Coalitie geeft Dijkgraaf paar weken denktijd over internationalisering

Nieuws | de redactie
13 december 2022 | Een aangenomen motie naast je neerleggen: minister Dijkgraaf komt ermee weg. De coalitiepartijen, waaronder het CDA van mede-indiener Harry van der Molen, geven de minister nog wat tijd om zijn plannen uit te werken. Daarmee is niet alle druk van de ketel. Tijdens een debat dat kort na het kerstreces plaatsvindt zal Dijkgraaf met een goed verhaal moeten komen.  
Kamerlid Peter Kwint tijdens de Regeling van Werkzaamheden.

“Een nieuwe week, een nieuw interpellatieverzoek omdat het kabinet weigert ruimschoots aangenomen moties uit te voeren”, zei SP-Kamerlid Peter Kwint tijdens de Regeling van Werkzaamheden in de Kamer. “Tijdens de onderwijsbegroting is het ruimschoots gegaan over de problemen rond internationalisering in het hoger onderwijs. Een zeer, zeer brede Kamermeerderheid heeft daar steun gegeven aan het alleszins redelijke voorstel van de heer Van der Molen en mij.” 

Dijkgraaf legt motie naast zich neer 

Daarin verzochten Kwint en Van der Molen (CDA) de minister om hoger onderwijsinstellingen op te roepen de werving van internationale studenten te stoppen totdat er tenminste nieuwe regels zijn. De Kamer steunde de motie, wat tot veel commotie leidde – vooral bij instellingen die niet binnen de Randstad vallen.  

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De nieuwsbrief is exclusief toegankelijk voor medewerkers van onze partners.

Minister Dijkgraaf legt de motie echter naast zich neer, bleek onlangs. “We krijgen een briefje terug waarop staat: ‘dank voor uw inbreng, we doen er niets mee en gaan door op de ingeslagen weg’”, gaf Kwint aan. “Dat lijkt mij een slecht idee, dus ik wil een interpellatie met de minister van hoger onderwijs.” 

Coalitie spaart minister

De minister hoefde echter niet halsoverkop naar de Kamer te komen. Mede-indiener Harry van der Molen van coalitiepartij het CDA sprak dan wel van gefronste wenkbrauwen bij het zien van de brief, een interpellatiedebat vond hij niet nodig. Van der Molen pleitte echter wel voor een regulier debat waarin ook een door de minister in het vooruitzicht gestelde brief over maatwerk kan worden besproken.  

Roelof Bisschop, Kamerlid voor de SGP, bepleitte om vóór het kerstreces een debat te houden omdat de wervingsactiviteiten dan nog niet op gang zijn gekomen. De meerderheid van de Kamer, waaronder de VVD van de kritische Hatte van der Woude, voegde zich echter bij het voorstel van Van der Molen. Van der Woude merkte daarbij wel op dat de brief van de minister haar bezorgd maakt over het tijdspad voor nieuwe wetgeving, iets waarom Van der Woude al langere tijd vraagt.  

Ook Kwint kon zich vinden in een meerderheidsdebat, mits dat kort na het kerstreces plaatsvindt. Aldus werd besloten. Minister Dijkgraaf krijgt een paar weken extra denktijd van de coalitiepartijen, maar getuige de eerdere druk vanuit de Kamer zal hij met een goed verhaal moeten komen.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK