‘Beste Robbert’: regio roert zich, Randstad blijft stil over internationalisering

Nieuws | de redactie
8 december 2022 | Het nieuws dat de Tweede Kamer oproept tot een tijdelijke stop op de werving van internationale studenten maakt van noord tot zuid veel los in het hoger onderwijs. In het zuiden hebben Limburgse bestuurders de handen ineengeslagen en klagen ze over ‘een al te zeer op de Randstad gerichte kijk'. In diezelfde Randstad blijft het stil.  
“Hoe vreemd zou het zijn als vanuit Den Haag een beleid over ons wordt afgeroepen waarbij onze positie voor Nederland in Europa wordt ondermijnd”, leggen Limburgse bestuurders aan minister Dijkgraaf voor.

NHL Stenden was één van de eerste instellingen die van zich liet horen zodra duidelijk werd dat de Tweede Kamer een motie had aangenomen om hoger onderwijsinstellingen tijdelijk te laten stoppen met het actief werven van internationale studenten. De hogeschool is kritisch op de motie omdat men nuance mist, zo schreef de noordelijke instelling. “Het besluit sluit niet aan bij de noordelijke regio, waar internationalisering juist van cruciaal belang is.” 

Daarnaast helpt internationalisering bij het oplossen van krapte op de arbeidsmarkt en is huisvesting voor internationale studenten in de Friese regio niet zo’n groot probleem, liet bestuursvoorzitter Erica Schaper optekenen. Voor Groningen, de andere noordelijke provincie, lijkt dat dan weer niet te gelden. Vanuit de RUG wordt reeds aan internationale ‘voorlichting’ in plaats van werving gedaan. Die voorlichting bestaat deels uit de boodschap dat het moeilijk is om woonruimte te vinden in de stad Groningen, vertelde RUG-rector Cisca Wijmenga vorig jaar.  

Regio laat van zich horen 

Toch was RUG-bestuursvoorzitter Jouke de Vries één van de ondertekenaars van een ingezonden brief van bestuurders uit het hoger onderwijs die NRC publiceerde. De andere ondertekenaars vertegenwoordigden instellingen uit Maastricht, Tilburg, Enschede, Den Bosch en Amsterdam. Die Amsterdamse handtekening van Bert Verveld, namens de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, was dan ook het voornaamste Randstedelijke wapenfeit.  

Grote hogescholen zoals de Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool van Amsterdam publiceerden alleen een persbericht waarin, synchroon aan het persbericht van de Vereniging Hogescholen, enige zorg over de motie of alleen waardering voor internationale studenten werd uitgesproken. Bij de Haagse Hogeschool, die helemaal stil bleef, werd vorige week zelfs het zeventigjarig bestaan van internationaliseringsorganisatie Nuffic gevierd. In gesprek met Den Haag FM liet Nuffic-medewerker Ella Put zich niet uit aangenomen motie. 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De nieuwsbrief is exclusief toegankelijk voor medewerkers van onze partners.

In het NRC-artikel moet de Kamer het ontgelden. Mogelijkheden worden ‘aangetast’, een ‘rondje handopsteken’ zorgt voor ‘grote problemen’ en ‘deuren worden dichtgegooid’, zo is in de brief te lezen. De argumenten die worden genoemd zijn reeds bekend: internationale studenten leveren instellingen extra bekostiging op, zorgen voor een ‘international classroomwaarvan ook Nederlandse studenten profiteren, en kunnen bijdragen aan het lenigen van de nood op de arbeidsmarkt. 

Niet de Kamer, de minister beslist 

In Limburg gooien bestuurders het over een andere boeg. Daar richten ze hun pijlen niet op de Kamer maar op de minister. Een minister kan immers besluiten een motie naast zich neer te leggen, zoals Conny Helder, minister van Langdurige Zorg en Sport, onlangs nog liet zien. Het leverde Helder een reisje naar Qatar op; mocht Dijkgraaf haar voorbeeld volgen, dan houdt hij er wellicht goede Limburgse vrienden aan over.  

Onder de aanhef “Beste Robbert” richten de bestuursvoorzitters van de Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en het Vista College alsook vijf burgemeesters en vier vertegenwoordigers van de Brightlands-campussen zich in een brandbrief tot de minister. Het twaalfkoppige Limburgse gezelschap benadrukt dat er in Limburg helemaal geen problemen zijn met internationalisering.  

“Er is geen sprake van verdringing van de Nederlandse student. Collegezalen zijn niet overvol. Dat is ook lastig bij zo breed aangeboden kleinschalig onderwijs. De buitenlandse studenten kosten Limburg en Nederland niet meer, maar leveren juist meer op”, schrijven de twaalf. “Ook het meest recente argument van ontbrekende studentenhuisvesting gaat niet op.” 

Regio geslachtofferd door Randstedelijke kijk 

De soms tegengestelde belangen van hoger onderwijsinstellingen in de Randstad en in het noorden, zuiden en oosten van Nederland was reeds impliciet duidelijk. De Limburgse bestuurders benoemen het ook expliciet en vrezen slachtoffer te worden van “een al te zeer op de Randstad gerichte kijk”.  

“Zonder de aanwezigheid van internationale studenten zal ons aanbod verschralen en daarmee zelfs de kansen van onze eigen jeugd doen afnemen. Dat kan niet de bedoeling zijn en dat kan niemand willen. Hoe vreemd zou het zijn als vanuit Den Haag een beleid over ons wordt afgeroepen waarbij onze positie voor Nederland in Europa wordt ondermijnd”, aldus de bezorgde Limburgse bestuurders.  

Voor het eind van deze week moet minister Dijkgraaf aan de Tweede Kamer duidelijk maken hoe hij deze motie gaat uitvoeren.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK