De online student moet vooral geïnteresseerd blijven

Nieuws | de redactie
6 juli 2022 | Bij online onderwijs is de mate waarin de student geïnteresseerd blijft een belangrijke factor voor studiesucces, blijkt uit onderzoek van de Open Universiteit. Online studenten hebben veel vrijheid in hun studies, waardoor wisselende interesses sneller zorgen voor uitval. Echter, consistente interesse blijkt geen voorspellende factor voor hogere cijfers.
Beeld: Andrea Piacquadio

De onderzoekers van de OU onderzochten voorspellende factoren voor studiesucces om te onderzoeken hoe uitval onder studenten verminderd kan worden. Ruim tweeduizend studenten vulden de vragenlijst voor het onderzoek in. Met die vragenlijst achterhaalden de onderzoekers de mate van zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en vasthoudendheid (self-efficacy, self-esteem, en grit, resp.) van de student. Voor studiesucces gebruikten ze data van de examencommissie. 

Studiesucces bij online onderwijs 

Het profiel van een typische student aan de OU verschilt van de traditionele student, schrijven de onderzoekers. De studenten zijn vaak ouder en studeren parttime om de studie te combineren met een baan of een gezin, terwijl traditionele studenten vaak direct van de middelbare school komen en fulltime studeren. Een online studie biedt dan ook de flexibiliteit om lessen thuis op een zelfgekozen moment te volgen. Daarnaast is het voor studenten aan de OU mogelijk om zich voor losse cursussen in te schrijven en niet alle studenten schrijven zich in met als doel om het tentamen te halen. 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De nieuwsbrief is exclusief toegankelijk voor medewerkers van onze partners.

Studiesucces is daarom moeilijk te definiëren voor online studenten. Waar andere onderzoeken zich vooral richten op cijfers, GPA’s of uitval onder studenten, keek dit onderzoek ook naar aantal tentamens die gemaakt zijn en studievoortgang. Wanneer een student in een periode van 14 maanden minstens een tentamen maakte, gingen de onderzoekers ervan uit dat de student bleef studeren. 

Doorzettingsvermogen 

Uit eerder onderzoek blijkt dat zelfredzaamheid een belangrijke factor voor studiesucces is, verklaren de onderzoekers. Een student is zelfredzaam in de academische context wanneer die het vertrouwen heeft de kennis en vaardigheden te bezitten om een specifieke opdracht of cursus goed te volbrengen. Daarnaast zijn er aanwijzingen – hoewel onderzoeksresultaten verschillen – dat algemeen zelfvertrouwen ook een belangrijke rol speelt. Zelfvertrouwen wordt hier gezien als iemands waardering of algemene gevoelens over zichzelf. 

Vasthoudendheid wordt tevens veel onderzocht in de context van succes tijdens de studie. De onderzoekers onderscheiden twee facetten van vasthoudendheid; doorzettingsvermogen (perseverence of effort) en consistente interesse (consistency of interests). “Beide facetten betreffen uithoudingsvermogen voor de lange termijn, waar doorzettingsvermogen gefocust is op doorgaan bij tegenslag en mislukkingen, terwijl consistente interesse gefocust is op de duurzaamheid van doelen op de lange termijn”, aldus de onderzoekers. 

Van interesse wisselen 

Uit het onderzoek blijkt dat vooral consistente interesse een positief effect heeft op het aantal tentamenpogingen en studievoortgang. Met andere woorden, studenten die op de vragenlijst aangaven dat hun interesses consistent bleven en ze niet regelmatig ergens anders in geïnteresseerd raakten, deden meer tentamenpogingen en rondden meer modules af. Volgens de onderzoekers betekent dit dat consistente interesse een belangrijke voorspellende factor voor studiesucces is.  

Opvallend genoeg blijkt leek dit facet van vasthoudendheid geen significant effect op studieresultaten te hebben. Volgens de onderzoekers komt dit mogelijk doordat het vermogen om lang dezelfde interesse te behouden weinig verschil maakt voor de behaalde cijfers, hoewel het wel moeilijker kan zijn om een hoger academisch niveau te halen. Dit strookt met de theorie dat studenten die vaak van interesse wisselen ook sneller met cursussen stoppen, waardoor er minder tentamenpogingen zijn en minder studievoortgang. 

Studenten stimuleren 

Een andere verklaring voor het belang van consistente interesse is het profiel van de gemiddelde online student. Zoals eerder genoemd combineren online studenten hun studie vaak met een carrière of een gezin. Daarnaast hebben veel van hen al eerder een diploma gehaald en schrijven ze zich vaak in om zichzelf ergens in te verbeteren of om hun carrière te helpen. Zo is het wellicht belangrijker voor online studenten om geïnteresseerd te blijven dan voor de traditionele student. 

Bij de Open Universiteit hebben studenten daarnaast veel tijd om cursussen af te ronden; pas na 14 maanden verstrijkt de deadline. Voor docenten is het daarom belangrijk om studenten te stimuleren, schrijven de onderzoekers. Zo blijven de studenten geïnteresseerd en is er een grotere kans dat ze hun cursus of studie afmaken. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK