Tien kandidaten uit het beroepsonderwijs voor de Groeifondscommissie

Nieuws | de redactie
25 januari 2023 | Het Groeifonds stelt bijna 20 miljard euro beschikbaar om de innovatie in Nederland aan te jagen. Het beroepsonderwijs is een cruciale schakel om van het Groeifonds een succes te maken. Toch telt de beoordelingscommissie niemand uit het beroepsonderwijs. ScienceGuide stelt tien goede kandidaten voor.

Onlangs heeft het kabinet nieuwe leden voor de beoordelingscommissie van het Groeifonds benoemd. Pijnlijk genoeg zit daar niemand uit het Nederlandse beroepsonderwijs bij. Het wetenschappelijk onderwijs is met twee bestuursvoorzitters van universiteiten en enkele wetenschappers wel goed in deze commissie vertegenwoordigd. Dit is des te opmerkelijker omdat op een bijeenkomst van het Groeifonds afgelopen najaar duidelijk werd dat het Groeifonds zonder mensen uit het beroepsonderwijs geen kans van slagen heeft. Ook uit de nevenfuncties van de huidige commissieleden blijkt dat geen van hen een gedegen achtergrond in het Nederlandse beroepsonderwijs heeft.  

Ook de herhaalde roep van minister Dijkgraaf om het beroepsonderwijs te herwaarderen maakt deze eenzijdige benoemingen opmerkelijk. De minister zelf heeft namelijk ingestemd met deze benoemingen. Expertise uit het beroepsonderwijs vond men bij de beoordeling van plannen om het verdienvermogen van Nederland voor de toekomst veilig te stellen kennelijk niet nodig. 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

Volgens het recent benoemde lid, de Vlaamse Dirk Van Damme, is de commissie niet samengesteld op representatie maar op expertise. Het kabinet is er blijkbaar niet in geslaagd om die expertise in het hbo en mbo te vinden.  

ScienceGuide komt graag te hulp. Daarom stelt de redactie tien kandidaten uit het beroepsonderwijs voor die wel over de juiste expertise bezitten en ontegenzeggelijk in deze commissie hadden kunnen plaatsnemen. Hieronder worden de kandidaten in willekeurige volgorde gepresenteerd. 

Mariska van der Giessen, aankomend directeur Regieorgaan SIA 

Mariska van der Giessen, die in april directeur van Regieorgaan SIA wordt, is op dit moment lector Internationaal ondernemen bij NHL Stenden Hogeschool en als bijzonder hoogleraar verbonden aan het Zentrum für Niederlände Studien van de Universiteit van Münster. Al eerder zette zij uiteen waarom de regionale ontwikkeling van het praktijkgerichte onderzoek zo belangrijk is om arbeidskrachten en kennis ook in de regio te behouden.  

Onlangs deed Van der Giessen, momenteel ook voorzitter van de Vereniging voor Lectoren, nog een oproep aan Den Haag en hbo-bestuurders om het praktijkgericht onderzoek serieuzer te nemen. Den Haag onderkent de kracht van het praktijkgericht onderzoek onvoldoende, vindt zij. Lectoren moeten daarom een volwaardige positie krijgen zoals hoogleraren dat hebben aan universiteiten.  

Marloes de Vries, voorzitter ROC Zadkine 

Als geen ander weet deze Rotterdamse bestuurder van de concrete problemen rondom arbeidsmarktvraagstukken, in het bijzonder de tekorten in de technieksector, die zo belangrijk is voor de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland. Bovendien heeft ze een breed netwerk: zij is voorzitter van de Nederlandse afdeling van een Europees overleg voor instellingen in het beroepsonderwijs, EfVET. Die internationale blik kan zij meenemen bij het beoordelen van de Groeifondsplannen. Onlangs luidde zij in de Tweede Kamer de noodklok over het teruglopende aantal aanmeldingen voor het Techniek College Rotterdam, een samenwerking tussen de mbo-instellingen Zadkine en Albeda.  

Joeri van de Steenhoven, vice-voorzitter Hogeschool Leiden 

Joeri van den Steenhoven was van 2013 tot 2018 vicepresident voor systeeminnovatie en directeur van MaRS Solutions Lab in Toronto, Canada. Daar heeft hij geleerd dat het naar elkaar toegroeien van innovatie, onderzoek en de wijze van toepassing van nieuwe ontwikkelingen in bestaande organisaties het succes ervan bepaalt. “Zij stimuleren denken en doen. Zij vormen de verbinding, tussen partijen maar ook met het buitenland. En niet onbelangrijk, zij treden op als vertegenwoordiger van start ups en andere kleinere innovatoren om te voorkomen dat alleen grote, gevestigde partijen aan tafel zitten”, zei hij daarover.  

Eerder legde hij vanuit zijn expertise al in de Tweede Kamer uit het geld voor het Groeifonds als incidentele investering moet worden gezien en niet als vervanging van structurele investeringen in het onderwijs. 

Hans Schutte, voorzitter ROC Mondriaan 

Als de ambtenaren van OCW en EZ graag een vertrouwd en bekend gezicht zien dat helemaal past in het gehanteerde universitaire denkraam, hadden ze ook kunnen kiezen voor Hans Schutte, oud-Directeur-Generaal mbo en hoger onderwijs bij OCW en momenteel bestuursvoorzitter van het ROC Mondriaan in Den Haag. Hij weet als oud-topambtenaar als geen ander hoe je de Haagse regelzucht moet temperen, want die staat innovatie en de kansen voor het Groeifonds nogal eens in de weg, zo klaagde tijdelijk Groeifonds-voorzitter Rianne Letschert onlangs. Schutte heeft een deel van deze ‘onnodige’ bureaucratie zelf bedacht, dus hij zal als geen ander weten hoe deze opgeruimd moet worden.  

Pieter Moerman, PTvT 

Pieter Moerman is werkzaam bij het Platform Talent voor Technologie en vanuit zijn functie verantwoordelijk voor het aanjagen van de Centres of Expertise in het kader van Katapult. Dat is een netwerk van 400 samenwerkingsverbanden van opleiders waarbij bijna 10.000 docenten uit het beroepsonderwijs betrokken zijn. Moerman betoogde dit najaar dat de tekorten aan vakmensen op de arbeidsmarkt op dit moment veel te weinig aandacht krijgen bij de aanvragen voor het Groeifonds. Veel aanvragen voor het Groeifonds zullen door die tekorten aan arbeidskrachten uit het beroepsonderwijs niet eens uitgevoerd kunnen worden. Recent is Moerman gepromoveerd op publiek-private samenwerkingen en pleitte hij voor financiële prikkels om bedrijven en het beroepsonderwijs samen te laten werken. 

Marian Thunnissen, lector Dynamische Talentinterventies Fontys 

Thunnissen weet als lector veel van Leven Lang Ontwikkelen, een belangrijk speerpunt van het Groeifonds. Zij weet als geen ander hoe je regionaal netwerken opzet waarin bedrijven en maatschappelijke organisaties het leven lang ontwikkelen verder uitbouwen en verstevigen. Zij pleitte al eerder voor een grotere betrokkenheid van hoger onderwijsinstellingen bij dit thema. “Alleen als onderwijsinstellingen actief kunnen meepraten en meebeslissen over de vormgeving van een regionale LLO-aanpak die past bij hun behoeften en mogelijkheden kunnen er op effectieve en efficiënte wijze gerichte stappen worden gezet”, betoogde zij. 

Anka Mulder, bestuursvoorzitter Saxion 

Een kandidaat die deze topzware universitaire commissie zou moeten bekoren. Mulder is een van hen: zij is bestuurder geweest van de beste technische universiteit van Nederland, de TU Delft. Inmiddels is ze echter al geruime tijd bestuurder bij Hogeschool Saxion, een hbo-instelling die grote ambities heeft rondom het praktijkgericht onderzoek. Mulder pleit daarom al langer voor een betere financiering van het praktijkgericht onderzoek en heeft daarnaast uit haar Delftse periode veel expertise op het gebied van digitalisering van het onderwijs – een belangrijk speerpunt van het Groeifonds. Bovendien heeft Mulder al ervaring opgedaan met projecten voor het Groeifonds: ze is namelijk toezichthouder bij het consortium QuantumDeltaNL, dat al succesvol een aanvraag heeft ingediend.  

Elly de Bruijn, lector beroepsonderwijs Hogeschool Utrecht 

Met de dringende oproep van minister Dijkgraaf om het beroepsonderwijs te herwaarderen kan deze Utrechtse lector niet ontbreken in de Groeifondscommissie. Zij kan de schakel zijn voor de investeringen in het beroepsonderwijs. Met haar lectoraat verduidelijkt zij hoe de docenten in het beroepsonderwijs zich kunnen professionaliseren, leven lang ontwikkelen kunnen uitbouwen, hoe de verbinding tussen mbo en hbo de arbeidsmarkttekorten kan oplossen te lossen en hoe het nieuwe leren in de beroepspraktijk verder kan worden vormgegeven.  

Steven Vos, lector Move to Be bij Fontys Hogeschool 

Een andere uitstekende kandidaat voor de commissie is Steven Vos. Hij won in 2021 de Deltapremie voor de impact die hij en zijn team realiseerden voor de samenleving, het onderwijs en het onderzoeksdomein. Daarnaast is hij hoogleraar aan de TU Eindhoven. Vos werkt dus op het snijvlak van fundamenteel onderzoek en praktijkgericht onderzoek. Hij weet wat de uitdagingen zijn om deze twee werelden met elkaar te verbinden. Met zijn lectoraat richt hij zich op de preventieve aspecten van gezondheid en het bieden van eerlijke kansen op een actieve en gezonde leefstijl voor iedereen. De Groeifondscommissie kan met de expertise van Vos dus zorgen voor een uitbreiding van innovaties in de zorg – tevens een interessant exportproduct. 

Jet de Ranitz, voorzitter SURF 

Jet de Ranitz is een multitalent in het hbo. Ze heeft kennis van de kunsten (De Ranitz was voorzitter van de AHK), kennis van een brede hbo-instelling in de randstad (ze was bestuursvoorzitter van Inholland) en de breedte van het hoger onderwijs, want ze is voorzitter van ICT-coöperatie SURF, de samenwerkingsorganisatie op het gebied van digitalisering in het onderwijs. Zeker deze laatste portefeuille maakt haar bijzonder geschikt: zij is als geen ander op de hoogte van ontwikkelingen in de tech- en ICT-sector, uitdagingen rond privacy en didactische en digitaliseringsvraagstukken rondom onderwijs en wetenschap. Kortom, een onmisbare schakel voor een Groeifondscommissie.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK