluatie die de VVD gevraagd heeft er toch brede behoefte is aan flexstuderen.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK