Associate degree ver weg voor student buiten stedelijk gebied

Nieuws | de redactie
20 juli 2022 | Wie in Noord- of Oost-Nederland een bekostigde Associate degree-opleiding wil volgen, kan slechts op vijf plekken terecht. De meeste Ad's worden in de Randstad of andere stedelijke gebieden aangeboden, schrijft de Onderwijsinspectie in een factsheet. Daaruit blijkt ook dat zowel het aanbod als de studentenaantallen en het studierendement bij Ad's de afgelopen vijf jaar is toegenomen.
De meeste Associate degrees vallen binnen de economische en technische sectoren.

De afgelopen vijf jaar steeg het aantal Associate degree-opleidingen van 192 naar 263. Van die opleidingen wordt 79 procent aangeboden door bekostigde hogescholen. Het aantal Ad-studenten is in periode 2017-2022 nog veel harder gegroeid dan het aantal opleidingen. Telde Nederland in 2017 nog ruim 8500 Ad-studenten, in 2021 waren dat er bijna twintigduizend. Dat blijkt uit een factsheet waarmee de Onderwijsinspectie de numerieke ontwikkelingen rond de Associate degrees inzichtelijk wil maken. 

Ook het studiesucces van de Ad-studenten steeg fors in de afgelopen vijf jaar. Van het cohort dat in 2014 begon behaalde 38 procent binnen drie jaar een diploma. Bij het cohort dat in 2018 begon was dat 47 procent. Vooral bij voltijdstudenten is die toename sterk.  

Associate degree vervult doorstroomfunctie 

De Assiocate degree faciliteert een wederzijdse doorstroom tussen de hbo-bachelor en het mbo, blijkt uit de cijfers. In 2021 was bijna zestig procent van de instromende studenten nieuw in het hoger onderwijs; driekwart van die groep bestond uit doorstromers vanuit het mbo, de rest kwam van de havo of het vwo. In hbo-bacheloropleidingen komt slechts een derde uit het mbo. 

Tegelijkertijd komen veel instromers bij de Ad’s uit het hoger onderwijs; in 2021 was dat 42 procent. “Zo kunnen Ad opleidingen zowel fungeren als een opstap voor mbo studenten en als een alternatief voor studenten uit het overige hoger onderwijs”, concludeert de Inspectie.  

Economie en techniek 

Het aanbod van Ad-opleidingen is sterk gericht op de economische en de technische sector, blijkt uit de cijfers die de Inspectie voorlegt. Ongeveer dertig procent van de Ad-opleidingen wordt in de economiesector aangeboden. Een vergelijkbaar aantal Ad’s vallen binnen de technieksector. Dat aantal groeit zelfs, terwijl het aanbod in de economiesector afneemt. Ook het aantal Ad-opleidingen in de sector Landbouw en Natuurlijke Omgeving is de afgelopen vijf jaar afgenomen. 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De wekelijkse nieuwsbrief is nog korte tijd gratis te ontvangen. De voorwaarden vindt u hier.

Niet-bekostigde instellingen richten hun aanbod van Associate degrees overigens nog veel sterker op de economiesector dan bekostigde instellingen. Zo’n zeventig procent van hun Ad-aanbod valt binnen de economiesector.  

Associate degree vooral aangeboden in Randstad en Noord-Brabant 

Ondanks de groei in aanbod, studentenaantallen en studierendement is niet al het nieuws goed. De Inspectie constateert namelijk dat het aanbod van Ad-opleidingen niet gelijkmatig over Nederland is verdeeld. “De locaties waar Ad- opleidingen worden aangeboden zijn voornamelijk gesitueerd in gemeenten met een hoge inwonersdichtheid. Dat betekent dat de meeste Ad-opleidingen in de Randstad en stedelijke gebieden kunnen worden gevolgd.” Een bijgevoegde kaart, waarop het aanbod van bekostigde en niet-bekostigde Ad-opleidingen is aangegeven, bevestigt dat. 

In Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Limburg en Zeeland is het aantal Ad’s veel kleiner dan in de Randstad en Noord-Brabant. Daarnaast is het aanbod in deze provincies minder gespreid. Wie in Noord- of Oost-Nederland woont en een bekostigde Associate degree-opleiding wil volgen, kan alleen in Leeuwarden, Groningen, Meppel, Zwolle of Enschede terecht. Zeeuwen met die wens kunnen alleen terecht in Vlissingen of Roosendaal (Noord-Brabant). Vanuit de kop van Noord-Holland zal men meestal de reis naar Amsterdam moeten maken.  

Ondertussen spannen hogescholen zich in om de Ad’s ook buiten hun vestigingsplaats en verder in de regio aan te bieden. Zo hebben de HAN en Saxion samen met anderen het Grensland College in Winterswijk opgericht, biedt de Hogeschool Rotterdam samen met de CHE en Inholland Ad-opleidingen aan op de Dordrecht Academy en werken Avans Hogeschool en de Hogeschool Zeeland samen in de Ad-academie te Roosendaal.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK