Zwitserse universiteiten hebben ook genoeg van aantallen internationale studenten

Nieuws | de redactie
28 februari 2023 | Niet alleen bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) lopen de aantallen internationale studenten de spuigaten uit en willen ze een rem op de toestroom. Ook in Zwitserland onderzoeken de technische universiteiten van Zürich en Lausanne hoe ze de toelating van buitenlandse studenten kunnen beperken.
Foto: Image Hunter

De bestuurders van de Zwitserse universiteiten denken eraan om een numerus fixus in te stellen voor buitenlandse studenten of om hogere cijfers te eisen van deze groep. Dit komt omdat het aantal buitenlandse studenten in Zwitserland blijft toenemen: de helft van het aantal studenten aan beide universiteiten bestaat uit buitenlanders. Bij de promovendi is dat zelfs 80 procent, zo schrijft de Neue Zürcher Zeitung

Minder studenten om zo de kwaliteit te borgen 

Een andere belangrijke reden is de financiële druk bij de universiteiten. De Zwitserse minister van Financiën heeft namelijk aangekondigd dat hij gaat bezuinigen op het onderwijs. Aangezien verwacht wordt dat het te ontvangen geld per student zal verminderen, moeten er minder studenten naar de universiteit komen om de kwaliteit te waarborgen, zo zegt het bestuur van het Zwitserse Federaal Instituut voor Technologie in Zürich. 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De nieuwsbrief is exclusief toegankelijk voor medewerkers van onze partners.

Zwitserse politici zijn verdeeld over dit plan, dat zich aandient juist nu Zwitserland kampt met een tekort aan technici. “Buitenlandse studenten nu weghouden van onze universiteiten met een numerus fixus is zeker niet opportuun”, zegt de sociaaldemocraat Matthias Aebischer. Zijn liberale collega Christian Wasserfallen wil dat de universiteiten meer op kwaliteit gaan selecteren en daartoe meer naar toelatingscijfers kijken, om op die manier de toegang te beperken voor buitenlandse studenten. 

Meer dan genoeg studenten in de sociale wetenschappen 

Er is in de Zwitserse politiek breder draagvlak voor het verhogen van het collegegeld voor buitenlandse studenten. Diana Gutjahr hoopt bijvoorbeeld dat het aantal buitenlandse studenten in de sociale wetenschappen daardoor naar beneden gaat, omdat er in Zwitserland al genoeg studenten zijn die deze studies volgen, aldus de rechts-populistische politica. 

De tweedeling die in Nederland te zien is tussen universiteiten die een rem willen op het aantal studenten en universiteiten die juist meer internationale studenten willen verwelkomen, is ook terug te zien in Zwitserland. De ‘Rektorenkonferenz’, de koepel van Zwitserse universiteiten, laat weten dat het voorstel voor een numerus fixus momenteel niet op tafel ligt. Dit orgaan benadrukt dat de internationale instroom juist de innovatiekracht van Zwitserland versterkt. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK