Door internationale studenten kan Nederland twee universiteiten vullen

Nieuws | de redactie
24 november 2022 | Nederland huisvest zo'n vijfentwintigduizend Duitse studenten. Tweederde daarvan doet een studie in de sociale wetenschappen, bedrijfskunde of rechten. Dat blijkt uit een rapportage van het Duitse Nuffic, DAAD. Tevens blijkt dat het internationale verkeer van studenten Nederland zo'n zesenveertigduizend studenten extra oplevert – genoeg om twee universiteiten te vullen. 
Studenten worden verwelkomd bij de Rijksuniversiteit Groningen. Beeld: Merel Weijer ©UG

De instroom van internationale studenten in Nederland is één van de heetste hangijzers van het moment. Sommige universiteiten voelen zich overspoeld worden en willen instrumenten om deze studenten te kunnen weren, andere universiteiten bestaan bij de gratie van de internationale instroom. Ook in de politiek pleiten verschillende partijen voor een strategische beperking en sturing. Middenin dat getouwtrek staat de minister, die zich blijkbaar niet geroepen voelt tot snelle daadkracht.  

Wellicht zal de gestagneerde groei van universiteiten en de nu toch echt aangebroken krimp van hogescholen van invloed zijn op de discussie. Met het netto aantal studenten dat Nederland jaarlijks verwelkomt kunnen twee universiteiten worden gevuld, zo blijkt uit een rapport van de Deutsche Akademischer Austauschdienst (DAAD), vergelijkbaar met het Nederlandse Nuffic. Daarin worden de internationale bewegingen van Duitse studenten en het bredere internationale academische verkeer in kaart gebracht. 

Nederland populair bij Duitse studenten 

Het Nederlandse hoger onderwijs kende afgelopen academisch jaar een toename aan Duitse studenten, blijkt uit het rapport. Tussen de academische jaren 2019/2020 en 2021/2022 steeg de instroom van Duitse studenten met 6,6 procent van 23.015 naar 24.534 studenten. Het aantal eerstejaars studenten uit Duitsland nam in 2020/2021 nog sterker toe, namelijk met 9,2 procent, maar daalde in het huidige academische jaar weer met tien procent naar 6.787. 

Daarmee is Nederland één van de favoriete landen van de ongeveer 142.000 Duitse studenten die hun heil over de grens zoeken. Zo’n zestien procent van die studenten komt naar Nederland. Alleen Oostenrijk is populairder; dat land trekt 22,5 procent van de Duitse internationale uitstroom aan.  

Weinig Duitse studenten in Nederlandse tekortsectoren 

Het grootste gedeelte van de Duitse studenten in Nederland volgt een bacheloropleiding (79 procent). Onder de studievelden genieten de sociale wetenschappen, bedrijfskunde en rechten een duidelijke voorkeur. De sociale wetenschappen trekken 35 procent van de Duitse internationale studenten aan; Bedrijfskunde en Rechten gezamenlijk 31 procent.  

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De wekelijkse nieuwsbrief is nog korte tijd gratis te ontvangen. De voorwaarden vindt u hier.

Tekortsectoren zoals techniek en de zorg zijn minder populair. Opleidingen in de domeinen Zorg (negen procent), Natuurkunde (4 procent), Techniek (vier procent) en ICT (twee procent) trekken een beduidend kleiner percentage van de Duitse studenten in Nederland.  

Nederland voldoet aan Europese norm internationalisering 

Het aandeel Duitse studenten dat tenminste tijdelijk in het buitenland studeert ligt op 16,3 procent. Voor Nederlandse studenten ligt dat beduidend hoger; iets meer dan een kwart van de Nederlandse studenten doet tijdens de studie buitenlandervaring op of studeert in het buitenland.  

Daarmee voldoet Nederland aan de Europese richtlijn voor de internationale oriëntatie van studenten. In 2011 bepaalde de EU als doel voor 2020 dat twintig procent van ieder cohort studenten uit het hoger onderwijs een buitenlandervaring moet opdoen. Duitsland voldoet daaraan niet, maar zit wel boven het Europese gemiddelde van 14,4 procent. 

Een netto plus van twee universiteiten of hogescholen 

In absolute aantallen levert de internationale uitwisseling van studenten Nederland zo’n zesenveertigduizend extra studenten op. Dat is meer dan het totale aantal studenten van de VU en de Universiteit Maastricht of Hogeschool Saxion en Zuyd Hogeschool bij elkaar. Tegenover de kleine zestienduizend Nederlandse studenten die in 2019 in het buitenland studeerden, kwamen meer dan tweeënzestigduizend buitenlandse studenten naar Nederland. Van die groep komt 76 procent uit een land dat binnen de European Higher Education Area (EHEA) valt. 

Niet alleen studenten, ook Duitse onderzoekers en docenten weten Nederland beter te vinden. Telde Nederland in 2012 nog 1101 Duitse academici, in 2020 bedroeg hun aantal 1370. Het grootste gedeelte daarvan viel onder de academic staff van hoger onderwijsinstellingen of bezocht Nederland als gastonderzoeker.  

Gaat het om academici, dan draait Nederland wel quitte. In 2020 lag het aantal internationale academici in Nederland iets hoger dan het aantal Nederlandse academici in het buitenland (7.095 om 6.838). Die verhouding is in Duitsland vergelijkbaar, al liggen de aantallen daar tussen de achttien- en negentienduizend. 

Nederland heeft wel relatief veel internationale promovendi, zo’n vijfenveertig procent. In 2018 was zo’n vijf procent van de promovendi in Nederland afkomstig uit Duitsland. Dat waren er toen zevenhonderdveertig – bijna honderd meer dan in 2013.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK