SURF: ‘Verbod gebruik Microsoft in Nederlands onderwijs niet nodig’

Nieuws | de redactie
21 december 2022 | Duitsland heeft het gebruik van gratis Microsoft-diensten in het onderwijs verboden. Microsoft zou niet aan de AVG voldoen. Frankrijk heeft ook het gebruik van gratis Google-diensten verboden – zij het met een andere reden, maar wel na politieke onvrede over de gegevensbescherming bij Amerikaanse tech-bedrijven. Nederland heeft echter aanvullende afspraken met Microsoft, laat SURF weten.  
Beeld: Ed Hardie

De gratis diensten van Microsoft 365 en Google Workspace voldoen niet aan de AVG en de spelregels voor aangewonnen diensten door overheden, oordeelden Frankrijk en Duitsland onlangs. Scholen in beide landen mogen daarom niet langer gebruikmaken van deze diensten. In Nederland zijn echter aanvullende afspraken gemaakt met Microsoft. Nederlandse onderwijsinstellingen kunnen Microsoft 365 gewoon blijven gebruiken, zegt SURF. De ICT-coöperatie onderzoekt nog of dat ook geldt voor de diensten van Google. 

Microsoft voldoet niet aan AVG 

Hoewel ze inmiddels al moeilijk weg te denken zijn uit het hoger onderwijs, lijkt het erop dat grote tech-bedrijven kritischer worden benaderd dan voorheen. Dat komt mede doordat in de afgelopen jaren is gebleken dat deze bedrijven hun positie kunnen misbruiken door veel te veel te rekenen voor bepaalde licenties en vendor lock-ins te creëren, waardoor het wisselen van aanbieder praktisch onmogelijk wordt. Daarnaast probeert de Europese Unie dit vraagstuk actief op te pakken, vooral langs de lijn van privacy en gegevensbescherming. 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De nieuwsbrief is exclusief toegankelijk voor medewerkers van onze partners.

Frankrijk en Duitsland besloten onlangs zelfs om gratis diensten van Microsoft 365 en Google Workspace in het onderwijs te verbieden. Duitsland heeft alleen Microsoft op de korrel; volgens de Duitse privacy-toezichthouders is het gebruik van Microsoft 365 in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Frankrijk verbiedt het gebruik van beide diensten in het hoger onderwijs, zij het niet met een expliciete verwijzing naar de AVG. Tegenover het publiek gebruik van diensten moet een betaling staan, en dat is bij het gebruik van de genoemde gratis diensten niet het geval, zo redeneert de Franse minister van Onderwijs en Jeugd.  

Politieke druk

Franse parlementariërs beklagen zich echter al langer over de betrouwbaarheid van Amerikaanse tech-bedrijven. Daarin staan ze niet alleen; in Nederland kregen Alexandra van Huffelen, staatssecretaris Digitalisering, en Robert Dijkgraaf, minister van OCW, Kamervragen over het gebruik van clouddiensten in het hoger onderwijs. 

De bewering dat grote tech-bedrijven even begaan zijn met publieke waarden en gegevensbescherming als het hoger onderwijs, geuit door Annemarie Costeris van Microsoft tijdens de SURF Onderwijsdagen, lijkt de Europese politiek nog weinig te overtuigen. 

Aanvullende afspraken met Microsoft  

Dat er wel degelijk onderhandeld kan worden met grote tech-bedrijven, een andere bewering van Costeris, lijkt echter door de gang van zaken zelf bewezen te worden. In 2019 heeft SURF reeds aanvullende privacy-afspraken gemaakt met Microsoft, en in 2021 opnieuw. Daarom hoeft er niet getwijfeld te worden aan de rechtmatigheid van het gebruik van Microsoft 365 door Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen, zo schrijft SURF naar aanleiding van het nieuws uit Duitsland.  

Of dat ook geldt voor het gebruik van Google-diensten wordt nog onderzocht, zo liet een woordvoerder van SURF aan ScienceGuide weten. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK