Universiteiten moeten promovendi en postdocs beter carrière-advies geven

Nieuws | door Janneke Adema
30 september 2022 | Vanwege de onzekere academische arbeidsmarkt moeten promovendi en postdocs zich beter richten op hun professionele competenties, stellen onderzoekers in een samenwerking tussen de University of Applied Sciences and Arts in Zwitserland en de Vrije Universiteit.
Beeld: Cytonn Photography

Promovendi en postdocs moeten betere begeleiding krijgen in hun ontwikkeling van professionele competenties vanwege de onzekere academische arbeidsmarkt. Dat stellen Zwitserse onderzoekers Skakni, Maggiori en Masdonati en Akkermans van de VU. Promovendi lijken meer arbeidsmarkt relevante competenties te hebben dan postdocs, mogelijk doordat ze minder lang in het onderzoeksveld werkzaam zijn. Daarnaast zijn mannelijke academici zelfverzekerder over hun vaardigheden dan vrouwelijke academici. Promovendi en postdocs houden zich vooral bezig met hun academische carrière en ondanks de onzekere arbeidsmarkt prevaleert de overtuiging dat ze met hard en goed werk wel een vaste positie zullen krijgen. 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De nieuwsbrief is exclusief toegankelijk voor medewerkers van onze partners.

De onderzoekers legden een vragenlijst voor aan 727 deelnemers uit overwegend Europa, Amerika en Australië. Ongeveer de helft van hen bestond uit promovendi en de andere helft uit postdocs. De respondenten beoordeelden stellingen over hun professionele competenties binnen en buiten de academische wereld. Bijvoorbeeld, ‘Ik weet hoe ik mijn academische carrière moet plannen’, ‘Ik weet hoe ik mijn kennis en vaardigheden promoot binnen de academische wereld’ en ‘Ik weet hoe ik de bevindingen mijn onderzoek kan presenteren voor niet-academische werkgevers’. Daarnaast maten de onderzoekers onder andere de ervaren baanzekerheid en de inzetbaarheid (employability) van de deelnemers. 

Mannen overschatten zich 

Uit het onderzoek bleek dat mannelijke promovendi en postdocs betere professionele competenties rapporteren dan vrouwen. Volgens de onderzoekers komt dit mogelijk doordat mannen over het algemeen eerder geneigd zijn om zichzelf te overschatten, waar vrouwen zichzelf eerder onderschatten, zoals uit eerder onderzoek blijkt. De groep respondenten die ‘anders’ aangaven bij hun genderidentiteit was klein (0,4 procent) en kwam niet terug in deze analyse. 

Daarnaast zijn promovendi zelfverzekerder over hun professionele competenties voor buiten de academische wereld dan postdocs. De deelnemers die pas net met hun promotie zijn begonnen zijn zich wellicht meer bewust van de slechte vooruitzichten in het werkveld, waardoor ze meer bezig zijn met competenties die relevant zijn in andere sectoren. Daarnaast is het lastiger voor mensen die al lang werkzaam zijn als academicus om voor te stellen hoe het is om ergens anders te werken.  

Deelnemers met minstens één ouder met een universitair diploma scoorden opvallend genoeg niet per se beter dan eerstegeneratiestudenten. Uit onderzoek blijkt dat eerstegeneratiestudenten niet alleen minder vaak promotieonderzoek gaan doen, maar zich ook minder vaak thuis voelen in de academische wereld en moeite hebben met de ongeschreven regels. 

Kansen in andere sectoren 

Een deel van de respondenten scoorden laag op kwalitatieve baanzekerheid; zij vermoedden dat hun werkomstandigheden in de toekomst zullen verslechteren. Deze groep rapporteerde ook minder goede professionele competenties. Toch vonden de onderzoekers geen verband tussen competenties en de ervaren kwantitatieve baanzekerheid (in hoeverre de deelnemer verwacht diens baan te kunnen verliezen). Volgens de onderzoekers komt dat door een breed gedragen opvatting dat als je maar hard genoeg werkt en je goed genoeg werk levert, je uiteindelijk wel een vaste positie vindt. 

Tot slot lijkt er een verband te zijn tussen professionele competenties en vermoedelijke inzetbaarheid, maar alleen binnen de academische wereld. In andere woorden; deelnemers met goede competenties hadden vaker de verwachting door te kunnen groeien binnen hun huidige baan, maar rapporteerden niet vaker zeker te zijn dat ze snel ergens anders een nieuwe baan zouden vinden als dat nodig is. Mogelijk komt dat doordat deze onderzoekers zich vooral richten op hun academische carrière en minder bezig zijn met hun kansen in andere sectoren.  

Genderbewuste ondersteuning 

Volgens de onderzoekers is het belangrijk voor promovendi en postdocs om zich bewust te zijn van hun professionele competenties gezien de onzekere arbeidsmarkt voor academici. Wanneer het gaat over een bredere inzetbaarheid van academici, ligt de focus nu vooral op transferable skills; kennis en vaardigheden die relevant zijn voor niet-academische sectoren. De onderzoekers pleiten echter voor meer aandacht voor meta-competenties waarmee iemand beter uitgerust is om diens opgedane kennis en vaardigeden in te zetten in verschillende contexten. 

Ook de carrière-adviezen en trainingen van instellingen kunnen zich beter hierop aanpassen. Gezien het verschil tussen mannen en vrouwen kan genderbewuste ondersteuning zinvol zijn. De onderzoekers moedigen instellingen aan om programma’s te ontwikkelen die ook relevant zijn voor carrièremogelijkheden buiten de academische wereld. De vragenlijst uit dit onderzoek kan een hulpmiddel zijn voor individuen en begeleiders om te kijken waar verbetering nodig is. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK