Academische functie-eisen steeds vaker gericht op onderwijs 

Nieuws | de redactie
9 februari 2023 | Onderwijsvaardigheden zijn steeds belangrijker op de internationale academische arbeidsmarkt, blijkt uit onderzoek onder 40.000 Europese wetenschappelijke vacatures. Onderzoeksvaardigheden blijven echter de primaire functie-eisen voor academici.
Beeld: Shubham Sharan

Vacatures op de Europese academische arbeidsmarkt bevatten steeds vaker functie-eisen gericht op onderwijstaken. Dat blijkt uit een Australisch onderzoek. Functie-eisen op het gebied van onderzoek komen daarentegen steeds minder voor in vacatureteksten, hoewel deze over het algemeen nog steeds het meest prominent voorkomen. Daarnaast heeft de toegenomen internationale concurrentie ook invloed op de eisen die instellingen aan academici stellen. 

De onderzoekers verzamelden data van meer dan 40.000 vacatures, geplaatst tussen 2016 en 2021 op Euraxess, een vacaturesite voor academische posities. De posities waren voornamelijk voor in Europa, maar ook in mindere mate voor niet-Europese landen. In het onderzoek kwamen vacatures uit ruim zestig landen voor. Nederland was na Polen, Oostenrijk en Kroatië het land met de meeste vacatures. 

Maatschappij en fondsen 

Veruit de meeste vacatures, 84 procent, waren voor posities tot en met postdocs en de minste vacatures, vijf procent, waren voor hoogleraren. Uit de data kwam duidelijk naar voren dat er in 2020 minder vacatures waren, waarschijnlijk door de coronapandemie. In 2021 werd dit echter al gecompenseerd; dat jaar verschenen bijna drie keer zo veel vacatures als het eerste coronajaar. 

De meest voorkomende eisen uit de vacatures waren gerelateerd aan onderzoek doen. Onder deze categorie vielen termen als ‘publish’, ‘conference’ en ‘citation’. Volgens de onderzoekers versterkt de prevalentie van dit soort eisen het narratief dat academici vooral moeten publiceren om verder te komen in hun carrière.  

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De nieuwsbrief is exclusief toegankelijk voor medewerkers van onze partners.

Echter, door de jaren heen vonden de onderzoekers een afname in hoe vaak onderzoeksvaardigheden werden gevraagd. Dat kan wellicht komen doordat het steeds vaker impliciet wordt verondersteld dat men deze vaardigheden bezit, of doordat instellingen steeds meer posities aanbieden die minder gericht zijn op onderzoek en meer op andere taken. Het is ook mogelijk dat instellingen andere dingen vragen van onderzoekers omdat ze zich meer bezig moeten houden met maatschappelijke ontwikkelingen en fondsenwerving. 

Vermarkting en concurrentie 

Onderwijsvaardigheden zijn daarentegen steeds belangrijker geworden, hoewel het nog steeds een secundaire plaats heeft. Academici behoren dus nog steeds vooral onderzoek te doen en te publiceren, maar zullen ook hun competenties als docenten moeten tonen. In latere stadia, vanaf universitair hoofddocent, worden vaardigheden op het gebied van onderwijs en begeleiding iets belangrijker. Toch blijkt er over het algemeen weinig variatie te zijn in de soort eisen die worden gesteld aan de verschillende academische niveaus; onderzoek en prestaties blijven de belangrijksten. 

Wel valt het op dat er steeds meer wordt gevraagd om digitale vaardigheden, diploma’s en mobiliteit. Mogelijk komt dit door globalisering en de toegenomen vermarkting van het onderwijs, schrijven de onderzoekers. Deze vaardigheden worden steeds belangrijker door groeiende toegankelijkheid van het hoger onderwijs, wat zorgt voor gigantische studentenaantallen en steeds meer diversiteit onder studenten en academici. Daarnaast is de internationale concurrentie tussen instellingen ook toegenomen. 

Academische ladder 

Uit het onderzoek blijkt ook dat er verschillen bestaan tussen landen wat betreft functie-eisen voor academici. In Spanje ligt de nadruk vooral op ervaring en digitale vaardigheden, vaardigheden die volgens de onderzoekers vooral staan bij vroegere loopbaanfasen. In Nederland lijkt er geen belangstelling voor één specifieke categorie aan vaardigheden te zijn, maar juist een voorkeur voor een breed scala aan competenties. 

Deze informatie over functie-eisen in verschillende landen en lagen in de academische wereld, is van belang voor mensen die de academische ladder willen beklimmen. Ook kunnen instellingen zo zicht krijgen op de algemene cultuur op de arbeidsmarkt en eventueel hun beleid aanpassen om de carrières van hun medewerkers te ondersteunen.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK