Werkgevers voelen niets voor quota om stagediscriminatie tegen te gaan

Nieuws | de redactie
4 mei 2022 | Onlangs deed de Landelijk Coördinator Discriminatie en Racisme de oproep om stagediscriminatie tegen te gaan, door bedrijven een voorgesproken aantal studenten te laten aannemen. Werkgevers vinden dit plan te ver gaan en willen keuzevrijheid behouden.
Foto:Christina Morillo

Stagediscriminatie is een hardnekkig probleem, zo werd vorig jaar weer duidelijk toen aan aantal randstadhogescholen hierover een bijeenkomst organiseerden. Studenten worden onzeker als zij keer op keer geen reactie krijgen op een sollicitatiebrief. Soms moeten studenten met een niet-Nederlandse achternaam honderd brieven schrijven om uitgenodigd te worden voor een gesprek. Als dezelfde studenten vervolgens onder een Nederlandse naam bij hetzelfde bedrijf solliciteren, worden ze wel uitgenodigd, zo bleek tijdens deze bijeenkomst. 

Studenten ervaren ongelijke kansen 

Ook de Onderwijsinspectie heeft onlangs in de Staat van het Onderwijs vastgesteld dat stagediscriminatie een probleem blijft. Zo blijkt dat studenten met name tijdens het zoeken naar een stage ongelijke kansen ervaren. Studenten met een migratieachtergrond moeten meer sollicitatiebrieven schrijven en langer zoeken om een stageplek te vinden dan studenten zonder migratieachtergrond, zo stelde de Inspectie vast. 

Volgens de Onderwijsinspectie ligt hier een taak voor besturen van onderwijsinstellingen. Besturen en opleidingen moeten hierin hun rol pakken en ervoor zorgen dat studenten het delen als zij te maken hebben gehad met stagediscriminatie. Zo kan samen worden onderzocht hoe dit voorkomen kan worden. Een mogelijke oplossing is het instellen van studentenloketten op scholen, waar studenten terechtkunnen met problemen zoals stagediscriminatie.

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De nieuwsbrief is exclusief toegankelijk voor medewerkers van onze partners.

Driekwart van de studenten bespreekt ervaringen met discriminatie nu niet binnen hun opleiding. Ze hebben het gevoel dat er weinig mee wordt gedaan en studenten weten zelf ook niet hoe de opleiding het zou kunnen oplossen. Ook bij het Meldpunt Stagediscriminatie komt jaarlijks slechts een beperkt aantal meldingen binnen. 

Een einde aan solliciteren voor een stage 

De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR), de voormalig Haagse wethouder Rabin Baldewsingh, wil daarom dat er iets gedaan wordt aan dit latente racisme bij bedrijven. Hij noemde het racisme bij bedrijven onlangs ‘hardnekkig’ en pleit daarom voor een einde aan het solliciteren voor een stageplek. Hij stelt voor om studenten in plaats daarvan een stageplek te geven zonder dat ze hoeven te solliciteren. 

De NCDR wil ook anoniem solliciteren, diverse sollicitatiecommissies en experimenten met open hiring doorvoeren. Bij open hiring worden mensen niet aangenomen op basis van hun cv of diploma maar op de volgorde van solliciteren.  

Lisa Westerveld van GroenLinks wil naar aanleiding van de oproep van Baldewsingh van de minister van onderwijs weten hoe het staat met het voorstel om een pilot te starten met direct placement, waarbij studenten direct gekoppeld worden aan een werkgever. Volgens Westerveld kan dit ook een positief effect hebben op de werkdruk in het hoger onderwijs en het mbo.  

Drie weken geleden is er in de Tweede Kamer door de PvdA en DENK ook een motie ingediend die regering verzocht om bij de overheid stageplaatsen samen met onderwijsinstellingen te verdelen. Anke Bruinslot, de minister van Binnenlandse Zaken, verzocht daarbij om deze motie aan te houden omdat de NCDR binnenkort met een werkprogramma komt waarin hij de eerdergenoemde voorstellen concreet uitwerkt.  

Leren studenten nog wel solliciteren? 

De SP en de VVD hadden overigens bedenkingen bij dit voorstel van de PvdA en DENK. “Is de beste oplossing voor stagediscriminatie nou het wegnemen van het stagegesprek? Ook indachtig dat wij van scholen verwachten dat zij studenten zaken leren, zoals sollicitatiegesprekken? Ik vraag me alleen af of dit middel, ook gezien het leren van solliciteren bijvoorbeeld, het beste is”, zo vroeg SP-Kamerlid Peter Kwint zich af. 

Ook de VVD heeft bedenkingen bij het voorstel om geen sollicitatiegesprekken meer te voeren voor een stage, zo zei VVD-Kamerlid Hatte van der Woude. “Wat ik weet van bedrijven is dat ze zo’n gesprek niet voor de lol doen. Zeker mkb’ers, kleinere hightech-bedrijven willen echt even weten wie ze in huis halen. We hebben het bij deze stages niet over vakkenvullen. Ze moeten in een team werken, soms met gigantisch ingewikkelde projecten. Dan wil je weten of je bij elkaar past, misschien zelfs voor de toekomst.” 

Geen oplossing voor stagediscriminatie

Als werkgevers het gevoel hebben dat ze een stagiair niet bij voorbaat al kunnen toetsen, zullen ze misschien afzien van het inhuren van stagiaires en vindt helemaal niemand meer een stage, zo denkt de VVD. 

Ook de machtigste lobby van het land, VNO-NCW, is niet enthousiast over het toewijzen van studenten aan bedrijven zonder dat ze hoeven solliciteren. Volgens de werkgeversbond is een stage een moment in je leven dat je niet snel vergeet. “Het is duidelijk dat zo’n proces goed moet verlopen en dat niemand daarbij mag worden achtergesteld of uitgesloten op basis van bijvoorbeeld huidskleur, achtergrond of geloof.” 

VNO-NCW is het niet eens met het voorstel van Rabin Baldewsingh. “Hij vindt daarom dat scholen een vast aantal stages moeten afspreken met bedrijven, zonder naar kandidaten te kijken. Ik snap dat hij dit voorstelt om stagediscriminatie uit te bannen, toch is dit niet de oplossing.” 

Stageplekken afvinken 

Volgens de werkgevers zal dit zorgen voor afvinklijstjes en bestrijdt het niet de discriminatie. “Als een school vaste plekken afspreekt en daar willekeurig studenten plaatst, vinken ze alleen maar stageplekken af. Je bant er geen discriminatie mee uit. Het neemt ook de keuzevrijheid bij de stagiair weg; misschien wíl hij/zij helemaal niet bij een bepaald bedrijf meelopen.” 

Volgens VNO-NCW is het daarom beter om te kijken naar een breed netwerk van erkende leerbedrijven, ook in het hbo. “In het mbo gebeurt dat al en daar zie je dat instellingen, bedrijven en studenten de zaken die ze in de praktijk tegenkomen goed kunnen bespreken. Als pertinent duidelijk is dat een werkgever discrimineert, dan raakt ze het keurmerk ‘erkend leerbedrijf’ kwijt. Het hbo zou deze systematiek ook toe kunnen passen.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK