Dijkgraaf laat na incidenten gedragscode wetenschappelijke integriteit evalueren

Nieuws | de redactie
25 mei 2022 | Minister Dijkgraaf maakt bekend dat de Nederlandse universiteiten de regeling rondom nevenfuncties van hoogleraren gaan evalueren. Ook wordt de Gedragscode wetenschappelijke Integriteit doorgelicht, zo nodig zullen er ook maatregelen worden genomen, dit naar aanleiding van een reeks van incidenten rondom wetenschappelijke integriteit.

Hij is er nog niet zo lang sinds 2018, de nieuwe gedragscode wetenschappelijke integriteit. Maar na een reeks incidenten rondom nevenfuncties van hoogleraren gaat de minister NWO, KNAW en UNL, NFU en de Vereniging Hogescholen echter al verzoeken om de gedragscode te laten evalueren door een onafhankelijke commissie. Zo moet worden vastgesteld of de normen rondom nevenfuncties, derdegeldstroom-onderzoek en mogelijke belangenconflicten wel helder genoeg zijn.  

Hoogleraren moeten hun wetenschappelijke publicaties aanpassen 

Dit laat minister Dijkgraaf weten in antwoord op Kamervragen van het CDA en GroenLinks over een onderzoekers op het gebied van belastingrecht bij de UvA die wetenschappelijke publicaties laten beïnvloeden door de Zuidaskantoren waar zij een nevenfunctie hebben. Vrijwel alle hoogleraren belastingrecht aan de UvA hebben een baan bij een advocaten- of belastingadvieskantoor, zo bleek uit een bericht van Folia. Sommigen van die hoogleraren wordt door hun werkgever op de Amsterdamse Zuidas gevraagd om aanpassingen te maken in hun wetenschappelijke publicaties. 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De wekelijkse nieuwsbrief is nog korte tijd gratis te ontvangen. De voorwaarden vindt u hier.

Voor Lisa Westerveld (GL) en Harry van der Molen van het CDA was dit reden om Kamervragen te stellen. Dit was nog voordat Nieuwsuur meerdere malen met een reportage kwam waaruit bleek dat ook elders hoogleraren nevenfuncties vervullen zonder dat zij daar de universiteit van op de hoogte stellen.  Daar zijn later ook Kamervragen over gesteld door de SP.

De minister laat weten dat In 2008 de toenmalige minister van OCW afspraken heeft gemaakt met de
universiteiten over de wijze waarop zij inzicht verschaffen in de evenwerkzaamheden van hoogleraren. “Er zijn sindsdien goede stappen gezet maar ik concludeer ook dat de registratie nog niet goed genoeg is.”

Wordt de code wel nageleefd? 

De minister laat weten dat de UvA zelf ook een onafhankelijk onderzoek instelt naar deze kwestie rondom Belastingrecht en eventuele zelfcensuur. Ook de minister zit dus niet stil en vraagt zich af of de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit, die in 2018 is opgesteld, nog wel naar behoren werkt. “Het is van belang om een beeld te krijgen van de effectiviteit en naleving van de normen en zorgplichten die gaan over onafhankelijkheid en transparantie uit de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (NGWI, opvolger Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening) en de omvang van de schendingen hiervan.” 

Daarom gaat de minister in gesprek met de opstellers van deze code (UNL, NWO, de KNAW, NFU en de Vereniging Hogescholen) om de normen in deze gedragscode te evalueren. “Aan de hand hiervan kan worden bezien of deze regeling en de gedragscode in de praktijk voldoende effectief zijn, de registratie van nevenfuncties naar behoren werkt en/of aanvullende maatregelen vereist zijn.” 

De minister wil eerst de onderzoeken van zowel de UvA als de evaluatie van de gedragscode afwachten alvorens tot stappen over te gaan. Op de vraag of er ook een centraal en openbaar register moet komen voor nevenfuncties van hoogleraren, antwoordt de minister dat dit zal afhangen van de evaluaties.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK