VVD wil onversneden Klaas Visser-model zónder percentages

Interview | de redactie
8 februari 2023 | De VVD wil helemaal geen Klaas Visser-model waarbij 25 procent van de kandidaten sowieso wordt toegelaten en 25 procent sowieso afvalt, zegt VVD-Kamerlid Hatte van der Woude. Met het amendement dat zij indiende wil ze vooral voorkomen dat ongemotiveerde studenten kunnen worden ingeloot ten koste van gemotiveerde studenten. "Ik wil dat we recht doen aan de student. Dat doen we nu niet goed", zegt ze over haar beweegredenen.
VVD-Kamerlid Hatte van der Woude. Beeld: VVD

“We hebben nooit enige intentie gehad om iets anders dan het onversneden Klaas Visser-model in te voeren – dus niets met percentages die worden toegelaten of afvallen, maar selecteren op motivatie en daarna loten.” Hatte van der Woude, VVD-woordvoerder hoger onderwijs in de Tweede Kamer, helpt graag een misverstand uit de wereld.  

Anders dan in de Tweede Kamer en verschillende media (waaronder ScienceGuide) werd gezegd, pleiten de VVD, het CDA en de CU niet voor een Klaas Visser-model waarin de laagst gerangschikte 25 procent van de kandidaten afvalt. Dat staat ook helemaal niet in het amendement, uit Van der Woude haar verbazing.  

“Het is interessant dat ook de minister tijdens het debat niet ontkende dat het Klaas Visser-model zo in elkaar zou zitten. Hij ontraadde ons amendement vanwege een ‘arbitraire knip’, maar het model schrijft geen knip voor, en je moet juist altijd onderbouwen wat je doet. In de Memorie van Toelichting heeft de minister zelfs gezegd dat instellingen criteria juist heel goed onderbouwen.” 

Eerst eens kijken wie komt opdagen 

Net als haar partijgenoot Zohair El Yassini, die de honneurs waarnam tijdens het laatste Kamerdebat over selectie en loting, hecht Van der Woude veel belang aan de motivatie van aspirant-studenten. “Als een student heel graag geselecteerd wil worden, erg haar best doet en toch niet geselecteerd wordt, vind ik het eerlijk als zij meer kans krijgt bij de loting dan iemand die dat niet heeft gedaan”, vertelt ze.  

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De nieuwsbrief is exclusief toegankelijk voor medewerkers van onze partners.

“Dat kun je bijvoorbeeld bereiken door kandidaten naar een proefstudeerdag te laten komen, of door te kijken wie zich überhaupt heeft ingeschreven voor de selectie. Dat is wat wij op het oog hadden bij het indienen van dit amendement.” 

Klaas Visser-model is juist mooie brug 

Partijen die tegen het amendement zijn vrezen dat bestuurders misbruik zullen maken van het Klaas Visser-model, ziet de VVD’er. “De vraag is: vertrouw je bestuurders wel of niet? Waarom zouden universiteiten misbruik maken van loting na selectie op basis van cijfers? Daar hebben ze overigens dit model niet eens voor nodig. Maar waarom zou je zo wantrouwig zijn?” 

Het is jammer dat het Klaas Visser-model nu met zoveel misverstand is bejegend, zegt Van der Woude. Zij zag het model juist als een mooie brug tussen voor- en tegenstanders van de nieuwe wet over selectie en loting. “Het gaat ons erom dat het onderwijs beter wordt en dat we het eens worden over dingen. Ik vond het Klaas Visser-model nu juist zoiets positiefs, iets waar bijna niemand in de Kamer tegen kan zijn, hoewel sommige partijen wel tegen de voorgestelde wet zijn.”  

Wordt het amendement nu uitgehold en behangen met allerlei eisen die niet eens aan de oude of de voorgestelde wet voldoen, dan zal Van der Woude zelf zich er opnieuw op beraden. 

We doen nu geen recht aan student 

Haar initiatief is ten onrechte neergezet als koude meritocratie, vindt het VVD-Kamerlid, en dat steekt haar. “Ik ben iemand die echt voor de inhoud op hoger onderwijs gaat. Ik wil dat de inhoud op orde is en dat we recht doen aan de student. Dat doen we nu niet goed.” 

Het Kamerlid wijt de ontstane commotie aan opportunisme van collegae en journalisten die het debat aangrijpen voor een relletje. “Ze hadden me gewoon kunnen bellen of de wettekst kunnen controleren. Als die moeite niet wordt genomen, krijg ik het gevoel dat men uit is op gedoe. Nu zijn mensen voor niks in paniek.” 

De stemming over de wet is overigens uitgesteld omdat de minister zware griep heeft en niet tijdig een beloofde brief kon sturen.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK