Europese Commissie wil internationale studentenmobiliteit aanjagen 

Nieuws | de redactie
10 februari 2023 | Terwijl in Nederland een fel debat gevoerd wordt over de al dan niet uit de hand gelopen internationalisering van het hoger onderwijs, vindt de Europese Commissie dat er nog wel een tandje bij kan.
Ursula Von der Leyen

Transnationaal onderwijs speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, stelt de Europese Commissie in een nieuw plan om de studentenmobiliteit verder aan te jagen. Daarnaast moet een hogere studentenmobiliteit bijdragen aan een sterkere Europese identiteit, zo staat in het voorstel. “Een tijdje in het buitenland doorbrengen zorgt voor een positieve houding ten aanzien van de EU en tot de ontwikkeling van een Europese identiteit.” 

Bijzondere aandacht voor inclusie 

De Europese Commissie wil meer mobiliteit van studenten en docenten, met bijzondere aandacht voor inclusie en de groene en digitale transitie. Wel wordt evenwichtige mobiliteit aangemoedigd tussen landen.  

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De nieuwsbrief is exclusief toegankelijk voor medewerkers van onze partners.

Momenteel bestaan er een aantal belemmeringen voor Europese studentmobiliteit, stelt de Commissie vast. De belangrijkste redenen zijn onder andere een gebrek aan financiële middelen, een gebrek aan interesse, het idee niet zelfstandig genoeg te zijn, onvoldoende kennis van vreemde talen en een gebrek aan informatie over studeren in het buitenland.  

Individuele lidstaten kunnen dit niet 

Om de Europese Onderwijsruimte te vervolmaken moet de Europese Unie actie ondernemen, schrijft de Commissie. Studentenmobiliteit moet de norm worden in plaats van een uitzondering. Het aanjagen van de studentmobiliteit kan volgens de Commissievoorzitter Von der Leyen niet overgelaten worden aan individuele lidstaten; alleen de EU kan hier gezamenlijk een succes van maken.  

Dit nieuwe initiatief zal de lidstaten stimuleren om het lokale onderwijs tot een waardevol onderdeel van alle onderwijs- en opleidingstrajecten te maken en de mogelijkheden voor mobiliteit in onderwijs- en opleidingsprogramma’s te integreren, zo verwacht de Europese Commissie. 

Duurzamere manier van reizen binnen de EU  

Het gaat wat betreft de Commissie niet alleen om fysieke uitwisseling. Er zal in het plan bijzondere aandacht zijn voor hoe flexibele en virtuele leervormen bijdragen aan een duurzamere manier van reizen binnen de EU. De verwachting is dat het initiatief zal bijdragen aan verdere internationalisering, de huidige samenwerking zal versterken en de onderwijskwaliteit zal verhogen in heel de EU.  

Om dit voorstel verder uit te werken worden wetenschappers en onderzoeksinstellingen gevraagd om een bijdrage te leveren aan de uitwerking van dit plan. De Commissie is vooral geïnteresseerd in de huidige stand van zaken in het onderzoek rondom studentmobiliteit binnen de Europese Unie.   

Om het nieuwe beleid te volgen wordt een mobiliteitsscorebord geïntroduceerd om de ontwikkelingen te volgen. Het succes van het nieuwe programma zal grotendeels afhangen van de bereidheid van lidstaten om actie te ondernemen, waarschuwt Ursula von der Leyen.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK