Internationale studenten ervaren veel afwijzing in Nederland

Nieuws | door Janneke Adema
25 januari 2023 | “Ik wilde heel graag bij Nederlanders wonen, maar zij wilden mij niet.” Internationale studenten zijn vaak enthousiast om met Nederlanders om te gaan, maar ervaren veel afwijzing van hun Nederlandse medestudenten. Dat blijkt uit een studie naar de culturele betrokkenheid van internationale studenten van de Universiteit Twente.
Beeld: 胡 卓亨 (Unsplash)

De meeste internationale studenten waren enthousiast om met Nederlandse en met andere internationale studenten om te gaan, blijkt uit een studie van de Universiteit Twente. Echter, zij ervaren veel afwijzing door Nederlandse studenten op verschillende gebieden, wat invloed heeft op hun culturele betrokkenheid en overtuigingen. Instellingen kunnen deze groep studenten beter ondersteunen door sociale interacties te faciliteren, maar ook door de werving van internationale studenten beter aan te passen op het woningaanbod. 

De studie bestaat uit een enquête onder bijna tweehonderd internationale studenten en interviews met vijfentwintig van hen. Alle deelnemers studeerden aan dezelfde Nederlandse universiteit. De onderzoekers vroegen naar hoeveel interactie de studenten hadden met Nederlanders, studenten uit hun eigen land en met internationale studenten uit andere landen. Daarnaast gingen een aantal vragen over hun intenties en hun algemene overtuigingen wat betreft hun culturele betrokkenheid. 

De rol van de instelling 

Uit het onderzoek blijkt dat studenten die de intentie hebben om vaker met internationale studenten uit andere landen of Nederlandse studenten om te gaan, dat ook meer deden. In andere woorden, deelnemers die in de enquête aangaven dat ze van plan waren om met studenten met een andere internationale achtergrond samen te werken of te socialiseren, hadden ook meer contact met deze studenten. Positieve overtuigingen – zoals ‘het is prettig om relaties op te bouwen met Nederlandse/internationale studenten’ – hebben een indirect positief effect. 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De nieuwsbrief is exclusief toegankelijk voor medewerkers van onze partners.

Meerdere deelnemers gaven in de interviews aan dat de rol van de instelling doorslaggevend is voor hun culturele betrokkenheid. De universiteit uit de studie bood de studenten ondersteuning bij de overgang naar Nederland en organiseerde evenementen ter verwelkoming. Zo kregen de studenten al vroeg de gelegenheid andere studenten te leren kennen. Een student zei: “Ik weet niet wat ik had gedaan als de universiteit geen ‘Kick-in’ evenement had. Hoe had ik anders mensen leren kennen? Nu heb ik al een paar vrienden.” 

‘Zij wilden mij niet’ 

Naast de intenties en overtuigingen van studenten waren een aantal praktische factoren van belang, zoals de (inter-)nationale afkomst van hun huisgenoten. Studenten die van buiten de EU komen hadden weinig keuze wat betreft huisgenoten, omdat ze een woonruimte konden regelen via de universiteit. EU-studenten krijgen daarentegen minder ondersteuning, waardoor ze meer keuze hebben, maar ook meer moeite met het vinden van een accommodatie. Sommige deelnemers hadden ten tijde van de interviews daardoor nog een tijdelijke accommodatie. 

Een aantal deelnemers gaven aan dat ze wel interesse hadden om met Nederlandse huisgenoten te wonen. Echter, Nederlandse studenten hebben vaak de voorkeur om met andere Nederlanders te wonen, waardoor internationale studenten vaak worden afgewezen. Volgens de onderzoekers heeft dit gevolgen voor de culturele betrokkenheid van deze studenten. Sommige deelnemers waren door de schaarste aan studentenkamers, de hoge huurprijzen en de afwijzing door Nederlandse studenten gedwongen om welke optie die ze ook kregen aan te nemen. “Ik wilde heel graag bij Nederlanders wonen, maar zij wilden mij niet”, vertelde een van de deelnemers. “Ik woon nu met alleen internationale studenten.” 

Werven naar aanleiding van het woningaanbod 

Wat betreft werk voor de studie waren de deelnemers het meest positief om met een diverse groep samen te werken. Een aantal studenten gaven aan dat ze met veel verschillende mensen wilden samenwerken om hun academische vaardigheden verder te ontwikkelen. Hoewel sommigen de voorkeur gaven om met Nederlandse studenten samen te werken – omdat die hun wegwijs zouden kunnen maken in het Nederlandse academische systeem – voelden zij ook hier een angst voor afwijzing, waardoor ze zich vooral richten op andere internationale studenten. 

Volgens de onderzoekers kunnen instellingen internationale studenten op verschillende manieren beter ondersteunen. Als instellingen duidelijke informatie verschaffen over extra curriculaire programma’s of evenementen organiseren waar studenten elkaar kunnen ontmoeten, krijgen die studenten meer mogelijkheden om sociale interacties en zelfs vriendschappen aan te gaan.  

De onderzoekers wijzen daarnaast op de woningcrisis en de gevolgen voor internationale studenten. De woonvoorziening is vaak de plek waar studenten als eerste in contact komen met andere groepen studenten. Instellingen moeten volgens de onderzoekers meer alternatieven voor huisvesting bieden of de werving aanpassen naar aanleiding van het woningaanbod. Daarnaast suggereren de onderzoekers een matchingsysteem waarbij studenten met dezelfde voorkeuren voor huisgenoten samengebracht worden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK