Minister laat onderzoeken hoe aanbod Associate degree kan worden uitgebreid

Nieuws | de redactie
25 oktober 2022 | Het aanbod van Associate degree-opleidingen is vooral geconcentreerd in stedelijke gebieden. De minister laat daarom onderzoeken hoe de dekkingsgraad kan worden verbeterd, schrijft hij in antwoord op Kamervragen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat het aanbod van Associate degree-opleidingen nooit gelijkelijk over regio's zal zijn verdeeld. Dat komt mede door de stedelijke ligging van hogescholen.
Beeld: ThisIsEngineering

Nog voor het kerstreces krijgt de Tweede Kamer te horen hoe het aanbod van Associate degree-opleidingen kan worden uitgebreid. Dat laat minister Dijkgraaf weten aan CDA’er Harry van der Molen, die Kamervragen stelde naar aanleiding van een ScienceGuide-artikel over de stedelijke concentratie van Ad-opleidingen.

Uit een feitenkaart die de Onderwijsinspectie in juni publiceerde bleek dat Ad-opleidingen vooral worden aangeboden in dichtbevolkte gebieden. Wie in Noord- of Oost-Nederland een bekostigde Ad-opleiding wil volgen, kan op maar vijf plaatsen terecht: Leeuwarden, Groningen, Meppel, Zwolle of Enschede. 

Realistisch zijn over mogelijke dekkingsgraad Associate degree 

De minister wijt de vooralsnog gebrekkige spreiding van het Ad-opleidingsaanbod aan zowel de jeugdige leeftijd van de Associate degree (die pas in 2018 een zelfstandig type opleiding werd) als de ligging van hogescholen. Dat vormt goed en slecht nieuws tegelijk; wat nog jong is, zal nog groeien, maar omdat alleen hogescholen Ad-opleidingen kunnen aanbieden en hogescholen vaak in stedelijke gebieden staan, zal die groei nooit leiden tot een overal evenredig aanbod van Ad-opleidingen.

“We moeten realistisch zijn in wat haalbaar is”, zegt de minister daarom. “Het gaat niet lukken om in alle regio’s in dezelfde mate (specifieke) bekostigde Ad-opleidingen aan te bieden.”

Onderwijsinspectie, 2022

Dat betekent niet dat er geen groter aanbod dan het huidige mogelijk is, benadrukt de minister, maar zijn woorden volgt dat aanbod in Noord- en Oost-Nederland dus nooit zo groot zal zijn als het aanbod rond bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam. 

Samenwerking mbo-hbo biedt mogelijkheden 

Waar eerder bij herhaling werd bediscussieerd of de Associate degree in het hbo of het mbo thuishoorde, is er nu vooral aandacht voor de samenwerking tussen het mbo en het hbo. Die samenwerking dient niet alleen om de doorstroom te bevorderen of de samenwerking in de beroepskolom te verdiepen (denk aan de Rotterdam Academy), ook om de spreiding van het Ad-aanbod te vergroten (bijvoorbeeld bij de Dordrecht Academy en het Grensland College). Deze regio-overstijgende samenwerkingen tussen hogescholen ziet de minister als een goede mogelijkheid om de spreiding van het Ad-aanbod te verbeteren.  

Overigens werken niet alleen onderwijsinstellingen samen; ook de koepels Vereniging Hogescholen en de MBO-Raad spraken middels een gezamenlijk convenant de ambitie uit om in elke regio een Ad-opleiding aan te bieden. De spreiding van het Ad-aanbod kan immers ook worden verbeterd als hogescholen Ad-opleidingen ‘uitbesteden’ aan mbo-instellingen, schrijft de minister in zijn beantwoording. Hogescholen hebben de mogelijkheid om Ad-opleidingen aan te bieden op andere locaties, hoewel ze daarvoor wel toestemming van de minister en goedkeuring van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) nodig hebben.  

Voor kerstreces resultaat onderzoek naar Associate degree 

Om nog beter te kunnen bepalen hoe de dekkingsgraad van Ad-opleidingen kan worden verbeterd, laat de minister onderzoeken hoe de Associate degree zich vanaf 2018 tot 2022 heeft ontwikkeld. De resultaten van dat onderzoek worden nog voor het kerstreces aan de Tweede Kamer gestuurd. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK