Kamer wil internationale studenten onderdeel maken van asieldeal 

Nieuws | de redactie
8 november 2022 | Bij het debat over asiel moet ook gekeken worden naar het aantal internationale studenten, vinden verschillende partijen in de Kamer. Wat heeft het land echt nodig: een Duitse natuurkundestudent of een Aziatische student International Studies?
foto: Ahmed Akacha

Vandaag maakt Mark Rutte de lange reis vanuit Egypte naar zijn eigen VVD-fractie om de liberale Kamerleden te overtuigen in te stemmen met een nieuwe asielwet. Door die wet kunnen gemeenten gedwongen worden om asielzoekers op te nemen en moet een beperking van de asielinstroom verwerkelijkt worden. Kortom, er is de coalitie veel aan gelegen om grip te krijgen op de instroom van (asiel)migranten.  

In de Kamer werd, los van dit wetsvoorstel, afgelopen maandagavond tot laat vergaderd over het onderdeel migratie van de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarbij stelden verschillende partijen voor om naar het aantal internationale studenten te kijken.  

Neem wel het hele plaatje in ogenschouw 

Je hoeft niet alleen naar de instroom van asielzoekers te kijken om te zien dat er een hoge migratie is, verweet Jasper van Dijk (SP) Ruben Brekelmans van de VVD, die niet voor het eerst de grote migratietrom sloeg. Er zijn meer asielzoekers, maar ook meer arbeidsmigranten, internationale studenten en expats, betoogde Van Dijk. “Ik vind het prima om te spreken over bevolkingsgroei, want het is vreemd om dit tot een taboe te maken. Maar neem dan wel het hele plaatje in ogenschouw”, aldus de SP’er. 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

“Kijk naar ons pleidooi om arbeidsmigratie te reguleren, hanteer criteria op basis waarvan mensen kunnen komen. Kijk ook naar de expats die de huizenprijzen omhoogstuwen en stel limieten aan het aantal internationale studenten. Beperk ook het aantal Engelstalige studies”, zo opperde Van Dijk. 

Hatte van der Woude spreekt over de internationale studenten 

Niet alleen naar asielzoekers kijken, daarmee was Brekelmans het in principe eens. Binnen zijn fractie worden er op verschillende beleidsgebieden gekeken wat Nederland nu aan kan, zei hij. “Wij hebben een heel goede woordvoerder hoger onderwijs, Hatte van der Woude. Die spreekt ook over het aantal internationale studenten. Elke groep migranten legt druk op diezelfde woningen en op diezelfde schaarse ruimte. De VVD is daar kritisch op en komt ook met voorstellen. Ik ben het met Van Dijk eens dat we daar wel in zijn totaliteit naar moeten kijken.” 

Kati Piri van de PvdA vindt niet dat mensen met het recht op asiel geweigerd kunnen worden. Dat altijd geldige asielrecht is immers vastgelegd in internationale verdragen. Andere vormen van migratie kunnen natuurlijk wel gereguleerd worden, zei ze. “In het geval van hoge aantallen vluchtelingen die in ons land bescherming zoeken, kan je ook stellen dat we misschien minder ruimte moet zijn voor overige migratie.” 

Minder expats voor ASML en minder buitenlandse studenten 

Deze redeneertrant baarde de VVD toch zorgen. Betekent het dan dat we asielzoekers altijd moeten opvangen en dat de rest van de migratie daarop moet worden afgestemd, zo wilde Brekelmans van de PvdA weten. “Dus als er meer asielzoekers naar Nederland komen, dan willen we bijvoorbeeld minder Indiase expats die komen werken voor ASML en minder buitenlandse studenten in Nederland?” 

Het recht op asiel is simpelweg het recht van een elk individu dat bescherming nodig heeft, zo legde Piri het fundamentele recht uit aan Brekelmans. “Bij het overige migratiebeleid moet je juist kijken wat ons land nodig heeft. Wat voor soort werk willen wij, en horen daar migranten bij of niet? Dus dat is inderdaad een goede samenvatting die de heer Brekelmans gaf.” 

Het Kamerlid dat zich het sterkst uitsprak over het inperken van de instroom van internationale studenten was Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging. Zij stelde dat asielinstroom maar een klein onderdeel is van de totale migratiestroom. “We willen nog weleens vergeten dat de asielmigratie maar twaalf procent van de totale gemiddelde migratiestroom betreft. De andere migratie betreft 88 procent.” 

We kunnen de studenten geen thuis bieden 

Onder die laatste groep migranten bevinden zich bijvoorbeeld studenten, aldus Van der Plas. “De woningmarkt voor studentenkamers is overbelast; de kamers zijn simpelweg op. We kunnen de studenten die binnenkomen geen thuis bieden. Dat is niet zo gek, want veertig procent van de eerstejaars op onze universiteiten is tegenwoordig internationale student.” 

Nederlandse hoger onderwijsinstellingen hóeven geen tienduizenden internationale studenten aan te nemen, betoogde de voorvrouw van BBB. “Natuurlijk zijn deze zaken meer de verantwoordelijkheid voor de minister van OCW. Maar daar gaat het dus fout. Wij bekijken al onze problemen in een beleidstunnel, terwijl migratie breder is. Het is Economische Zaken, Sociale Zaken, Justitie, Buitenlandse Zaken en het onderwijs.” 

De zoveelste student International Studies 

“We moeten beter gaan kijken welke student we wel willen. Moeten we de zoveelste uitwisselingsstudent uit Azië hiernaartoe halen om International Studies te doen of willen we de Duitse student uit Bad Bentheim, net over de grens, om die een kans te geven om in Enschede natuurkunde te studeren?”, schetste Van der Plas. 

Volgens de BBB’er moet de Rijksoverheid heroverwegen hoeveel internationale studenten Nederland moet aantrekken. Daarnaast ziet zij hier een eigen verantwoordelijkheid voor de universiteiten, die deze verantwoordelijkheid volgens haar niet nemen.  

De staatssecretaris van migraties en asiel, Eric van der Burg (VVD), gaat op een later moment in debat met de Kamer, als er ook een deal ligt van de coalitiepartijen.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK