Rente op studieschuld wordt 0,46 procent

Nieuws | door Janneke Adema
18 oktober 2022 | Het ministerie van OCW zal voor het eerst sinds 2017 weer rente op studieschuld heffen. Studenten die volgend jaar afstuderen zullen 0,46 procent aan rente betalen.
Studenten houden hun studieschuld in beeld tijdens het compensatieprotest op het Museumplein

De rente op studieschuld wordt ieder jaar vastgelegd en is verbonden aan de rente op de Nederlandse staatsobligaties. Omdat dat bedrag de afgelopen vijf jaar negatief was, bleef de rente op studieschuld nul procent. Nu is de rente voor het eerst sinds 2017 weer omhooggegaan.  

Het Interstedelijk Studenten Overleg maakt zich zorgen over de financiële gevolgen die dit zal hebben voor oud-studenten met een studieschuld. De rente valt namelijk niet eenmalig over het volledige studiebedrag, maar wordt iedere maand berekend over de nog openstaande schuld.  

Eén op de vijf studenten die in 2015 startten met studeren heeft een studieschuld van 40.000 euro, volgens het ISO. Het bedrag dat deze studenten maandelijks moeten aflossen zal 103 euro zijn. Na 35 jaar is dan een bedrag van 43.260,- euro betaald – 3.260 euro meer dan de originele studieschuld.  

Maximum percentage 

Het ISO wijst erop dat studenten die nu nog studeren rente over rente zullen betalen; deze studenten bouwen al een rente op tijdens hun studie, waarvan de hoogte ieder jaar opnieuw wordt vastgesteld. De rente van opvolgende jaren wordt dan over het volledige schuldbedrag inclusief de rente van het jaar ervoor berekend.  

Studenten en afgestudeerden worden benadeeld terwijl ze toch al in een benadeelde positie zitten, schrijft het ISO in een persbericht. “De financiële compensatie die ze wel gaan krijgen, valt in het niet bij de mogelijke bedragen die aan rente betaald gaan worden. Dit zadelt studenten met grote onzekerheid op, terwijl deze groep al meerdere financiële tegenvallers voor de kiezen heeft gehad.” Het ISO wil dat er een maximum rentepercentage wordt ingesteld om de financiële onzekerheid van deze groep te verminderen. 

Mbo-studenten betalen meer 

Voor mbo-studenten ligt het rentepercentage nog hoger, namelijk op ongeveer 1,8 procent. Kamerlid De Hoop (PvdA) stelde naar aanleiding hiervan Kamervragen. Hij wil weten wat de achterliggende redenering is waarom mbo-studenten meer moeten betalen en of dit gelijk getrokken kan worden met de rente op studieschuld van ho-studenten. Ook Kamerleden Bouchallikh en Westerveld (GL) stelden Kamervragen hierover en wilden daarnaast weten of het rentepercentage op nul gehouden kon worden met het oog op de herinvoering van de basisbeurs. De minister heeft nog geen antwoord gegeven op deze vragen. 

Basisbeurs 

Na de herinvoering van de basisbeurs zullen studenten naar verwachting een minder hoge studieschuld opbouwen. Volgens een berekening van het NIBUD (pdf) over de toereikendheid van de basisbeurs zullen uitwonende studenten tijdens een vierjarige studie 13.147 euro minder hoeven lenen. Voor thuiswonende studenten ligt dit bedrag op 5.275 euro. Het NIBUD verwacht dat het effect voor de financiële positie van oud-studenten getemperd worden door de hoge inflatie. De verhoogde rente op een studieschuld tempert dit effect dus nog verder.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK