Het hbo presteert beter op het gebied van gendergelijkheid dan uni’s

Nieuws | de redactie
24 mei 2022 | Slechts twintig procent van de decanen aan universiteiten is vrouw en in het hbo zijn meer vrouwelijke lectoren dan vrouwelijke hoogleraren in het wetenschappelijk onderwijs. Dat blijkt uit een monitor die het kabinet heeft laten optuigen.
Foto: Tim Mossholder

Nederland kan nog veel verbeteren om te voldoen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), zeker als het om kansen en gendergelijkheid gaat, blijkt uit een monitor van het kabinet. Het kabinet liet een monitor opstellen over de stand van zaken betreffende het behalen van die SDG’s bij het Rijk, decentrale overheden en maatschappelijke sectoren. Zeker op het gebied van hoger onderwijs, wetenschap en kansengelijkheid moet Nederland nog een been bijtrekken, zo blijkt uit de analyse.  

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De nieuwsbrief is exclusief toegankelijk voor medewerkers van onze partners.

Met name in het hoger onderwijs zijn nog veel groepen ondervertegenwoordigd. Een betere kansengelijkheid in de eerdere fasen en betere doorstroommogelijkheden tussen de niveaus moeten de kansen voor deze groepen vergroten. Uit eerder onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW komt naar voren dat de invoering van het leenstelsel negatieve invloed heeft op het doorstroomgedrag van mbo-studenten. 

In het mbo zijn de problemen het ergst 

Dit speelt voornamelijk bij studenten met een niet-westerse migratieachtergrond. Zij zien vaker op tegen het aangaan van een studieschuld. Ook de coronacrisis heeft de kansenongelijkheid in het hoger onderwijs versterkt, mede doordat sommige groepen meer te maken kregen met studievertraging dan anderen. Zo liepen mbo-studenten vaker studievertraging op dan ho-studenten. Binnen het hoger onderwijs kregen hbo-studenten vaker met studievertraging te maken dan wo-studenten.  

Universiteiten moet nog veel doen met betrekking tot gendergelijkheid 

Met name bij de universiteiten is er op het gebied van gendergelijkheid nog veel te verbeteren, blijkt uit de monitor. Hoewel vrouwen inmiddels oververtegenwoordigd zijn onder studenten en promovendi geldt dat niet voor de hogere functies. In 2020 was 25,7 procent van de hoogleraren vrouw. Daarin zit een stijgende lijn, maar met deze groei zal het nog tot 2040 duren voordat de helft van de hoogleraren vrouw is.  

Daarnaast werken vrouwen vaker op tijdelijke contracten en zitten ze gemiddeld in lagere salarisschalen dan de mannen. In het hogere management is verbetering te zien en is inmiddels veertig procent van alle bestuurders vrouw. Voor decanen van faculteiten is dat percentage echter maar twintig procent.  

Het hbo lijkt op het vlak van gendergelijkheid iets beter te presteren. Naar verhouding zijn er meer vrouwelijke lectoren (31 procent in 2018) dan vrouwelijke hoogleraren (25,7 procent in 2020). 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK