OCW geeft opdracht voor onderzoek naar zwangerschap tijdens academische carrière

Nieuws | de redactie
8 april 2022 | Met een nieuw onderzoek probeert het ministerie de rol van zwangerschap te achterhalen bij het verlaten van de wetenschap door vrouwen.
Foto: Sarah Chai

In opdracht van het ministerie van OCW is onderzoeksbureau Technopolis een onderzoek begonnen naar de factoren die een rol spelen bij het verlaten van de wetenschap door vrouwen. Door middel van een korte enquête, gericht op mannen en vrouwen die in de academische sector werken of hebben gewerkt, hoopt het onderzoeksbureau een beeld te krijgen welke rol gender en de aanwezigheid van kinderen spelen bij de beslissing de academische wereld te verlaten. 

In de enquête geven deelnemers die nog werkzaam zijn in de academische wereld aan hoe tevreden ze zijn over de faciliteiten rondom (toekomstig) ouderschap. Aan deelnemers die met hun academische carrière zijn gestopt wordt gevraagd in hoeverre deze faciliteiten een rol hebben gespeeld bij die beslissing. Daarnaast krijgen deelnemers vragen over hun algemene werkervaring binnen de instelling en op de arbeidsmarkt. 

Uitval onder vrouwen is hoog 

Vrouwen die werkzaam zijn in de academische wereld zijn vaak de dupe van ongelijke behandeling. Zo bleek uit onderzoek waar ScienceGuide eerder over berichtte, dat vrouwen bij studentenquêtes structureel slechter worden beoordeeld en bovendien vaker geconfronteerd worden met beledigende en haatdragende opmerkingen en daarom een grotere kans hebben om de wetenschap te verlaten.  

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

Daarnaast blijkt het moeilijk voor vrouwen in de academische wereld om borstvoeding te geven tijdens het werk. Zij ervaren problemen met kolfkamers die vaak bezet of onprettig zijn en vinden het moeilijk om hun problemen met hun collega’s en leidinggevenden te bespreken. 

Uit recent onderzoek blijkt bovendien dat zelfs in wetenschapsvelden waar vrouwen in de meerderheid zijn, zoals bij sociale- of geesteswetenschappen, de uitval onder vrouwen hoog is. Vrouwen in deze velden ervaren vaak een dik glazen plafond wat hun demotiveert om een carrière als hoogleraar aan te gaan. 

Gender Equality Plans 

Europese hoger onderwijsinstellingen zijn sinds begin dit jaar verplicht een openbaar Gender Equality Plan te hebben om aanspraak te maken op onderzoeksbeurs voor Horizon Europe. Vergeleken met andere landen in Europa scoort Nederland slecht wat betreft het aandeel vrouwelijke hoogleraren;  we staan op plek 24 van de 28 EU-landen, boven België, Luxemburg, Tsjechië en Cyprus. In de Gender Equality Plans spraken de meest universiteiten uit te streven naar een aandeel van dertig procent voor vrouwelijke hoogleraren. 

Tevens heeft minister Dijkgraaf de wens uitgesproken voor meer vrouwen aan de top in (semi)publieke organisaties. “Representatie doet er toe en de (semi)publieke sector moet hierbij als voorbeeld fungeren”, schreef de minister in een brief aan de Tweede Kamer eind februari. “Als organisaties goed aan willen sluiten op wat de samenleving nodig heeft, dan is een evenredige representatie van mannen en vrouwen van groot belang.” De minister wil daarom een wettelijke verplichting invoeren voor de (semi)publieke sector om streefcijfers te formuleren. Het minimum in de nog te ontwikkelen wet wordt 33 procent. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK