Miljoenen worden verdeeld over het hoger onderwijs

Nieuws | de redactie
17 juni 2022 | Jaarlijks 100 miljoen euro voor praktijkgericht onderzoek en 300 miljoen voor een nieuwe beurs voor onderzoekers om de werkdruk te verminderen. Op deze manier wil de minister Dijkgraaf de komende tien jaar de vijf miljard verdelen die het kabinet heeft uitgetrokken voor het hoger onderwijs, zo staat in een brief die vanmiddag aan de Kamer is gestuurd. Ook stopt de minister met kwaliteitsbekostiging en opleidingsaccreditaties door de NVAO. Volgens het kabinet zijn dit achterstallige investeringen.
Minister Dijkgraaf tijdens het debat over de hoofdlijnen van de nieuwe basisbeurs.

In zijn langverwachte beleidsbrief heeft minister Dijkgraaf bekendgemaakt hoe hij de investeringen in het hoger onderwijs wil vormgeven. Allereerst gaat het kabinet fors investeren in het praktijkgericht onderzoek, dat zich volgende minister de afgelopen decennia in hoog tempo heeft ontwikkeld tot een onmisbare vorm van onderzoek in de Nederlandse kennisinfrastructuur. “Daarom investeer ik in die doorontwikkeling jaarlijks € 100 miljoen in praktijkgericht onderzoek, waarvan € 50 miljoen structureel en € 50 miljoen voor de komende tien jaar. Daarmee worden hogescholen toegerust om de komende tien jaar hun rol als kennisinstellingen verder uit te bouwen. Vervolgens kunnen hogescholen hun praktijkgericht onderzoek structureel met het onderwijs en de (regionale) beroepspraktijk blijven verbinden”, zo schrijft hij.

Van de totale investering wordt € 85 miljoen aan de eerste geldstroom van de hogescholen toegevoegd en verdeeld naar rato van het onderwijsdeel. Daarnaast wordt er de komende tien jaar 15 miljoen euro geïnvesteerd in de tweede geldstroom via Regieorgaan SIA. Van dit bedrag is 10 miljoen euro bestemd voor thematische programmering. De overige 5 miljoen euro is bestemd voor de pilot ‘professional doctorate’ die onlangs werd gelanceerd.

Tekortvakken in het hbo krijgen extra geld

Daarnaast maakt de minister 30 miljoen euro vrij voor hbo-opleidingen in tekortsectoren zoals de gezondheidszorg, onderwijs en bèta-techniek. Met dit geld moet de instroom verhoogd en de uitval verminderd worden en moet er een betere aansluiting komen op de arbeidsmarkt.

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De wekelijkse nieuwsbrief is nog korte tijd gratis te ontvangen. De voorwaarden vindt u hier.

Ook maakte minister Dijkgraaf bekend dat de NVAO vanaf 2025 geen toezicht meer gaat houden op de uitgaven van geld uit de kwaliteitsafspraken, hoewel die gelden wel door blijven lopen. Het is nu aan de medezeggenschap om zicht te houden op de juiste investeringen in de onderwijskwaliteit, zo schrijft de minister aan de Kamer. Ander belangrijk nieuws van de minister luidt dat het hoger onderwijs overgaat op instellingsaccreditatie. Daarbij zal de NVAO geen opleidingen meer accrediteren; instellingen worden, mits ze tonen daartoe in staat te zijn, zelf verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op opleidingsniveau.

Voor het wetenschappelijk onderzoek introduceert de minister meerdere beurzen voor onderzoekers. Zo wil hij 156 miljoen euro per jaar beschikbaar stellen voor startersbeurzen van 300.000 euro en 144 miljoen euro reserveren voor stimuleringsbeurzen van 144 miljoen euro voor gevestigde wetenschappers. Als onderzoekers een dergelijke beurs krijgen, kunnen ze een aantal jaar geen aanvraag meer doen bij NWO. Dit moet de aanvraagdruk verminderen.

Over twee weken debatteert de Kamer over de plannen van de minister.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK