International classroom vooral effectief voor Nederlandse studenten

Nieuws | de redactie
4 november 2022 | Nederlandse studenten zonder eerdere internationale ervaring halen het meeste voordeel uit een international classroom, blijkt uit onderzoek van de EUR en de TiU. De studenten groeiden in ruimdenkendheid en lieten een meer proactieve sociale houding zien.
Beeld: Shubham Sharan (Unsplash)

In een zogeheten international classroom laten Nederlandse studenten zonder relevante internationale ervaring meer groei zien hun multiculturele eigenschappen dan hun medestudenten. Dat blijkt uit een preprint van Joep Hofhuis, Joran Jongerling en Jeroen Jansz van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Tilburg. Deze studenten legden aan het begin van hun eerste studiejaar een mindere ruimdenkendheid aan de dag en hadden een minder proactieve houding in een sociale context. Gedurende het eerste jaar in een international classroom lieten ze significante verbetering zien. 

Aan het onderzoek deden 425 eerstejaarsstudenten mee uit de cohorten 2017 en 2018. Alle deelnemers volgden dezelfde internationale Engelstalige studie aan één Nederlandse universiteit. De studenten vulden drie keer in het jaar – in oktober, februari en in juni – een vragenlijst in.  

Eerdere ervaring 

De vragenlijst vroeg naar verschillende onderdelen van een multiculturele persoonlijkheid, die bestaat uit persoonlijkheidskenmerken zoals culturele empathie, emotionele stabiliteit in nieuwe situaties, flexibiliteit van gedrag, ruimdenkendheid en een procactieve houding in sociale contexten. Daarnaast waren er vragen over de ervaren stress en de algemene tevredenheid.  

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De wekelijkse nieuwsbrief is nog korte tijd gratis te ontvangen. De voorwaarden vindt u hier.

De onderzoekers verzamelden tevens informatie over de culturele achtergrond en de internationale ervaring van iedere student. Hoewel 53 procent van de studenten een internationale achtergrond had, had maar tien procent van alle studenten ervaring met een internationale context. 

Cultuurschok 

De deelnemers lieten gedurende het jaar geen significante vooruitgang betreffende hun multiculturele persoonlijkheid zien die bleef gemiddeld gelijk. De onderzoekers zagen echter wel vooruitgang bij sommige individuen. Daarnaast bleek dat studenten die meer verbetering lieten zien tussen oktober en februari, minder vooruitgang boekten tussen februari en juni. Dit wijst volgens de onderzoekers op een ‘plafondeffect’, een fenomeen dat ook voorkomt bij andere karaktereigenschappen van jongvolwassenen. 

Uit de resultaten bleek ook dat studenten die hoger scoorden op emotionele stabiliteit minder stress ervaarden. Dit suggereert dat deze eigenschap helpt bij het overwinnen van een eerste cultuurschok wanneer je in het buitenland gaat studeren. In het tweede semester was dit effect echter verdwenen en bleek culturele empathie weer stress verminderend te zijn. Studenten die hoger scoorden op flexibiliteit ervaarden juist meer stress. Waarschijnlijk komt dit doordat studenten in het tweede semester gewend waren aan de nieuwe omstandigheden en in plaats daarvan meer te maken hadden met de dagelijkse stress van een academische omgeving en het omgaan met medestudenten, schrijven de onderzoekers. 

Functioneren versus geluk 

Tegen de verwachting in van de onderzoekers had geen van de kenmerken van een multiculturele persoonlijkheid invloed op de algemene tevredenheid van de studenten. Echter, specifiek de studenten die hoger scoorden op culturele empathie en een sociaal proactieve houding hadden behaalden wel een hoger gemiddeld cijfer. Het goed kunnen functioneren in een interculturele omgeving garandeert dus niet per se dat iemand ook gelukkig is in die omgeving.  

Voordeel voor studenten uit gastland 

Tot slot lieten Nederlandse studenten die geen eerdere internationale ervaring hadden de meeste vooruitgang zien op het gebied van ruimdenkendheid en een proactieve houding. Deze deelnemers scoorden in oktober lager dan de andere groepen, maar hun scores trokken bij in februari en juli. Het lijkt er dus op dat deze studenten het meeste voordeel hebben bij de multiculturele omgeving van een international classroom

Dit kan volgens de onderzoekers gevolgen hebben voor de strategieën van instellingen op het gebied van internationalisering. Critici richten zich namelijk vooral op de kosten van het opleiden van buitenlandse studenten, maar uit dit onderzoek blijkt dat internationalisering middels een international classroom vooral zinvol is voor studenten uit het gastland.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK