Nederlands moet weer voertaal worden in bachelors bij universiteiten

Nieuws | door Frans van Heest
7 februari 2023 | Het Nederlands moet weer voertaal worden voor de bacheloropleidingen aan universiteiten, zegt de Tweede Kamer. De minister moet strenger toezien op bestaande taalwetgeving in het hoger onderwijs, staat in een aangenomen motie van Kamerlid Pieter Omtzigt.

Peter Kwint (SP) vond het verfrissend om in aanloop naar een grote Kamerbrief met de minister te kunnen debateren over de internationalisering van het hoger onderwijs. “Je kan de minister wat richting geven in aanloop van zo’n grote visiebrief, dit smaakte naar meer”, zei hij. De minister had dit debat echter liever uitgesteld tot na zijn brief. Dat is, zeker gezien de stemmingen van vandaag, begrijpelijk: door de scherpe moties vanuit de Kamer is de minister nu met handen en voeten gebonden. 

Minister, ga handhaven 

Tijdens het debat vorige week kregen Kamerlid Pieter Omtzigt en de minister al woorden over de handhaving van de taalwetgeving in het hoger onderwijs. In de huidige wet op het hoger onderwijs is onvoldoende en niet duidelijk vastgesteld onder welke uitzonderingen een opleiding in het Engels aangeboden mag worden.

Momenteel wordt volgens Studiekeuze123, de vergelijkingswebsite van de Rijksoverheid, ongeveer de helft van de bacheloropleidingen bij universiteiten ook of alleen in het Engels aangeboden.

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

Dit is vreemd, zei Omtzigt vorige week in de Kamer. “Leg vast wat daarmee bedoeld wordt. Beperk het en ga er dan op handhaven. We zien nu hele faculteiten bestuurskunde waar alles in het Engels gegeven wordt, aan jongeren die straks gewoon bij de Nederlandse overheid aan het werk gaan. Dus alsjeblieft… Als je het belangrijk vindt dat buitenlandse studenten hier komen voor de Nederlandse arbeidsmarkt, dan is het van belang dat je in het Nederlands onderwijs verzorgt.” 

Volgens de minister heeft de Inspectie nu niet de mogelijkheid om de huidige wetgeving te handhaven. “De inspectie kan momenteel alleen toetsen of er een gedragscode is en of de keuze gemotiveerd is, maar niet of een opleiding terecht in het Engels wordt verzorgd.” 

De inspectie moet heldere normen gaan hanteren  

Omtzigt was zichtbaar ontevreden met dit antwoord en wilde dat de minister een duidelijk norm gaat gebruiken voor opleidingen die een uitzondering zijn. Het aanbieden van Engelstalige opleidingen moet daarbij ook echt een uitzondering zijn, niet de regel, benadrukte Omtzigt. Zijn aangenomen motie gaat dan ook expliciet over het Engels in de bachelorfase. De Inspectie moet nu van de Kamer heldere normen gaan ontwikkelen en deze ook gaan handhaven.  

Omtzigt was duidelijk blij met de steun die hij kreeg vanuit de Kamer. Hij wil dat de minister binnen een week uitlegt hoe hij deze motie gaat uitvoeren. Hij wil ook van de minister weten hoe het Nederlands weer de voertaal wordt bij de bachelor aan universiteiten – “want dat is het doel van deze motie”, zei hij na de stemmingen in de Tweede Kamer.

Met deze aangenomen motie lijkt Omtzigt met de deelname aan slechts één onderwijsdebat meer voor elkaar te krijgen dan de PVV, het CDA en de SP die al jaren strijden tegen de verengelsing van het hoger onderwijs.

Verkeerde prikkels bij internationalisering 

Ook Peter Kwint kreeg de handen op elkaar voor twee moties die door de minister waren ontraden. De eerste motie ging over onderzoek naar de relatie tussen de toegenomen internationale studentenaantallen en de huidige bekostigingssystematiek. De SP’er heeft namelijk het sterke vermoeden dat de internationalisering in het hoger onderwijs gedreven wordt door financiële prikkels in de bekostiging. De minister vond zo’n onderzoek niet nodig, maar wist de Kamer blijkbaar onvoldoende te overtuigen.  

De tweede SP-motie, die in weerwil van de minister werd aangenomen, gaat over de verantwoordelijkheid van hogescholen en universiteiten voor de huisvesting van internationale studenten. De motie roept de minister op om hogescholen en universiteiten daarvoor meer verantwoordelijkheid te geven.  

Frans van Heest : 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK