Inflatie en energieprijzen nopen tot thuiswerken en afstandsonderwijs 

Nieuws | de redactie
14 september 2022 | Door de gestegen gasprijzen, de inflatie en de positieve ervaringen met thuiswerken en afstandsonderwijs gaat de Rijksuniversiteit Groningen het onderwijs en werken aan de universiteit anders vormgeven. Dat zal wel gepaard gaan met kinderziektes, waarschuwt de voorzitter.

Er staat te veel ruimte leeg en de kosten lopen op door inflatie en energieprijzen. Daarnaast zijn er veel positieve ervaringen met thuiswerken, zegt de voorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen Jouke de Vries. Daarom zal er de komende periode veel veranderen ten aanzien van het onderwijs en het thuiswerken. Inmiddels worden naast de bestaande coronascenario’s ook scenario’s gemaakt van groen naar dieprood over de energiekosten en de inflatie.  

Onlangs werd al bekend dat hoger onderwijsinstellingen miljoenen meer moeten gaan betalen voor energie, mede doordat ze vaak noodgedwongen door de overheid moesten stoppen met gascontracten met het Russische Gazprom of omdat de huidige energiecontracten aflopen.  

Onderwijsvisie en niet de gasprijzen bepalend voor hybride onderwijs 

Eerder dit jaar heeft Robbert Dijkgraaf nog ontkend dat de gasprijzen aanleiding kunnen zijn voor het terugschroeven van het fysieke onderwijs, toen ScienceGuide berichtte dat de RUG over wilde gaan op meer online onderwijs om zo de energiekosten te drukken. Er moet altijd een onderwijskundige visie ten grondslag liggen aan zo’n keuze en niet de gasprijzen, legde de minister uit aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer had eerder bepleit dat het hoger onderwijs na corona niet blijvend moest overgaan op online onderwijs.

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De nieuwsbrief is exclusief toegankelijk voor medewerkers van onze partners.

Maar met de positieve ervaringen in het achterhoofd tijdens corona in combinatie met de veranderende economische omstandigheden moet er op een andere manier gekeken worden naar de vastgoedportefeuille van de RUG, verklaarde de voorzitter Jouke de Vries onlangs in een vergadering met de medezeggenschap. Ondanks dat de universiteit nog groeit, zullen er gebouwen moeten worden afgestoten omdat er te veel ruimtes leegstaan.  

We moeten ruimtes afstoten 

“Er zijn grote veranderingen gaande, ook in het kantorenlandschap. We hebben nu veel te veel vierkante meters die niet benut worden, dus we zullen daar iets aan moeten doen. We zullen daarom de komende periode ook ruimtes moeten afstoten en zorgen dat we de overblijvende ruimtes op een andere manier gaan indelen.” De Vries wil het (deels) thuiswerken meenemen in de nieuwe plannen. 

Uit een eigen evaluatie van RUG-medewerkers blijkt dat de meeste medewerkers graag hybride blijven werken. Juist omdat ze tevreden zijn met de middelen die de universiteit beschikbaar stelt om thuis te kunnen werken. Zo blijkt uit een enquête die afgelopen mei is afgenomen onder medewerkers. De meeste medewerkers zijn tevreden (58 procent) tot zeer tevreden (18,5 procent) over het (online) contact met studenten. Volgens de RUG kan hier de conclusie uit getrokken worden dat het hybride onderwijs in groter en kleiner verband leidt tot betere contacten.  

Sommige medewerkers vinden kantoortuinen fantastisch 

Deze resultaten geven aanleiding om de werkafspraken tegen het licht te houden op de RUG. “We gaan ons de komende tijd bezig houden om tot de juiste verhoudingen te komen wat betreft thuiswerken. Sommige medewerkers vinden het fantastisch om te werken in een kantoortuin, maar anderen weer niet. Dat is een grote uitdaging voor onze universiteit en dat geldt ook voor onze studenten,” zo zei De Vries.   

“Studenten zullen eraan moeten wennen dat op een andere manier onderwijs wordt gegeven. Dat heeft met corona te maken maar ook met de economische ontwikkelingen. We kunnen het op deze manier met zoveel ruimte ook niet volhouden. Dat betekent een andere manier van onderwijs. En natuurlijk brengt dat kinderziektes met zich mee.” 

Scenario’s van groen naar dieprood 

Hoe dit er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. Er worden nu in Groningen in alle haast scenario’s uitgewerkt, naast de al bestaande coronascenario’s, zo legde de collegevoorzitter uit. “Er zijn nu al verschillende werkgroepen aan de slag. We hebben al scenario’s over corona, maar er worden nu ook scenario’s uitgewerkt van groen naar dieprood over de economische ontwikkelingen, dat gaat over de inflatie en de energiekosten, waarbij een koppeling moet worden gemaakt met onze HR-afdeling.” 

De Vries verzekerde de universiteitsraad wel dat zij betrokken worden bij de plannen. “Het lijkt mij verstandig dat als wij met deze grote veranderingen bezig zijn, om de universiteitsraad daarbij te betrekken. Daar zullen we dit najaar druk mee bezig zijn”, voorspelde de voorzitter alvast. 

Deze discussie over de combinatie van thuisonderwijs, corona en de gestegen energieprijzen speelt overigens niet alleen in Nederland. Ook in Duitsland wordt nu overwogen om de kerstvakantie te verlengen om zo de energieprijzen van hoger onderwijsinstellingen te drukken. Laboratoria, collegezalen en bibliotheken verbruiken namelijk veel energie. Elders in Europa worden door hoger onderwijsinstellingen ook scenario’s opgesteld om bij extreem hoge energieprijzen over te schakelen op onlineonderwijs. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK