Inflatie wordt verhaald op collegegeld van studenten

Nieuws | de redactie
4 januari 2023 | De koepels VH en UNL staan niet achter nieuwe maatregelen om het collegegeld minder hard te laten stijgen. Daardoor moeten studenten vanaf volgend jaar meer collegegeld gaan betalen dan eerst door OCW was voorgesteld.
foto: Engin Akyurt

Aanvankelijk wilde OCW gaan werken met een gemiddelde dat berekend wordt over de inflatie van drie jaar om de hoogte van het collegegeld vast te stellen. Tot afgelopen jaar werd de verhoging van het collegegeld bepaald op basis van de inflatiecijfers van alleen de maand april. Aangezien de inflatie het afgelopen jaar torenhoog was, is er dit jaar al voor gekozen om het jaargemiddelde te nemen, gerekend van april tot april. Daardoor valt de stijging van het collegegeld voor volgend collegejaar 2023-2024 nog relatief mee.  

Echter, ook deze regeling moet in nieuwe wetgeving worden gegoten en dat vraagt om een wetswijziging die behandeld moet worden door de Tweede Kamer. De minister wil de hoogte van het cursusgeld in het mbo op dezelfde manier gaan vaststellen.  

De VH wil geen inkomsten mislopen 

Als er voor een jaargemiddelde wordt gekozen dan zal de hoogte van het collegegeld sneller stijgen. OCW wilde aanvankelijk met een driejarig gemiddelde van de inflatie gaan werken om de stijging te dempen, blijkt uit de beslisnota die met dit wetsvoorstel naar de Kamer is gestuurd, maar dat zagen de koepels niet zitten. De Vereniging Hogescholen wilde dit niet want dit zou tenminste honderd miljoen euro aan inkomsten schelen.  

Daarom koos het kabinet voor een jaargemiddelde. Daarmee worden de kosten voor studenten nog steeds gedrukt en is het effect voor instellingen minder groot, zo stelt OCW.  

Niets veranderen 

Een driejarig gemiddelde is volgens de Vereniging Hogescholen alleen mogelijk als OCW ook met compensatie voor de instellingen over de brug komt. Ook UNL vindt een driejarige gemiddelde onwenselijk. Daarom geven de koepels de voorkeur aan een jaargemiddelde. De VH gaf daarbij aan eigenlijk niets aan de systematiek te willen veranderen voor aankomend collegejaar.  

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De nieuwsbrief is exclusief toegankelijk voor medewerkers van onze partners.

Bij een driejarig gemiddelde worden de misgelopen inkomsten voor universiteiten en hogescholen geschat op 282 miljoen euro. Omdat dit een aanzienlijk bedrag is, zijn de ambtenaren van OCW aan de slag gegaan met een alternatief en kwamen met een jaarlijks gemiddelde van de inflatie om de hoogte van het collegegeld te bepalen. De misgelopen inkomsten voor instellingen komen dan uit op zo’n ongeveer 84 miljoen euro.  

Zonder maatregelen zou het collegegeld met 200 euro stijgen 

Het nadeel is echter wel dat het collegegeld voor studenten sneller stijgt dan bij een driejarig gemiddelde. Voor het studiejaar 2023-2024 wordt het collegegeld nu 2.314 euro, een stijging van ruim honderd euro Dat zou met het driejarig gemiddelde een stijging van zestig euro zijn geweest. Zonder inflatiedemping, zoals de Vereniging Hogescholen eigenlijk wilde, zou de stijging uitkomen op 211 euro. Voor het collegejaar 2025-2026 stijgt het collegegeld met 60 euro met deze nieuwe systematiek van een jaarlijkse gemiddelde. 

Echter zit er wel een addertje onder het gras. OCW heeft de inflatieprognoses van afgelopen zomer van De Nederlandse Bank gehanteerd bij het schatten van de hoogte van het collegegeld voor 2024 en latere jaren. DNB heeft echter vorige maand de inflatieverwachtingen voor dit jaar en voor 2024 met 1 procent verhoogd. Mochten deze nieuwe prognoses van DNB uitkomen dan wordt het collegegeld voor 2024-2025 en later nog hoger dan nu is voorgesteld door de minister.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK